Polemika: MŠMT a Skutečně zdravá škola

12. 9. 2014
EDUin
food4_z

Zveřejňujeme polemiku iniciativy Skutečně zdravá škola s ministerstvem školství. Kontroverze dokumentuje značné rozpory mezi odbornou veřejností v oblasti výživy ve školách. Rozhovor se zástupkyní iniciativy najdete ZDE, záznam z kulatého stolu věnovaného tématu ZDE. Rozhovor zástupkyně iniciativy s ústředním inspektorem ČŠI na DVTV ZDE.

Stanovisko MŠMT k aktivitám iniciativy Skutečně zdravá škola zaslané vedení krajů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se distancuje od aktivit, v rámci kterých společnost „Skutečně zdravá škola“ vytváří síť placených koordinátorů a koordinátorek, kteří budou oslovovat ředitele škol, vedoucí školních jídelen, zřizovatele apod. a současně Vás žádám o distribuci tohoto stanoviska všem ředitelům a zřizovatelům škol a školských zařízení Vašeho kraje. Cílem jejich činnosti by měl být mimo jiné vstupní audit, posouzení kvality podávaných jídel, posouzení zařazení tématu výživy do školního vzdělávacího programu, metodická podpora, poradenská a lektorská činnost v oblasti zdravé výživy, příp. v oblasti výchovy a vzdělávání o zdravé výživě. Na kvalifikovanosti koordinátorů dle dotazníku nezáleží.

Velmi náročná a fyzicky namáhavá práce pracovníků školních jídelen předpokládá znalost mnoha předpisů a dodržování zásad zdravé výživy. Rozhodně se nejedná jen o obyčejné vaření. Problematika školního stravování je vysoce odborná záležitost a metodickou podporu v této oblasti vykonává MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Krajské hygienické stanice (KHS), Česká školní inspekce (ČŠI), krajské metodičky školního stravování. MŠMT ve spolupráci s MZ v rámci celoplošného, jednotného metodického vedení v souladu s materiálem č.j.: MSMT-13268/2014-1: „Vyhodnocení plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015“ zahajuje v letošním roce školicí akce, které budou realizovány místně příslušnými KHS. Tato celoplošná metodická podpora bude dále pokračovat.

Dále upozorňujeme ředitele škol a školských zařízení, že tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) je při dodržení Rámcového vzdělávacího programu v kompetenci školy, kontrola a implementace ŠVP je pouze v kompetenci ČŠI.

Celé stanovisko ministerstva ke stažení ZDE.

Reakce iniciativy Skutečně zdravá škola na stanovisko MŠMT:

Vážený pane ministře,

s velkým zklamáním jsme si přečetli výše uvedené stanovisko, které nabádá zřizovatele a ředitele škol k bojkotu aktivit Skutečně zdravé školy, tj. k bojkotu iniciativy rodičů. Cílem iniciativy Skutečně zdravá škola je zlepšení stravování dětí ve školních jídelnách v mantinelech současné (byť nevyhovující) vyhlášky. Prostřednictvím koordinátorů bude iniciativa nabízet konzultace a know-how z pilotních programů ve školách, se kterými již spolupracuje. Koordinátoři budou vybaveni odbornými informacemi a podklady inspirovanými mimo jiné britským programem Food for Life. Jejich cílem bude ukázat, že školní stravování lze zlepšit bez zvýšení nákladů, a nabídnout školám pomoc a podporu, pokud budou mít zájem.

Takovou službu má poskytovat stát, ten však bohužel tuto svou funkci neplní. Přitom právě chybějící vědomosti a dovednosti jsou společně se zastaralými doporučeními tím, co podle kuchařek a vedení školních jídelen zlepšení stravování dětí brání nejvíce. Svědčí o tom množství dokladů o nedobré úrovni nabízeného stravování ve školách, které máme k dispozici. Situace v oblasti zdravotního stavu dětí (obezita, diabetes, alergie a další výživou ovlivnitelné choroby) je však natolik alarmující, že již nelze dále jen pasivně čekat. Naším cílem není nic jiného, než aby se školní jídelny staly vzorem kvalitního a zdraví prospěšného stravování a místem, kde se děti stravují nejen chutně, ale také v souladu s aktuálními stravovacími potřebami reagujícími na změněný životní styl. A kde také získávají potřebné informace a správné stravovací návyky do dalšího života. Domníváme se, že v tomto spočívá nezastupitelná role školních jídelen a nabízíme zde svou odbornost, zkušenosti a podporu.

O to více nás mrzí kritika ze strany MŠMT, která je navíc zpracována bez znalosti kontextu, pouze na základě předběžného dotazníku pro potenciální podporovatele a v rozporu s vyjádřením ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, který naopak rodiče vyzývá k aktivitě (ZDE ). Ve stanovisku je kritizována neprofesionalita koordinátorů, kteří však v rámci připravovaného programu ještě ani nebyli ustanoveni, natož aby jednali se školami. Ředitelka odboru ve svém dopise a priori odmítá spolupráci s občanskou iniciativou, která má zájem podílet se na nápravě současného stavu. Ze stanoviska vyplývá, že ministerstvo nemá o komunikaci na téma potřebných změn zájem, a dokonce jim svým útokem na občanskou iniciativu brání. Tento přístup ministerstva nás udivuje tím více, že naše odborná garantka je členkou pracovní skupiny pro zdravý životní styl na MŠMT a právě ustanovované pracovní skupiny řešící výživu v rámci programu Zdraví 2020 na Ministerstvu zdravotnictví a byla přizvána mimo jiné na jednání Fóra zdravé výživy v Institutu klinické a experimentální medicíny.

Celý dopis iniciativy Skutečně zdravá škola ke stažení ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články