Po studentech si na kvalitu státní maturity stěžují ministrovi i ředitelé gymnázií

Zveřejňujeme dva otevřené dopisu ministru Dobešovi.

 

Pane ministře,

od loňského podzimu, poté, co veškeré mé snahy upozornit na slabá místa „státních maturit“ (např. veřejné slyšení v senátu, dopis adresovaný přímo Vám, bezprostředně po Vašem nástupu do funkce) zůstaly bez odezvy, jsem se zařekl, že již nebudu v souvislosti s projektem aktivní. Vaše arogantní až útočná reakce na dobře míněný a kultivovaně formulovaný dopis brněnských gymnazistů mne však nemohla nechat pasivním.

Na rozdíl od Vás nebudu používat obecně formulované fráze, kterými společně s ředitelem CERMATu bagatelizujete problémy spojené se státními maturitami. Zareaguji na nemnoho konkrétností, které se ve Vaši odpovědi objevily.

Vaše opakované zdůrazňování počtu nepřipuštěných žáků k maturitě ve srovnávání s loňským rokem (vzhledem k obavám škol z neúspěchu) není a nemůže být založeno na přesných údajích, neboť takové údaje nelze zjistit. Sám jsem byl překvapen, když jsem se na CERMATu dotazoval, jak evidovat nepřipuštěné studenty. Bylo mi písemně odpovězeno, že je mám do systému zanést jako omluvené. Protože zdůvodnění omluvy je pouze nepovinný údaj, nemůžete si být nikdo jist, kolik ředitelů tuto skutečnost v systému uvedlo. Navíc lze žáky omluvit až následující den po příslušné zkoušce. Mé tvrzení podporuje i fakt, že v médiích od počátku května, kdy maturity odstartovaly, zmíněné údaje neustále měníte. Navíc ani v předchozích letech se tyto údaje centrálně neshromažďovaly.

Vaše obhajoba správnosti konkrétní otázky z testu z českého jazyka (viz: Bylo nás pět) je zcela irelevantní. Skutečnost, že 87 % maturantů zaškrtlo jednu odpověď, neznamená, že jiná odpověď musí být zákonitě špatná. Porozumění uměleckému textu není exaktní proces. Pedagogická praxe potvrzuje, že zejména hloubavější studenti mohou přijít s neobvyklou, ale o to cennější interpretací. Dalším argumentačním klamem je vyvozování prestiže školy a studenta z četnosti výběru vyšší verze obtížnosti maturity. Odmyslíme-li fakt, že státní maturita je novinkou a její vyšší úroveň si prestiž musí teprve vydobýt, zakrýváte svým tvrzením selhání kompetentních institucí i Vaše osobní. Nikdo totiž nebyl schopen vysvětlit ani studentům, ani pedagogům, proč by měli vyšší úroveň preferovat. Vaše nešťastné žonglování s desítkami procent neúspěšných absolventů po maturitní generálce a tisíce chybně vyhodnocených testů mělo na studentskou volbu nepochybně také vliv.

To, jak se Vaše osobní invektiva vůči spoluautorce dopisu změnila ve veřejnou blamáž, není třeba již zmiňovat. Velmi mne však znepokojuje poslední odstavec Vašeho dopisu.

Vaší sebechválou jste mne nepřekvapil, jsem ale konsternován použitím vulgarismu v oficiální odpovědi studentům. Dopis je vyvěšen na oficiálních stránkách MŠMT, na portálu Nová maturita a současně byl dne 9. 6. rozeslán odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT pravděpodobně všem ředitelům (pochybuji, že by odbor oslovil pouze mne). Kam až chcete posunout hranici, za kterou by se ministr školství neměl pohybovat? Bohužel se to asi nedozvím, protože v závěru dopisu jasně formulujete svůj postoj k dialogu. Pokud ve svém přesvědčení „nechcete ustoupit ani o píď“, je zbytečné, abyste „pozorně naslouchal“. To jste, podle mé osobní zkušenosti, dosud ani nedělal.

Pane ministře, v dopise studentů jsem nenarazil na požadavek na „umetání cestičky“. Narazil jsem na snahu vést kultivovaný dialog a na zdůraznění potřebnosti zpětné vazby. Vaší odpovědí byl pokus o kriminalizaci maturanta z Jihlavy, dehonestaci studentky z Brna a manipulace s fakty.

