Podívejte se, jak konkrétně vypadá hodnocení maturitní písemné práce

Pro názornost publikujeme příklad jedné maturitní slohové práce od zadání přes vypracování až k hodnocení. Jde o sken originálních dokumentů, z nichž jsme jen vymazali jméno a číselný kód žáka. Náš anonymní figurant je student čtyřletého gymnázia v Praze, který se odvolává pro nízké bodové hodnocení své práce, které mu snižuje jinak vynikající výsledek maturity. Vadí mu především nesrozumitelnost hodnotících kritérií.

Příklad:

Zadání 3

Kolik strachů má člověk

VÝCHOZÍ TEXT

V této nové knize naznačuje autor způsob, jak překonat strach. Vedle strachu z vnějších hrozeb, jako je terorismus, přírodní katastrofy a zánik světa, se věnuje obecným lidským obavám, jako je strach ze změny, strach ze ztráty zaměstnání a ztráty milovaného člověka, strach ze stárnutí a smrti.

(H. S. Kuschner, Překonat strach)

 

Zpracování: úvaha o druzích strachu a o jejich projevech

UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ SLOHOVÉ PRÁCE A HODNOCENÍ ZDE.

 

Všimněte si, jak je vyplněn hodnotící protokol. Student dostal z 30 možných bodů jen 13. Nejvíce ztratil v kategorii Vytváření textu podle zadaných kritérií, kde dostal v obou podkategoriích jen po jednom bodu. Tedy se nejspíš hodnotitel domnívá, že nedodržel zadání, píše mimo téma a nenaplnil správně slohový útvar úvahy. Vzhledem k tomu, že podle maturitních pravidel se student nemusí v tomto případě držet doslovně výchozího textu (zadání mu to nepředepisuje), nemusí psát doslovně o strachu z terorismu, ani o strachu ze ztráty zaměstnání. Může se výchozím textem jen inspirovat a rozvíjet téma po svém. Pak ale není jasné, co hodnotiteli vadilo. O úvahu zcela jistě jde, tématem jsou nejrůznější podoby strachu.
 

Přesto hodnotitel svůj bodový výrok nijak nekomentuje, v rubrice komentář je napsáno pouze písmeno N. Při tak nízkém bodovém ohodnocení by bylo očekávatelné, že hodnotitel svůj názor nějak jasně zdůvodní. V naprosté většině případů tomu u písemných prací tak není. Buď je rubrika prázdná, nebo tu najdete jeden dva řádky, kde se například píše, že text je banální. V čem přesně, to už se nedozvíte.
 

Potíž je v tom, že tyto podklady jsou jediné dokumenty, na jejichž základě může student napsat své odvolání. A to ještě v tomto případě byla škola vstřícná, dala studentovi kopii písemky i protokolu. To jiné školy odmítají. Do protokolu můžete jen nahlédnout a písemku vůbec nedostanete. Je pak mimořádně těžké sepsat kvalifikované odvolání, zvlášť pro lidi, kteří se nezabývají profesionálně jazykem a tedy jim termíny jako „koheze textu“ a „výsledná koherence“ nic neříkají.
 

Původně se počítalo, že každou písemnou práci budou kvůli větší objektivitě hodnotit dva hodnotitelé. Pak se od toho z finančních důvodů ustoupilo, letos jsou navíc hodnotitelé anonymní a hodnotící protokoly ukazují, že každý volí při hodnocení trochu jiný postup. Riziko subjektivního pohledu, o jehož důvodech se navíc nic nedozvíte, je tedy velmi vysoké. Další potíž je, že tyto dokumenty, jak je vidíte, budou jediným podkladem pro úředníka, který bude na krajském úřadě odvolání vyřizovat. Podle jakých kritérií to udělá, když zcela jistě nebude odborníkem na slohové útvary? Zřídí si učitelskou komisi? Kdo zaručí její kvalifikovanost?
 

Byť i jen stručná exkurze do hodnocení maturitních písemných prací, přináší velmi mnoho otázek, na které zatím ani ministerstvo ani Cermat nenabízejí odpovědi.


