Odpovědí ministra na kritiku kvůli chaotickému řízení resortu může být vypracování Národního programu vzdělávání

28. 11. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

S bojkotem plošných testů souhlasí už 1500 signatářů výzvy

Praha 28. listopadu 2011 – Obecně prospěšná společnost EDUin upozorňuje ministra školství, že mnohým sporům o smysl jím plánovaných opatření by bylo možné předejít, kdyby ministerstvo školství naplnilo zákon a vypracovalo „vzdělávací ústavu“ – Národní program vzdělávání, který by jasně pojmenoval smysl a váhu takových kroků, jako je státní maturita, standardy nebo plošné testy na základních školách. To by také omezilo libovůli politiků, kteří přijdou po něm, měnit vzdělávací systém podle své momentální nálady.

Každý má právo u pana premiéra požádat o mé odvolání. U společnosti EDUin mě to nijak nepřekvapuje, protože od mého nástupu chce zakonzervovat nekoncepčnost na ministerstvu školství. Já tam naopak vnáším věci, které mají hlavu a patu,“ řekl v pátek 24. listopadu pro server idnes.cz ministr školství Josef Dobeš. Reagoval tak na žádost o jeho odvolání zaslanou premiérovi.

Jde o zavádějící tvrzení. Ministrovo odvolání nekoncipovala společnost EDUin, ta je v tuto chvíli především administrátorem výzev a dopisů směřujících k ministru Dobešovi a premiéru Nečasovi. Jejich autory jsou učitelé, psychologové a pedagogové. Největší ohlas má v tuto chvíli výzva k bojkotu plošných testů. Během jediného týdne ji podepsalo přes 1500 signatářů (kontrolujte ZDE), k podpoře Metodického portálu rvp.cz se za pět dnů připojilo 343 učitelů (ZDE) a k žádosti o odvolání ministra za pouhé čtyři dny 425 signatářů (ZDE).

Pokud ministr opravdu chce přesvědčit odbornou veřejnost, že jeho postup je koncepční, nabízí se jednoduchá možnost – naplnit paragraf 3 školského zákona a vypracovat Národní program vzdělávání. Mělo by jít o krátký přehledný dokument, v němž bude jasně řečeno, jakou úlohu v našem vzdělávacím systému mají mít jednotlivé kroky, jako je státní maturita, standardy vzdělávání, plošné testování, případně další opatření, která ministerstvo školství připravuje. K předložení takového materiálu ministra odborná veřejnost vyzývá už déle než rok.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „ O zakonzervování nekoncepčnosti se společnost EDUin rozhodně nesnaží. Naopak dlouhodobě upozorňuje ministra školství na nejasnosti v jeho záměrech a na rostoucí znechucení učitelů z chaotického řízení resortu. Existuje pro to jednoduchý doklad. Když se v prosinci 2010 obrátilo deset odborníků na premiéra s dopisem upozorňujícím na rizika plošného testování, podepsalo ho za měsíc necelých čtrnáct set signatářů. K získání stejného počtu podpisů pod letošní bojkot plošných testů stačilo pouhých pět dnů a počet signatářů dále roste. Samozřejmě lze svádět kritiku ministra ze strany pedagogů na společnost EDUin, ale jen těžko tomu někdo uvěří.“

 

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o. p. s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., § 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Národní program vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání stanovené tímto zákonem a vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů. Národní program vzdělávání ministerstvo zveřejňuje vždy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  • Text obsahující argumenty pro a proti plošnému testování najdete ZDE.

  • Starší materiál připravený Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) konkretizující problematické kroky současného vedení ministerstva školství čtěte ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články