Váš „velký dík“ učitelům a ředitelům z úvodu dopisu osobně odmítám a současně Vám slibuji, že se budu snažit alespoň na úrovni naší školy minimalizovat negativní dopady Vaší „odvahy“ realizovat projekt státních maturit.

 

V Hradci Králové dne 13. 6. 2011

Robert Novák,

ředitel Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové

 


 

Vážený pane ministře,

když jsem v minulých týdnech trávil spoustu času odpečeťováním a zapečeťováním bedny, ze které jsme vyskladňovali a zase do ní uskladňovali testy, o jejichž obsahu jsem já ani naši učitelé neměli potuchy, to vše potvrzováno stovkami podpisů na mnoha lejstrech, rozhodl jsem se, že Vám svůj názor na tuto maturitní obludnost napíšu formou otevřeného dopisu. Než jsem se však vyhrabal z té hory zbytečných papírů, předběhli mě (k mému příjemnému překvapení) v tomto úmyslu maturanti jedné školy. Inu, mládí je rychlejší…

Studenti už svůj názor vyjádřili v otevřené výzvě. Plně se s ní ztotožňuji. Ve chvíli, kdy píšu tento dopis, je pod ní již přes deset tisíc podpisů. A než jej budete číst Vy, bude jich už mnohem víc. Každý den přibývají další. Označil jste tuto vlnu kritiky za umělou. Není umělá, pane ministře. Umělý může být svět, ve kterém žijete. Umělá je i celá státní maturita. Nevznikla z přirozené potřeby středních škol, studentů, daňových poplatníků, ani univerzit. Státní maturita, tak, jak je definována ve školském zákoně, jak je realizována Cermatem a kterou jste Vy – jak hrdě prohlašujete – spustil, je cestou k průměrnosti (v lepším případě) a k devastaci našeho školství. Je to systém ubíjející kreativitu, kritické myšlení a entusiasmus žáků i učitelů. Je to cesta do Orwellova světa, kde se pod vedením hrstky (ne)mocných formuje tupé stádo.

V médiích se necháváte Vy i pan Zelený slyšet, jak krásně maturity běží. Ale z čeho že se máme tak radovat? Že jsme dokázali, že lze přepravit po naší malé republice balíky s papírem za cenu, za kterou by v normální tržní ekonomice solidní přepravní firma mohla vozit zboží kolem zeměkoule celé měsíce? Že dokážeme naskenovat a odeslat zaškrtané testy a ono to funguje? Ale co jsme se tím dozvěděli? Že studenti na gymnáziích dosáhli lepších výsledků než studenti na učebních oborech s maturitou? Na to jsme ale nemuseli vyhodit stovky milionů. Lidé vždy byli, jsou a budou různí. Různé jsou i školy. Některé díky tradici, poloze nebo zaměření mohou být elitní, jiné méně. Ale žádný jednotný test neudělá elitu ze všech. Udělá ale snadno z elity průměr.

Za zcela nepřijatelné považuji utajení testů. Jak mají školy teď zvyšovat onu stále skloňovanou kvalitu, když ani neví, co bylo vlastně testováno a v čem udělali jejich žáci chyby? Především by to ale měli vědět maturanti, kteří testy vyplňovali a o jejichž osudu budou tyto výsledky rozhodovat. I ten, kdo měl 60% správných odpovědí, bude chtít vědět, které učivo tvoří těch 40% špatných. Škola bude chtít vědět, co jej nenaučila. Možná jen málo chodil na fotbal nebo do zoo. To máme vážně věřit, že otázky typu – jaké bylo skóre fotbalového zápasu Sparta – FC Kotěhůlky nebo kolik mladých má veverka – jsou takové perly, že je třeba je utajit a chránit autorskými právy? Dnes se sice dozvídáme, že ministerstvo zveřejní všechny testy v červenci, ale to je už trochu pozdě. Maturant, který bude chtít požádat o přezkoumání výsledku zkoušky, musí tak učinit do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek. Maturanti by tedy měli znát svoje konkrétní výsledky (tj. jak byly hodnoceny jejich jednotlivé otázky) do 28. června.

