Pedagogické asociace kritizují stav školství a nabízejí pomoc

14. 3. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

První setkání zástupců čtrnácti profesních asociací pojmenovalo hlavní problémy vzdělávacího systému a v memorandu navrhují jejich řešení

Praha 14. března 2012 – První setkání zástupců pedagogických asociací se konalo 23. února na Pedagogické fakultě UK v Praze. Jeho cílem bylo sjednotit názory asociací všech stupňů škol na současnou kvalitu vzdělávání. Odborná veřejnost vnímá stav školství jako alarmující a kroky politického vedení resortu jako nepřipravené, chaotické a nekoncepční. Proto nabízí svoje odborné síly ke zlepšení situace.

Účastníci setkání podepsali na závěr memorandum, v němž se konstatuje, že řízení národní vzdělávací soustavy dlouhodobě vykazuje řadu nekoncepčních, nesystémových, až chaotických prvků a kroků. Důsledkem toho je pokles úrovně vzdělání. Za nejzávažnější problémy účastníci považují:

  1. neujasněnou státní koncepci vzdělávání danou také absencí Národního programu vzdělávání,

  2. nedostatečné nebo chybějící normy, kritéria a nástroje vedoucí k nastavení požadované kvality vzdělávání a celého školského systému (maturitní zkoušky, standard kvality učitele, kariérní řád aj.),

  3. destabilizaci školského systému (nejasný stav školské reformy, nekvalitní a často měněné právní normy),

  4. podfinancování celého školského systému a dílčí neefektivnost ve využívání zdrojů,

  5. demotivaci pracovníků škol a školských zařízení.

Účastníci setkání vstřícně nabízejí ministerstvu i zákonodárné sféře svoje odborné kapacity a zkušenosti pro tvorbu, oponování a připomínkování návrhů.

Účastníci setkání:

Asociace děkanů pedagogických fakult

Asociace pedagogů základního školství ČR

Asociace profese učitelství ČR

Asociace předškolní výchovy

Asociace ředitelů gymnázií ČR

Asociace ředitelů hotelových škol

Asociace ředitelů základních škol ČR

Asociace středních průmyslových škol ČR

Asociace školní psychologie ČR

Asociace waldorfských škol

Asociace základních uměleckých škol ČR

Asociace ředitelů zdravotnických škol

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Sdružení učňovských zařízení

Unii školských asociací ČR – CZESHA

Jan Korda, prezident Asociace profese učitelství ČR, řekl: „První společné setkání znamená první krok na cestě za zvýšením kvality vzdělávání. Lze jen doufat, že memorandum vezme ministerstvo školství minimálně na vědomí. Ti, kdo se pod něj podepsali, nechtějí jen kritizovat, ale nabízejí ve prospěch školství své odborné znalosti a zkušenosti. Za důležité považuji, že většina přítomných by přivítala vznik zastřešující organizace, která by jednotlivým asociacím ponechala jejich autonomii a zároveň jim pomohla prosazovat názory, na nichž se shodnou.“

Kontakty:

· Mgr. Jan Korda, prezident Asociace profese učitelství ČR, ředitel ZŠ Lyčkovo náměstí
e-mail: korda@pau.cz, mobil: 602 286 973

Poznámky pro editory:

  • Celý text memoranda najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články