 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
114 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Slušný sloh, dala bych tak dvojku (jinak se projevuje, stojící chloupky, „zamrznete“). Má to úvod, úvahové části i mravoučný závěr, tak co chtít víc. Problém je v kritériích hodnocení, která se tváří objektivně, ale objektivní nejsou. Vysvětlím. Hodnotí se šest položek: 1A Korespondence text -zadání…. (subjektivní záležitost, „měkká“ položka, každý člověk vnímá text jinak) 1B Naplnění komunikační situace -(opět subjektivní záležitost) 2A Pravopis a tvarosloví – (to lze hodnotit objektivně, tedy natvrdo) 2B Volba lexika – (opět mírně subjektivní záležitost, jak posoudíme „přiměřenost“ výrazů) 3A Koheze (form. prostř. text návaznosti) – (lze snad hodnotit objektivně) 3B Koherence (soudržnost textu) –… Více »

M. Mouckova
M. Mouckova
10 years ago

Dobrý večer, také mám k dispozici hodnocení jednoho“anonymního figuranta“, s excelentními výsledky maturitní zkoušky – až na jednu nedostatečnou – ze slohové práce základní úrovně. Tu volil proto, že se chce dále věnovat studiu matematiky. S potvrzením o přijetí na vysokou školu v kapse, nyní je bohužel po radosti. A zmiňované hodnocení? Cituji, aniž bych zcela chápala, o co jde: „Text práce je banální, prostředky administrativního stylu a oficiální ráz je užit na minimálním prostoru.Výběr jazykových prostředků je zcela nevhodný. Nemotivované odchylky od pravidelné větné stavby se objevují často, větné konstrukce jsou přetížené, text je kompozičně málo přehledný.“ Celkem 9… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Pro připomenutí můj starší blog. Třeba někoho rozesměje.

http://valikova.blog.idnes.cz/c/230691/Oprava-maturitni-prace-CERMATU.html

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

A z terénu se dozvídám o dalších pětkách ze slohů. Gymnázia. Většinou nízké hodnoty za subjektivní položky. Ozývejte se, kolegové.

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
10 years ago

Dobrý den, výsledky maturit od CERMATu zatím nemáme, ale docela mě děsíte. Mám několik poznámek: 1. Jsou hodnocení, která uvádí EDUin v článku a paní Moučková v komentáři, ojedinělá? Pokud ne, čeká nás něco podobného jako u vyšší verze matematiky. 2. Opět se posouvají kritéria zkoušky – jako absolvent příslušného školení před dvěma roky bych dal za onu úvahu o strachu dvojku, maximálně trojku. Komentář, který cituje paní Moučková, je těžké posuzovat bez znalosti samotné práce, ale když opět vyjdu z toho, jak jsme postupovali na školení, byla by to dejme tomu trojka až čtverka. 3. V uplynulém školním roce… Více »

Stanislav Zajíček
Stanislav Zajíček
10 years ago

Zkusmo jsem ohodnotil předloženou práci (jsem středoškolský češtinář s dvacetiletou praxí na gymnáziu). Při každé kritice – a hodnotitelé v roli kritiků jsou – je možné zaujmout buď stanovisko apriori vstřícné, nebo apriori silně přísné. Dovolil jsem si luxus vstřícnosti (ale zcela chápu postoj hodnotitelů, kteří si po první stovce opravených textů mohli vyměnit zkušenosti a dohodnout se na základních kritériích, řekněme vzorových „pětkách“). Předložená práce Kolik strachů má člověk? je jako celek velmi slabá, ale nikoli nedostatečná (k čemuž dospěl i hodnotitel). Název úvahy naznačuje, že autor si je vědom zadání („úvaha o druzích strachu a o jejich projevech“).… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

19 je lepší trojka. Takže bychom se dohodli i s kolegou Zajíčkem, byť jsem mnohem mírnější „známkovatel“ (Škvorecký: Příběhy inženýra lidských duší).

Ale student dostal 13, tedy prošel s odřenýma ušima.