Státní maturita v této podobě dává tušit, že se v ní ztratí – kromě spousty peněz a elánu účastníků – i samotný účel. Jsem toho názoru, že smyslem střední školy není dělat maturitu, ale vzdělávat žáky. Dokonce si myslím, že maturita by ani nemusela být státní. Škola, která dokáže plnit svoje poslání, dokáže i zorganizovat smysluplnou maturitní zkoušku. Stát by jí k tomu měl dát podmínky, ne direktivu. Jednotná zkouška může změřit, co žák umí, ale nezměří, co jej škola naučila. Pak tedy zařazení takovéto zkoušky na konci studia příliš smyslu nedává. Zvláště tehdy, mají-li se použít stejné testy pro žáky na gymnáziu i na středním odborném učilišti. Jediný smysl, který mi z toho plyne, je uniformita. Rozloženo na dvě slova – všechny jednotně zformovat. To mi docela nahání hrůzu.

Domnívám se, že o vzdělanosti národa by měli rozhodovat lidé vzdělaní, lidé s pedagogickým, filozofickým, duchovním a lidským rozhledem. Ne diletanti, manažeři montoven nebo lovci pracovních sil. Uniformita sice může znamenat určitou funkceschopnost nějakého systému, ale bere mu lidský rozměr. Že má být škola dílnou lidskosti, o tom bychom neměli pochybovat. Měli bychom to naplňovat. Ale současná podoba státní maturity jde směrem přesně opačným.

Použít státní maturitu ke zredukování počtu středních škol je sice možné, ale velmi neetické. Že je tady problém s přebujelou sítí středních škol a s kvalitou mnohých z nich, to je jistě téma k diskuzi. Ale měli bychom opustit alibistický termín „optimalizace sítě škol“ a nazvat věc pravým jménem. Měli bychom hledat řešení, jak překonat překonaný model financování škol normativem na žáka. Měli bychom zrušit demotivující a nic nepřinášející systém tří přihlášek na střední školu a následné šachy se zápisovými lístky. A především – měli bychom hledat řešení, které není pouhou reakcí na současný stav rozkradené státní kasy, ale které bude odpovídat smysluplné vizi vzdělávání pro budoucnost našich dětí (bude-li při dosavadním směřování lidstva nějaká).

Za 14 let práce „odborníků“, za tisíce hodin, které strávili naši učitelé na školeních, která je neposunula ani o milimetr v jejich pedagogickém růstu, protože se na nich jen učili, jak rozdávat, zaškrtávat a odesílat testy, za 680 milionů korun z peněz daňových poplatníků jsme obdrželi neuvěřitelný paskvil, který nechce snad vůbec nikdo. Co nám to přineslo? Kam jsme povýšili naše školství? Kde je ten slibovaný růst kvality! Dosud jsme maturovali zcela zdarma. Nebo když to přeženu – nějaké cesťáky pro předsedy maturitních komisí – tak bratru za milion. Státní maturita stojí cca 250 milionů za jeden rok. A tak Vám chci, pane ministře, položit jednu otázku: v čem je tato maturita 250 krát lepší než ta původní?

Vážený pane ministře, omlouvám se, jestli jsem Vás čtením tohoto dopisu připravil o příliš mnoho času. Určitě ho ale bylo nesrovnatelně méně, než kolik ho museli promrhat naši učitelé přípravou a realizací nesmyslu zvaného státní maturita. Prohlásil jste se prvním ministrem, který zavedl státní maturitu. Snažně Vás tedy prosím, buďte též prvním ministrem, který ji zruší.

S úctou a vírou ve zdravý rozum

Mgr. Petr Pícha, ředitel Gymnázia Písek

V Písku 12. 6. 2011

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
16 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Eva Svobodová
Eva Svobodová
11 years ago

Naprosto souhlasím, jako češtinářka na gymnáziu jsem pobouřena diletantstvím testů z češtiny.

Veronika Valíková
Veronika Valíková
11 years ago

Dotaz na všechny češtináře, kteří s tímto dopisem souhlasí: budeme si stěžovat sami za sebe, nebo se připojíme k ředitelům?

Kde je možné se podepisovat? Jdu psát dopis.

Veronika Valíková, Arcibiskupské gymnázium, Praha

Ivo Pohořelý
Ivo Pohořelý
11 years ago

Bohužel, nejvýraznějším znakem státních maturit je formalismus, obsah i smysl v této podobě MZ postrádám. Jen pro zajímavost vkládám část své už starší korespondence s CERMATEM, hezky dokumentuje způsob argumentace p. Zeleného. K ministrovi snad ani nemá cenu se vyjadřovat – mám pocit, že testy viděl jen „z vlaku“. Vážení pánové, obracím se na Vás v souvislosti s pokračujícími přípravami státní maturity, na níž se mám jako hodnotitel českého jazyka a literatury podílet. Minulý týden jsem se 26. 11. účastnil prvního kola prezenčního studia a musím říci, že varianta, ke které spějeme, popírá dle mého názoru celý smysl státních maturit,… Více »

Michaela Amlerová
Michaela Amlerová
11 years ago

Vynikající dopis,
plně souhlasím. Podobné názory mají nejen češtináři, ale též jazykáři.
Tenhle paskvil prostě už nelze tolerovat.

