Nejlepších výsledků v češtině a matematice dosahují žáci těch nejmenších a největších škol, uvedl Tomáš Zatloukal

O vztahu velikosti školy a kvality vzdělávání mluvil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal na květnové konferenci Lepší škola, kterou pořádá EDUin.

IMG_5386 (1)

Tomáš Zatloukal (c) Kateřina Lánská

Jakou roli hraje socioekonomický faktor žáků v jejich vzdělávacích výsledcích a jak moc to dokáží ovlivnit různě organizované 2. stupně základních škol? To bylo předmětem sekundární analýzy, kterou připravila Česká školní inspekce společně s Ministerstvem školství. Součástí analýzy jsou doporučení pro zřizovatele a vzdělávací systém.

Mezi další podmínky, které ovlivňují kvalitu výuky ve školách patří podle Tomáše Zatloukala i aprobovanost a kvalifikovanost učitelů, které zvyšují pravděpodobnost, že si pedagogové budou vědět rady s tím, jak pracovat se žáky s nízkým socioekonomickým statusem, ale i průběh výuky, sledování pokroku žáků a vnitřní zdroje pedagogického sboru.

Jaké další faktory ovlivňují kvalitu výuky ve školách? Poslechněte si přednášku:

TZ 2

Tomáš Zatloukal

Od roku 2013 působí Tomáš Zatloukal v pozici ústředního školního inspektora. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia. Vedle své pedagogické a pedagogicko-manažerské praxe zastával také různé pozice v rámci řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na regionální, celostátní i evropské úrovni. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

Podívejte se na celý program konference Lepší škola: Vejdou se? Jak plánovat kapacity škol.

ja_1-181×181
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články