Ondřej Hausenblas
10 years ago

Rád bych upozornil na to, co všichni víme, ale od čeho nás odstrkují centrální maturitní písemky: že totiž to, co může být na hodnocení „slohů“ cenného, nejsou ty číslice v tabulce, ale právě to ohledávání, které z použitých prostředků v práci jsou užity přínosně, funkčně, krásně, a které možné prostředky scházejí na místech, kde najdeme prostředky banální (motivy, postupy i jazykové prostředky). Číst si tuto naši eduinskou diskusi a zejména ten rozbor již napsaného textu je stokrát přínosnější, než dostat dost bodů za maturitní písemku. A kdyby učitelé měli dost času a prostoru na to, aby opravdu nad vznikajícími „slohy“… Více »

Radek Burda
Radek Burda
10 years ago

Omlouvam se, ze vstupuji, jsa uplny laik, na pudu stredoskolske maturity: to opravdu ted staci nacmarykat tehle 1 a pul stranecky tehlo plytkych uvah a matura je hotova?

Kam kraci kriteria? Priste uz to bude jen jeden priklad z matematiky s napovedou od Google?

Radek Burda
naprosty laik,
ktery jen kdysi maturoval.

Josef Krátký
Josef Krátký
10 years ago

„A kdyby učitelé měli dost času a prostoru na to, aby opravdu nad vznikajícími „slohy“ žáků s nimi bez obav z maturity mohli během let docházky takto hovořit, pak by úroveň psaného vyjadřování u nás prudce stoupla.“ Přiznávám, že – jsa pouhý venkovský učitel – tomuto souvětí nerozumím. Oni učitelé pociťují během let docházky obavy z maturity? Nepociťují je spíše žáci? A pokud učitelé tento strach opravdu cítí, pociťovali jej již dříve, a je tedy chyba v samotné existenci maturitní písemné práce, nebo jej pociťují až nyní vzhledem k nové maturitní PP? Ta běží teprve druhým rokem, takže minimálně dva… Více »

maturantka
maturantka
10 years ago

Dobrý den, letos jsem maturovala. Písemná část z českého jazyka sestáva z didaktického testu a slohové práce. Žák sedí celé dopoledne ve škole a nervuje se stejně jako kdysi. Jen na sloh je méně času něž dříve (pořád je ho dost) kvůli té didaktické části, a tak se musel (díky Bohu) zkrátit i rozsah. Navíc si ještě můžete zvolit základní nebo vyšší úroveň obtížnosti. Já jsem si zvolila základní úroveň, přestože mi čeština nikdy nedělala problémy. Ve škole jsme si zkoušeli psát slohové práce podle nových zadání, a vždy jsem měla téměř plný nebo plný počet bodů, ze slohové práce… Více »

maturantka
maturantka
10 years ago

*sestává – pardon, psala jsem to v lehkém rozhořčení ;)

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
10 years ago

Já myslím, že se tu bez ohledu na polemiky o výuce slohu rýsuje jeden konkrétní problém, který naznačuje i slečna maturantka výše: Připravím studenty na sloh, opravím jim zkušební práce podle metodiky, kterou mě naučil CERMAT na školení, jsem si relativně jistý, že by měli všichni maturitu udělat (bez ohledu na známku a na to, že mají prostě každý jinou úroveň), uklidním je, že to zvládnou – a najednou prásk, stát řekne, že nastavil laťku nějak úplně jinak. Co má prostý venkovský češtinář v takovém případě dělat?

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Opakuji – opravdu si myslíte, že lze objektivně hodnotit všech šest položek, které CERMAT hodnotit chce?

Každý student není analytický typ, máme ve školách i básníky. Učíme je psát srdcem i rozumem, snažíme se, aby především ctili a milovali svůj jazyk- a pak taková sprcha?

Psali dvě hodiny. Ruku na srdce, drazí kolegové, jak kvalitní slohovou práci napíšete za dvě hodiny vy?

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Zkuste mi obodovat tenhle blog. Asi už jsem ho sem také věšela.
Doufám, že někdo ze Spisovatelského nebe konečně nakope CERMAT… víte kam.

http://valikova.blog.idnes.cz/c/211674/Jak-se-mistr-Villon-setkal-se-svym-lyrickym-subjektem.html

Jiří Lukáš
Jiří Lukáš
10 years ago

Rád bych předložil jiný pohled na výše hodnocenou práci, než je posouzení anonymního hodnotitele Cermatu a posouzení pana Stanislava Zajíčka. Bude se týkat pouze 1. kritéria hodnocení (rozděleného na položky 1A a 1B), protože to je nejvíce problematickou záležitostí systému hodnocení maturitní slohové práce. Pokud je totiž například v tomto bodě podle úsudku hodnotitele práce nevyhovující, je nedostatečná celá práce (byť by třeba text v dalších položkách hodnocení dosáhl plný počet bodů), a student proto neudělal maturitu z češtiny. V prvním odstavci slohové práce uvádí autor rozvržení svého následného myšlenkového postupu: 1. Je pravda, že existuje více druhů strachu. O… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Souhlasím s kolegou Lukášem.

