Najednou je více vidět, jaké kvality učitelů v regionálním školství potřebujeme

26. 5. 2020
EDUin
Screenshot_1

Publikujeme zápis Tomáše Feřteka  ze čtvrté česko-slovenské debaty o zkušenostech s distančním vzděláváním, která proběhla 21. května. Tentokrát se zástupci vysokoškolských studentů a těch, kteří se profesně zabývají digitálními technologiemi. Organizátorem debat je český a slovenský SKAV. Další z chystaných online debat proběhne 28. května od 13.00, více na skav.cz.

Debaty se zúčastnili:

 • Eva Pavlíková, Česko.Digital (ČR)
 • Markéta Popelářová, studentka PedF UK, Otevřeno (ČR)
 • Andrej Bederka, Digitálna koalícia (SR)
 • Matej Gajdoš, Študenská tada vysokých škôl (SR)
 • Matej Sapák, LEAF, moderátor (SR)

Jaký je aktuální stav on-line vzdělávání v České a Slovenské republice:

  • V obou zemích platí, že existují obrovské rozdíly mezi školami ve způsobu, jak situaci distančního vzdělávání zvládly. Stejně tak platí, že rychleji zareagovaly neziskové organizace, které byly schopné dříve nabídnout on-line vzdělávací nástroje a další podporu.
  • Oběma zemím je společné i očekávání diskutujících, že koronakrize zdůraznila důležitost pedagogické profese a nutnost vidět vzdělávání jako politickou a ekonomickou prioritu.
  • V rámci distanční vzdělávání lze vymezit tři oblasti, v nichž můžeme sledovat a posuzovat kvalitu připravenosti škol. Za prvé – jaké technologie pro komunikaci s žáky školy využívaly (e-mail, EduPage…). Za druhé – jaká prostředí využívaly pro přímou vizuální komunikaci (MS Teams, ZOOM…). Za třetí – nakolik školy byly schopné zadávat úlohy v digitální podobě. Opravdu nijak výjimečná byla ručně napsaná a naskenovaná zadání zasílaná přes e-mail.
  • Česko.Digital je sdružení odborníků – dobrovolníků, které se snaží dlouhodobě pomáhat školství především v oblasti digitalizace vzdělávání. Po uzavření škol udělali poptávkový formulář nabízející podporu učitelům. Během dvou týdnů se jeho prostřednictvím přihlásilo přes sto škol. Pomáhat začali i učitelé a rodiče. Celkem pomohli 350 školám.
  • Seskupení Česko.Digital hledalo způsoby, jak co nejefektivněji přenést výuku do on-line prostředí. Zahájilo kurzy Učíme nanečisto, kde mohli učitelé zažít on-line výuku jiného učitele. Iniciovalo sbírku pro potřebné rodiny na hardware i konektivitu. Ve spolupráci s Člověkem v tísní nabízejí podporu školám a rodinám v obtížné situaci. Řešit je třeba i do budoucnosti především problém dostupné konektivity pro rodiny bez přístupu k internetu.
  • Slovenská Digitální koalice (83 členů) sdružující široké spektrum subjektů od firem po neziskovky se snažila v krizové situaci zabezpečit pro školy nástroje pro on-line vyučování.
  • Dlouhodobým programem koalice je takzvaná IT akademie poskytující školám metodickou podporu. Koalice se snažila během krize upřednostnit ta on-line prostředí, která už měla na Slovensku firemní zastoupení a mohla tak nabídnout i personální pomoc.
  • Digitální koalice zpřístupnila on-line testování digitálních dovedností, které je určeno pro žáky i učitele. Podobně jako on-line kurz internetové bezpečnosti.
  • Študentská rada VŠ sbírala data mezi studenty v začátcích distančního vzdělávání. Výsledky ukázaly malou připravenost vysokých škol na tento způsob vzdělávání. Průzkumu se zúčastnilo 1130 studentů z 22 vysokých škol včetně čtyř největších univerzit. 85 % z nich uvedlo, že se nesetkali s vyhovující podobou on-line vzdělávání. 75 % z nich i při distančním studiu používají obvyklé postupy známé z prezenčního studia – prezentace, skripta, seminárky. Jen 37 % mělo dostatek informací o tom, jak bude vyučování na jejich škole vypadat.
  • Za dva měsíce distančního vzdělávání se situace na slovenských vysokých školách do jisté míry změnila k lepšímu, ale nedá se říct, že by to systém zvládnul. Existují velmi pozitivní případy jednotlivců, učitelů, kteří dokázali situaci využít. Ale zároveň existují i velmi negativní případy pedagogů, kteří na svou práci zcela rezignovali.
  • Na české straně byla situace podobná, ale neexistují dostupná data. PedF UK rozesílala v druhé půlce dubna dotazník zkoumající studentské zkušenosti s on-line výukou. I tady se ukázalo, že záleží více na jednotlivcích, že vedle sebe existují dobré i špatné případy.
  • Otevřeno vydávalo pro učitele takzvané informační aktovky – doporučení a konkrétní tipy na použitelné aplikace s návodným komentářem. Studenti natáčeli výuková videa pro deváťáky připravující se na přijímací zkoušky.
  • Studenti – dobrovolníci z českých vysokých škol pomáhali hlídat děti lékařům a dalším profesím vytíženým v době koronakrize.

Podívejte se záznam celé diskuse:

Co řekli diskutující zajímavého:

 • Bude třeba řešit krizový scénář pro studenty, kteří nezískali kvůli koronakrizi dostatek kreditů. To náročné nás teprve čeká. (Matej Gajdoš)
 • Najednou je více vidět, jaké kvality učitelů v regionální školství potřebujeme. Je nutná proměna vzdělání učitelů, aby se uměli adaptovat na nové situace. Aby uměli přizpůsobit obsah učiva novým technologiím. (Markéta Popelářová)
 • Je třeba v rámci přípravy pedagogů větší soustředění na hodnocení a technologické dovednosti. Jako studentka ve čtvrtém ročníku jsem se ještě nesetkala s předmětem soustředěným na učitelské digitální dovednosti. (Markéta Popelářová)
 • Na Slovensku je slabý pedagogický výzkum a didaktika, bez toho se nelze posunout. Krize a její zhodnocení by mělo být impulzem pro VŠ k přípravě na 4. průmyslovou revoluci. Na tu jsme zatím dostatečně nezareagovali. (Andrej Bederka)
 • Je třeba více komunikace ze strany ministerstva, V případě podobných situací je třeba zřídit krizové centrum. Je nutné sesbírat dobré zkušenosti ze škol a přenášet je na druhé školy. Potřebujeme profesionálně zpracované resumé z toho, co se stalo. (Andrej Bederka)
 • Je nutná dlouhodobá spolupráce ministerstva a nevládního sektoru. Uvědomění všech, že digitalizace není zlo, ale důležitý prostředek, který umožnuje dlouhodobé a celoživotní vzdělávání. (Eva Pavlíková)

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články