Podívejte se: Podle profesora Rivkina je pro kvalitu výuky klíčová osobnost ředitele, ne další školení

8. 5. 2014
EDUin
IMG_0036

Přinášíme shrnutí přednášky profesora Stevena Rivkina z Chicagské univerzity, nazvané Decentralizace, leadership ve školách a kvalita vzdělávání, která proběhla 29. dubna v centru ekonomických výzkumů CERGE. Podle Rivkina je klíčem ke kvalitní výuce osobnost ředitele a jeho schopnost vést. To je podstatné vzhledem k české novele zákona o pedagogických pracovnících, která ředitelům výrazně svazuje ruce (více v tiskové zprávě EDUin ZDE). V této souvislosti stojí za pozornost také záznam Kulatého stolu SKAV a EDUin věnovaný vztahům ředitelů škol a zřizovatelů (ZDE). Videozáznam a prezentace z přednášky prof. Rivkina (v angličtině) můžete zhlédnout ZDE a audio nahrávku si stáhněte ZDE.

Přednáška Stevena Rivkina se věnovala výhodám a úskalím decentralizace školství. Dalším tématem byla otázka, co doopravdy ovlivňuje kvalitu vzdělávání a výsledky žáků. Přednášející se v tomto kontextu věnoval i srovnání vývoje vzdělávacího systému v Polsku a v České republice.

Přednášku i s prezentací můžete zhlédnout ZDE.

Přednášku i s prezentací můžete zhlédnout ZDE.

O zasazení sdělení prof. Rivkina do českého kontextu se postaral ekonom Daniel Münich z CERGE.

Prezentaci provázející jeho vystoupení si můžete stáhnout ZDE.

Shrnutí hlavních sdělení Stevena Rivkina:

Jak se projevuje další vzdělávání učitelů na kvalitě výuky

 • Studie prof. Rivkina, která zkoumala vliv dalšího vzdělávání učitelů na výsledky žáků, neprokázala významný pozitivní vliv na výsledky.
 • Výrazné zlepšení pedagogických výkonů naopak studie zjistila ve školách, kde probíhaly hospitace ředitele v hodinách. Hodnocení práce učitelů a výsledků žáků bylo v těchto školách provázáno s finanční odměnou a profesní perspektivou.
 • Hodnocení práce učitelů i ředitelů a testování dětí je podle Rivkina zdrojem užitečných dat a nástrojem pro další zlepšování kvality učení.

Porovnání decentralizace v Polsku a v České republice

 • Jak české, tak polské školství je velmi decentralizované. Na rozdíl od Polska však české školy nemají takovou podporu pro zvládání administrativy a provozu jako v Polsku, takže se čeští ředitelé nemohou dostatečně věnovat otázkám výuky.
 • Na rozdíl od Polska nevzrostly v ČR platy učitelů stejnou měrou jako v ostatních profesích, které vykonávají vysokoškoláci. Důsledkem je, že mladí absolventi a učitelé volí jiné, finančně zajímavější profesní možnosti.
 • V posledních letech nastoupilo do škol v ČR méně nových/mladých učitelů a učitelek. Současně ale došlo k poklesu žákovské populace, tedy i učitelů je třeba méně. Proto se tento pokles zájmu v personálním obsazení škol zatím neprojevil.
 • Pro mnohé zřizovatele v ČR není kvalita výuky prioritou. Projevuje se to zejména v chudších regionech, kde se rodičovská veřejnost o vzdělávání méně zajímá a nevyvíjí tlak na školy.
 • V Polsku probíhá pravidelné plošné testování. V kombinaci s údaji získávanými při ředitelských hospitacích poskytuje testování úplný obrázek o tom, co a jak se ve školách dělá.

Jak vypadá systém podpory a dohledu nad kvalitou v americkém Dallasu

 • Od roku 2013 zástupci jednotlivých distriktů (u nás by tomu odpovídaly odbory školství na krajích) pravidelně hodnotí školy a jejich vedení. Údaje se sbírají v rámci ředitelských hospitací v hodinách, hodnocení ředitelů kraji a testování žáků.
 • Ředitelé nemají důvod dávat svým učitelům lepší hodnocení, než odpovídá skutečnosti. Pokud by se ředitelské hodnocení výrazně rozcházelo s výsledky žáků, kraj by řediteli „strhnul body“ v hodnocení jeho práce.

Závěrečné shrnutí

 • Pro posun k vyšší kvalitě výuky jsou třeba spolehlivá data. Ta je třeba získat prostřednictvím plošných šetření, která zmapují výsledky žáků, a hodnocení kvality práce učitelů a vedení škol.
 • Další vzdělávání učitelů má na zlepšování výsledků žáků okrajový vliv. Z prezentovaných studií vyplývá, že daleko důležitější je dobrý ředitel nebo ředitelka a to, zda si dokáže vybrat kvalitní učitele a poskytnout jim mentorskou podporu, průběžnou evaluaci a profesní perspektivu.

Audiozáznam přednášky v angličtině v délce 1 hodina 33 minut si můžete stáhnout ZDE, prezentaci ZDE.

Steven Rivkin je vedoucím katedry ekonomiky na University of Illinois Chicago.  Ve výzkumných studiích se zaměřuje na sledování zlepšení výsledků žáků (vlivu ředitelů na výsledky) a tomu, jak mohou ředitelé a ředitelky ovlivňovat výkony (vliv ředitelů na mobilitu učitelů). Je autorem publikace „Ekonomika vzdělávání“ (Handbook of the Economics of Education), která vzbudila velký ohlas odborné veřejnosti. V Praze bude opět přednášet v polovině letošního září.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články