Josef Krátký
Josef Krátký
10 years ago

„Opakuji – opravdu si myslíte, že lze objektivně hodnotit všech šest položek, které CERMAT hodnotit chce?“ Nelze, o tom není pochyb (hodnocení psaného slova bude vždy do značné míry věcí subjektivní – stačí se podívat na kritickou reflexi Hrabalovy tvorby v jeho uměleckých počátcích, kdy vznikly dva protichůdné názorové proudy). Pokud se ovšem nemýlím, CERMAT nikde netvrdí, že to jde. Snaží se však hodnocení objektivizovat (s trochou nadsázky je to analogie poznatelnosti a poznávatelnosti světa). Míra subjektivity u hodnocení proto bude letos velmi pravděpodobně podstatně nižší než loni – opravuje totiž pouze 450-500 hodnotitelů. Pokud někdo není analytický typ, nechť… Více »

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
10 years ago

Zdravím Vás, laťka je podle mě posunuta v tom, jakým způsobem jsou jednotlivá „pásma“ obodována. Výše v diskuzi se několik lidí, předpokládám, že mj. na základě příslušného školení, shodlo na nějakém hodnocení, a centrální hodnotitel je někde úplně jinde. (A je otázka, je-li to ojedinělá záležitost, která se vyřeší nějakým odvoláním, nebo ne. Spíš mám strach z „efektu vyšší matematiky“.) Já mám prostě pocit, že co bylo původně bodováno jako průměr, ocitá se najednou u podprůměru. Jinak souhlasím – úspěch maturanta souvisí i s tím, že si dokáže zvolit takové téma a slohový útvar, aby využil svých předností, aby psal… Více »

Radek Sárközi
10 years ago

Není problém v tom, že hodnotitelé slohových prací byli proškoleni, zatímco učitelé, kteří je mají studenty naučit psát, nikoliv? Pak může být propastný rozdíl mezi tím, jak vidí stejnou slohovou práci obě skupiny… Přikláním se k názoru, že by student měl dostat práci s vyznačenými nedostatky a podrobným slovním hodnocením k jednotlivým kritériím, u nichž nedostal plný počet bodů. K čemu je vědět počet bodů, když neví přesně, za co mu byly body strženy? Práci hodnocenou jedním hodnotitelem jako nedostatečnou by měl automaticky číst další hodnotitel, aby nedošlo k poškození studenta! Teprve v případě shody v bodovém hodnocení (druhý hodnotitel… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Nezlobte se, pane Krátký, ale Vaší argumentaci nerozumím. Celá státní maturita se přece zaváděla (také) kvůli tomu, aby byly žákům, učitelům a ředitelům, rodičům, zaměstnavatelům, zřizovatelům škol i ministerstvu k dispozici objektivní informace o výsledcích vzdělávání na středních školách. Byl to dokonce během asi dvanácti let přípravy této zkoušky jeden z hlavních argumentů PRO. O tom, že dosáhnout objektivního hodnocení v našich podmínkách jen tak nepůjde, jsme s několika kolegy a kolegyněmi psali už v roce 2001 v textu Alternativa k návrhu reformy maturitní zkoušky (viz http://cz-21.sweb.cz/alterhtm.html). Navrhli jsme tehdy mj., aby výsledkem zkoušky (která měla v systému fungovat jinak… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Neaktualizoval jsem během psaní svého příspěvku obrazovku, a tak jsem netušil, že pan Foldyna a pan Sarközi mezitím reagovali i na otázky, kterým jsem se věnoval já.

Omlouvám se. Příště už to neudělám.