Michaela Amlerová, angličtinářka (a vystudovaná češtinářka)

Emilie Kostrbová, PhDr.
Emilie Kostrbová, PhDr.
11 years ago

Zkoušela jsem si sama pro sebe splnit tzv.státní maturitu „z českého jazyka“ /která mimochodem nemá s českým jazykem téměř nic společného, takže nechápu, proč je pod hlavičkou tohoto předmětu prezentována. Udělala jsem v ní 5 chyb a budu se do krve hádat, že pravdu mám já. Naprosto souhlasím s tím, že čím chytřejší student, tím větší problém s vyplněním testu může mít, protože bude příliš přemýšlet a najde nespočet možností /dokonce i ty, které nejsou nabídnuty/.

Eva Zajíčková
Eva Zajíčková
11 years ago

Děkuji pánům ředitelům za vyjádření názoru na novou maturitu, se kterým se ztotožňuji, a také za podporu svých učitelů. Pro ně totiž tato zkouška nejen přinesla, ale – pokud zůstane ve stávající podobě – přinese dalekosáhlé důsledky v samotné výuce. Jako učitelka anglického jazyka na gymnáziu se k odporu připojuji i kvůli struktuře a kvalitě jazykových zkoušek. Hodně se píše o písemných pracích a testech, jejichž skladba je velmi problematická, ale za nejhorší považuji ústní zkoušku. Pod heslem praktičnosti jazyka se 15 minut rozdrobilo do několika neustále se střídajících témat, kdy v jedné, dvou či třech minutách studenti mají předvést… Více »

Ing. Jiří Rýznar
Ing. Jiří Rýznar
11 years ago

Po prvních několika studentech při ústní zkoušce z Angličtiny mě napadlo zřejmě příhodné slovo hodnotící takovou skladbu ústní zkoušky: „blázinec“. Dvě, maximálně tři, z nichž jedna by byla velmi krátká, by stačily. Druhá část písemné zkoušky, ta kratší, je zbytečná a na úkor té první, delší, kde by student měl mít možnost své myšlenky trochu rozvinout, pokud na to má.
Dvě úrovně považuji rovněž za zbytečné, zvlášť pokud ji vysoké školy ignorují.
A nakonec považuji celé státní maturity, takto předváděné, hlavně za parádní kšeft, teda pro vyvolené!!!

Prokopová
Prokopová
11 years ago

Výstižné ! Díky za iniciativu. Maturantka 2011

Dana Kratochvílová
Dana Kratochvílová
11 years ago

Oba dopisy pánů ředitelů jsou pravdivé a v současné situaci velmi potřebné.
D. Kratochvílová, učitelka na gymnáziu, Praha 2

Vlasta Galisová
Vlasta Galisová
11 years ago

Děkuji pánům ředitelům za precizně a výstižně formulované dopisy, se kterými se naprosto ztotožňuji. Kéž by Vás takových, co si najdou (zavaleni papírováním) čas na vyjádření svého jasného stanoviska, kéž by Vás bylo více! Velmi se však obávám, že se státní mašinérií nehne naprosto nic, jakkoliv bychom si to přáli. Názory odborníků z praxe evidentně pana ministra nezajímají. Také je s podivem, že ani veřejnoprávní média neinformují o MZ pravdivě a místo toho masírují širokou veřejnost názory MŠMT o úžasně se zvyšující kvalitě našeho školství, která tímto jako zázrakem nastane. Jako jazykářka se navíc přidávám k výše uvedené kritice zkoušky… Více »