Ondřej Hausenblas
10 years ago

Přátelé, nemohu se zbavit dojmu, že za většinou pochybností nebo omylů, které se kolem hodnocení písemek u maturity objevují, je zas a znovu ta jednorázovost, ta konečnost soudu. Proto nás musí tolik zajímat objektivnost – ačkoliv asi všichni víme, jak „měkký“ terén tohle žákovské psaní (a učení obecně) je. Kvůli jednorázovosti a osudovosti zkoušky není možné překonávat neshody mezi hodnotitelem a žákem i dalšími posuzovateli – protože normální by bylo spolu hovořit o kladech (a navíc i o výrazných přednostech) práce a o jejích nedostatcích, aby se příští pokus a výkon o kousek vylepšil. Tak, jak to doufám dělají dobří… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Pan Krátký tvrdí, že míra subjektivity je letos menší než loni, protože opravuje 500 hodnotitelů. Já si dovolím tvrdit, že je větší, neboť hodnotitelé CERMATu bodují dvě třetiny objektivně neohodnotitelných záležitostí. To slušní češtináři běžně nedělali (a věřím, že ani v loňském roce se k tomu nepropůjčili). V diskusi moji dva kolegové dokázali, že jen na bod 1A mají naprosto rozdílný názor. A mohli bychom pokračovat k 1 B… Počet hodnotiteolů, kteří byli ochotni s CERMATEM spolupracovat (!) není rozhodujícím kritériem, co se míry objektivity týče. Rozhodující jsou položky, které hodnotitelé opravují. Ty subjektivně vnímatelné jsou v převaze. Proto hodnocení… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Omluva za překlepy.

Stanislav Zajíček
Stanislav Zajíček
10 years ago

Děkuji všem účastníkům za tuto víkendovou diskusi. Pomohla mi leccos si ujasnit.

Ve věci dílčí (maturita z češtiny) souhlasím s výše uvedeným souhrnným příspěvkem O. Hausenblase (dovolím si zjednodušeně formulovat podstatnou myšlenku – „státní maturita v její současné podobě není nástroj, který by nám pomáhal dosáhnout cílů středoškolského vzdělávání“).

Ve věci celku sdílím kritický pohled s O. Botlíkem, jak jej přehledně a jasně zformuloval v analytickém článku „Maturitní diskuse: Hlavní problémy státní maturity“ uveřejněném dnes na tomto portále (a děkuji mu za to, protože bych to takto neuměl; doufám, že uvažuje o jeho zveřejnění i na jiných místech).

Dagmar
Dagmar
10 years ago

Ještě jeden dotaz.Jak může být slohová práce objektivně hodnocena jedním hodnotitelem,když u ústních částí maturitní zkoušky zasedá, kvůli objektivitě, maturitní komise?

Vladimír N.
Vladimír N.
10 years ago

Prokousat se všemi příspěvky bylo tedy něco, přesto ale svou textovou trošku do tohoto kritického mlýna také přidám. Také už jsem v minulém týdnu zažil to, co už zde bylo uvedeno výše, překvapení nechápajícího premianta, který obdržel ze slohu nedostatečnou, ač z testu a ústní zkoušky obdržel jedničky. Dále jsem si měl možnost pročíst práce dvou dalších svých studentů, kteří podle hodnotitelů neobstáli a podle mého názoru (6 let praxe učitele ČJL na škole se zaměřením na výpočetní techniku plus zkušenosti doktoranda s výukou na VŠ) přitom ano. Těm klukům, kteří zas nejsou o tolik mladší než já, rozhodně s… Více »

František MUSIL
František MUSIL
10 years ago

Jsem otec studenta, který celé studium absolvoval vždy s vyznamenáním. Byl nejlepším studentem ze třídy a jako jediný neodmaturoval. Jeho slohová práce v písemné části státní maturity byla ohodnocena počtem bodů 0. Poctivě se připravoval a netuší, proč byla jeho práce ohodnocena defacto známkou 5. Co je to za systém, který nebere v úvahu jeho několikaletou práci. Zřejmě ne zcela dodržel zadaný slohový útvar, ale naprosto zcela ho neznámý hodnotitel připravil o další plány i o budoucnost. Jak nad ním může někdo vynést tak krutý ortel, když ho nezná. Kolik slz u nás doma proteklo si umí každý soudný člověk… Více »

Gustav Sázel
Gustav Sázel
10 years ago

Paní Valíková, mohu se na základě Vašeho tvrzení, že „hodnotitelé CERMATu bodují dvě třetiny objektivně neohodnotitelných záležitostí. To slušní češtináři běžně nedělali (a věřím, že ani v loňském roce se k tomu nepropůjčili).“ domnívat, že jste loni ignorovala centrální metodiku hodnocení PP? Kritéria se totiž opravdu neměnila, jak píše pan Krátký. Pokud takto jednalo více hodnotitelů, v což doufáte, je jasné, že subjektivita loňská byla ve srovnání s letošní nesrovnatelně vyšší, toť výsledek prosté logické úvahy. Zkusím-li trochu jiný úhel pohledu – subjektivita hodnocení na školách Vám nevadí, zatímco subjektivita CERMATu ano? Není to náhodou dvojí metr? Vlivem hlouposti naší… Více »

Nečeštinář
Nečeštinář
10 years ago

Ačkoliv nejsem češtinář, tak tuto práci VYŠŠÍ (!) úrovně bych hodnotil pětkou. Slabé, nekonzistentní, naivní. Toto chce opravdu žák gymnázia prezentovat jako výsledek svého studia? Kolegové, chovejme se chvíli jako učitelé. Tohle nemůže být uznáno jako kvalitní výsledek maturitní zkoušky.

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Pro pana Sázela: Loni jsem nevedla maturitní ročník a tudíž neopravovala. Pokud bych opravovala, řídila bych se svým svědomím, citem, vkusem a pravidly české mluvnice. Dávejte císaři, co jest císařovo….neuškodit, neporušit zákon a tečka. Učitelé možná nejsou vždy stoprocentně objektivní, ale mají (narozdíl od masy bezejmenných a centrálně řízených hodnotitelů) několik předností: 1. Individuální svědomí 2. Osobní zkušenost a zodpovědnost 3. Často dobrý vkus a cit pro jazyk 4. Schopnost rozlišit podstatné chyby od těch malicherných PS: Také máte v četbě Válku s mloky? Pro nečeštináře: Říkám já Vám, jak máte učit a hodnotit třeba znalost pohlavního ústrojí? PS: Už… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Pro pana Musila: Klikněte si na můj blog, je tam mail. Napište mi, pokud mi věříte. Nejste v tom sami.

Veronika Valíková, Arcibiskupské gymnázium, Praha

Anonymní centrální hodnotitelka
Anonymní centrální hodnotitelka
10 years ago

„Učitelé možná nejsou vždy stoprocentně objektivní, ale mají (narozdíl od masy bezejmenných a centrálně řízených hodnotitelů) několik předností: 1. Individuální svědomí 2. Osobní zkušenost a zodpovědnost 3. Často dobrý vkus a cit pro jazyk 4. Schopnost rozlišit podstatné chyby od těch malicherných.“ V příspěvku pí kolegyně Valíkové se dozvídám, že jako učitelka bych měla mít svědomí, osobní zkušenost (u mé osoby 10 let praxe, v případě ostatních kolegů ze semináře pro hodnotitele většinou i 20-30 let) a zodpovědnost, cit pro jazyk, spravedlnost a schopnost rozlišování. Můj problém ovšem spočívá v tom, že jsem zároveň i onou zavrženíhodnou anonymní centrální hodnotitelkou,… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Pro anonymní centrální hodnotitelku:

Lituji, že se Vás můj příspěvek dotkl. Věřím, že výše zmíněné vlastnosti máte.
Já jsem viděla pětku a čtyřku u prací zcela srozumitelných.

Psala jsem o mase, nikoli o jednotlivcích. Písemky jsou opravené anonymně, studenti je do ruky nedostanou. Změňte to.

sestra maturantky
sestra maturantky
10 years ago

Dostala jsem se k velmi zajimavemu textu..trochu mne až zamrazilo…

http://ulozto.cz/xReUCSw/maturitni-pisemky-opravovani-doc

Jana
Jana
10 years ago

Pro anonymní centrální hodnotitelku:

Uvádíte, že jste dala 50 nedostatečných. Nenapsala jste, bohužel, kolik prací jste opravovala celkem.