Vladimír Krátký
Vladimír Krátký
11 years ago

Také já oběma pánům ředitelům děkuji, že tak výstižně ve svých dopisech zformulovali to, co si myslí snad všichni, kdo měli měli letos něco společného se státní maturitou, zejména z češtiny. Také já plně souhlasím se vším, co je výše uvedeno, včetně dalších komentářů. Ano, asi jsme se měli ozvat i my učitelé, ale KDY? Celé měsíce jsme byli zavaleni administrativou a přípravami různých pracovních listů, neboť – přiznejme si – v posledních obdobích neděláme nic jiného, než že se snažíme co nejvíce zmírňovat dopad nesmyslných ministerských a cermatovských nařízení na studenty. Snad až teď, když už je trochu volněji… Více »

PaedDr. Vratislav Bartušek,ředite Sportovního gymnázia L.Daňka v Brně
PaedDr. Vratislav Bartušek,ředite Sportovního gymnázia L.Daňka v Brně
11 years ago

Připojuji se k prohlášení ředitelů gymnázií v Písku a Hradci Králové.Neexistuje racionální důvod k obhajobě státních maturit. Srovnávání výsledků žáků různých typů škol s rozdílnými učebními plány nepřináší vypovídající informace.Z hlediska dalšího života žáků je velice nesnadné stanovit co je podstatným výstupem vzdělání.Rozhodně jsou při určování cílů a obsahu vzdělávání kompetentnější pedagogické instituce a samotné školy než CERMAT.Snaha o sjednocení vzdělání je levicovým krokem,který nekoresponduje s kurikulární reformou školství. Není náhodou,že u zrodu myšlenky na jednotné maturity stojí ministři levicových stran.Není náhodou,že podobný model maturit má Itálie,Slovensko a Polsko.Tradiční model maturity je významný svoji formou je mezníkem v životě člověka.Tzv.… Více »

Václav Bůžek
Václav Bůžek
11 years ago

Připojuji se a plně ztotožňuji s prohlášením obou pánů ředitelů. Právě jsem dotiskl vysvědčení, takže mi zbylo pár minut na alespoň stručnou reakci. Měl jsem možnost porovnat ústní maturity z anglického jazyka v nové a původní podobě hned po sobě, protože u nás na konzervatoři maturovali někteří žáci vyšších ročníků z angličtiny nepovinně ještě podle staré legislativy. Zatímco zkoušející ve starém typu maturity vedl se žákem dialog, který umožnil žákovi předvést, co opravdu umí a zkouška zahrnovala i gramatickou část, nová ústní maturita vypadá spíše jako laboratorní test s předpřipravenou řečí zkoušejícího, který žáka škatulkuje a klasifikuje z několika různých… Více »

Zdeněk Burýšek
Zdeněk Burýšek
11 years ago

Učím na základní škole, nechci se tedy vyjadřovat k odborné a organizační stránce maturit. Nejsem k tomu kompetentní. Jedno však jako učitel s více než 30 letou praxí cítím. Pan ředitel Pícha píše doslova: „Dosud jsme maturovali zcela zdarma“. Bohužel, všichni víme, že „nematurovali“. Prosím, abychom se shodli na tom, že na některých středních školách je slovo „maturita“, ve smyslu, který mu v naší společnosti přisuzujeme, nepatřičné. Navrhuji, abychom neuráželi ty, co skutečnou „maturitu“ před x lety udělali. Místo slova „maturita“ používejme pojem „závěrečná zkouška“, na té , které škole a ušetřeme nehorázné peníze za společné státní maturity.

Adam Rut
Adam Rut
11 years ago

Pan Zelený rozjel na stránkách online rozhovory. Na otázky, které se mu nelíbí, protože na ně nedokáže odpovědět, nereaguje. Systém je vymyšlený tak, aby se ostatní o těchto otázkách vůbec nedozvěděli. Ať žijí doby minulé.

Evinka Adamcová
7 years ago

Přidávám dopis, který jsem poslala na Cermat. Netřeba asi komentáře :-) Vážení, díky rozhodnutí Vašeho hodnotitele jsem se po více než 30 letech praxe dozvěděla, že neumím opravovat slohové práce. Bohužel Vám musím sdělit, že nadále s Vaším rozhodnutím nesouhlasím a žáka, který neovládá elementární znalosti pravopisu, mluvnice, skladby a stylistiky, nepovažuji za úspěšného maturanta. Ovšem já se nemohu odvolat. Od začátku nepovažuji Vaše značky a výroky za správný návod na opravu PP a už vůbec ne srovnávání žáků gymnázia (mají nepoměrně více hodin ČJL) a žáků odborných škol s maturitou. Děkuji Vám, že jste některým žákům vzali i ten… Více »