Přečetla jsem si text, na který upozorňuje sestra maturantky. Docela mě vyděsil. Je v něm mimo jiné uvedeno, že každý hodnotitel opravoval 150-200 prací. 50 nedostatečných v tomto kontextu znamená, že 1/3 – 1/4 prací byla špatná. To je hodně …

Gustav Sázel
Gustav Sázel
10 years ago

Paní Valíková, měla byste se slovy zacházet opatrněji – šermujete tím, jak je nutno nepoškozovat studenty, ale sama přitom hrubým způsobem dehonestujete centrální hodnotitele; aniž byste je znala, aplikujete na ně princip kolektivní viny, což je poněkud chucpe. Píšete-li, že učitelé (zřejmě s výjimkou centrálních hodnotitelů) možná nejsou stoprocentně objektivní, dostáváte se do kontradikce se svým tvrzením, že hodnocení maturitních prací nemůže být objektivní (viz Vaše analýza hodnoticích kritérií). Pokud jsou tato kritéria opravdu tak subjektivní, nelze být nikomu objektivním. Nebo jsme opět u dvojího metru? Válku s moloky v seznamu maturitní četby mám. Chcete vést paralelu Velkým Kopulátorem a… Více »

Jiří Lukáš
Jiří Lukáš
10 years ago

Pane Sázeli,

ohledně „lží, polopravd a dezinterpretací“ paní ředitelky Hochmanové buďte prosím konkrétnější.

Děkujeme

Dagmar
Dagmar
10 years ago

Pro sestru studentky,
Je to opravdu hrůza.Ani se nedivím,že spolupráci nepodepsala,na to je třeba mít tzv.dobrý žaludek.A nyní trošku odbočím.Jak je možné,že proškolený hodnotitel na český jazyk píše do komentářů pravopisné chyby?To je teda ostuda!To neprochází žákům už na prvním stupni zálkadní školy.

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
10 years ago

Pro Dagmar: Nezlobte se, ale musím se zastat pana Sázela (je-li Vaše kritika pravopisu mířena na něj). Jsme na internetu, člověk mnohdy píše rychleji, než myslí, něco omylem odklikne atd. V tomto prostředí bychom měli být shovívavější. Vy jste ostatně udělala několik chyb, a v první třídě asi nejste. :) (Nic ve zlém, je to prostě specifikum tohohle média, já už udělal horší chyby…)
Ale přidávám se k otázce pana Lukáše: Kde paní ředitelka Hochmanová, pane Sázeli, lže a deziterpretuje?

Anonymní centrální hodnotitelka
Anonymní centrální hodnotitelka
10 years ago

Nedostatečných prací, které jsem opravovala, byla cca 1/4. Jiné kolegyně měly však např. pouze jednu nedostatečnou, záleží na typu školy. Kromě zásadních problémů, kdy se práce dále nehodnotí (např. volná úvaha o problémech v dopravě místo konkrétní stížnosti, 100% úvaha místo vypravování, dále rozsah 120 slov apod.), existovaly v podstatě dva typy prací, které neprošly : práce, na kterých to vidíte už na první pohled – 40 chyb, nesrozumitelnost apod., a dále např. vypravování jako popis děje (penalizace), banální obsah (přeběhla mi přes cestu černá kočka, a v mé oblíbené cukrárně potom neměli můj oblíbený zákusek, a proto jsem se… Více »

Pavel
Pavel
10 years ago

Souhlas s Anonymní centrální hodnotitelkou. Všichni musíme připustit, že ani letos nebude objektivita 100% (jako by před dvěma a více lety, když člověk opravoval práce žáků, které znal, byla větší), ale číst některé práce (byť většinou negymnaziální) byla hrůza, odpovídaly 2. stupni ZŠ.

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
10 years ago

Paní hodnotitelko, díky za Váš příspěvek, je velmi cenný. Věřím, že to rozhodně nebylo lehké opravování. Myslím si, že se tady nepřeme o práce, které jsou zjevně „mimo“ a neměly by být hodnoceny jinak než záporně. Jak byste ale hodnotila práci, kterou tady uveřejnil EDUin, a která podle některých účastníků této diskuze rozhodně není na čtverku? Já tam ty nedostatky, o kterých píšete, prostě nevidím (nebo aspoň ne v takové míře, aby ten člověk byl těsně nad hranicí neúspěchu). A mám k dispozici další práci, tentokrát nedostatečnou, u které je to podobné. A k banálnímu obsahu: Ten příklad s kočkou… Více »

Vladimír N.
Vladimír N.
10 years ago

Ještě k paní ředitelce Hochmanové – pokud se zde mluví o její věrohodnosti, pak rád dodám, že jsem u této paní absolvoval v minulém roce kurz pro hodnotitele 1. ročníku státní maturity z ČJL a opravdu si na základě osobní zkušenosti myslím, že jde o věrohodnou osobu, u které jsem zvláště oceňoval to, že si byla vědoma nedostatků tohoto projektu, disponovala rozumnými názory a že byla přístupna diskuzi. A ještě bych rád dodal něco k povzdechům některých kolegů nad nekvalitností některých maturitních prací: Opravdu si myslíte, že za 90 minut běžný inteligentní a talentovaný student zvládne ve stresu napsat z… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Oni nejenže nedávají opravené slohy.

Studenti nedostávají ani ofocené originály ze škol. Učitelé nevědí, zda je mohou vydat k ofocení. Češtináři jiných škol pak nemohou posoudit, jak práce ve skutečnosti vypadá.

Může někdo zavolat do CERMATU a položit jasnou otázku – Smí si student ve škole ofotit originál vlastní slohové práce?

Valíková

Gustav Sázel
Gustav Sázel
10 years ago

Rád bych byl konkrétnější, ale co se týče organizačních věcí, jsem smluvně vázán mlčenlivostí, neb jak o mně známo, jsem jedním z kletých hodnotitelů. Ale dvě věci mohu uvést snad bez obav – pí Hochmanová píše: „e) vedoucími projektu CEHOPP v ČJ jsou mladé ženy, které se za katedrou téměř „neohřály“ – nemají zkušenosti s tím, že by studenty dovedly od 1. ročníku k maturitě – tolik let totiž ve škole neučily“ Jednou z těchto žen je Gabriela Baumgartnerová, spoluautorka příručky Český jazyk a literatura – písemná práce. Má odučeno 16 let, dvakrát vedla třídu k maturitě. Pí ředitelka tedy… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Dvě otázky pro pana Pavla, abych věděl, co si mám pod jeho slovy představit: Samozřejmě připouštím, že „ani letos nebude objektivita 100%“. V reálném světě to jinak nejde. Zajímá mě ovšem, na kolik procent ji tedy letos odhadujete? A jak ji měříte? Navrhuji jednoduchý myšlenkový pokus. Řekněme, že by se všechny písemné práce třeba ze základní úrovně ČJL znovu náhodně rozdělily mezi letošní hodnotitele tak, aby žádný z nich nehodnotil žádnou práci podruhé. Hodnotitelé by postupovali podle stejných kritérií. A zajímalo by nás pouze to, u kolika procent prací by první a druhé hodnocení vedlo na rozdílný klasifikační stupeň. Pane… Více »

ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Můžete někdo zavolat do CERMATU a zjistit, jestli si smí studenti ve škole ofotit své vlastní slohy a odnést si je domů? Na mnoha školách to nechtějí povolit.
Jinak učitelé JINÝCH škol nemohou nezávisle ohodnotit jakoukoli práci.

Pro paní hodnotitelku: Co jeden považuje za banální, druhý může mít za originální. Špatný je systém a kritéria, Vy za to nemůžete. Už se tím netrapte.

Pro ostaní: Text paní ředitelky Hochmanové je alarmující. Trochu z Orwella, ale co vám v poslední době připadá normální? Šiřme ho.

Valíková

Pavel
Pavel
10 years ago

Objektivita je myšlena tak, že při klasickém (dřívějším) hodnocení nebyl dle mě učite 100% objektivní (žáky zná, pozná jejich písmo…). I proškolení hodnotitelé se mohou lišit, že by neměli diametrálně, je jasné. S odhadem procent je to těžké, tady nemá smysl někoho zahánět do kouta a pak se smát, že on říkal 20% a bylo to 22%. Má-li veřejnosti sloužit v rámci „objektivity“ text p. Hochmanové, tv reportáž ze včerejška a slabá informovanost ve škole, tak potěš.