Poslanci a poslankyně diskutovali o změnách při výběru vedení škol

10. 9. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 3.9. – 9.9.

Témata týdne: Řada mladých učitelů má některé intelektuální dovednosti horší než zbytek populace. Studie institutu IDEA ukazuje, že zejména mezi novými učiteli je nemálo těch, jejichž čtenářská gramotnost je pod průměrem celé populace (Seznamzpravy.cz). Zákon, který chtěl zaručit vyšší kvalitu učitelů, nás dovedl do situace, kdy učí i lidé s velmi nízkou úrovní kvalifikace. Tomáš Feřtek shrnuje nechvalný vývoj „otevřenosti“ pedagogické profese a jeho následky (Respekt.cz). Nejsme posluhové, kteří budou problémy dětí řešit za vás. Předseda Asociace češtinářů Josef Soukal se v Apelu na DVTV obrací na veřejnost, aby učitele brali s respektem a zajímali se o něZnalosti moderních dějin u žáků neoslní. Příklady dobré výuky se ale rozšiřují. Setkání učitelů historie v DOXu ukázalo, jakými cestami lze dnešní žáky oslovit a jak je úspěšně vzdělávat o nedávných událostech českých dějin.

Výrok týdne: „Kdyby Cermat reagoval na podněty z terénu, mohli jsme si odpustit tu úžasnou víkendovou akci na začátku května, kdy jsme až po vyhlášení výsledků přijímaček na ministerstvu přepočítávali výsledky, zatímco rodiče i děti si nebyli jistí, jak to dopadlo. Ukázalo se, že Cermat byl na chybu upozorněn na Facebooku i po e-mailu, ale žádný z těchto podnětů nevyhodnotilna nereagoval na něj. Do budoucna bude rozhodně Cermat vyhodnocovat všechny podněty.” Odpověd ministra školství Roberta Plagy v rozhovoru pro iDnes.cz na otázku, jak předejít chybám, se kterými se vlivem Cermatu potýkali žáci skládající jednotné přijímací zkoušky.

Novinky:

  • SMRŠŤ REKONKURZŮ ŘEDITELSKÝCH POZIC ZŘEJMĚ PŘINESE POZITIVNÍ ZMĚNY

Již v minulém Beduinu jsme vás informovali o rozsáhlém počtu rekonkurzů ředitelských pozic (iDNES.cz) a problémech, které je doprovází. Kraje využily zákonné možnosti uvedené v roce 2012 přesoutěžit pozice po šesti letech, a tak se rozeběhly stovky řízení po celé republice. Česká školní inspekce minulý týden vydala zprávu, kde se věnuje vyhlášení řízení, charakteristikám uchazečů i jejich vlastnímu průběhu. Ze zjištění inspekce vyplývá, že téměř polovina konkurzů proběhla pouze s jedním uchazečem, což může vyústit v situaci, kdy je vybrána osoba, která předem není považovaná za vhodnou pro funkci. Ve čtvrtině konkurzů byli uchazeči dva, ale přesto v některých případech nebyla zaručena objektivita konkurzního řízení (8,2 % těchto konkurzů proběhlo s patrnou snahou části komise prosadit za každou cenu svého kandidáta, ve 3,4 % případů konkurz proběhl jen formálně). Inspekce rovněž upozorňuje na nízkou atraktivitu pozice ředitele školy spočívající v neúměrném finančním ohodnocení, zodpovědnosti a s ní spojenou psychickou zátěží, rostoucí byrokracií a legislativními změnami, dále nízkou míru autonomie či nedostatek času věnovat se pedagogickému rozvoji školy. Politizace konkurzů, která byla silným letošním tématem, podle ČŠI proběhla v omezené míře, přesto je potřeba ji řešit. Nejde totiž jen o výběr jiného kandidáta zřizovatelem navzdory doporučení komise, ale i o politizaci této „odborné komise“, do níž mohou v rolích „odborníků s poradním hlasem“ vstupovat i politici jako starostové nebo hejtmani. O změnách, které by podpořily profesionalizaci výběru ředitelů škol, diskutovali poslanci ve školském výboru Poslanecké sněmovny. Podle valné části z nich by měla být doporučení odborné komise pro zřizovatele při výběru závazná.

  • MUŽI VE ŠKOLSTVÍ CHYBÍ, ALE PŘEDSTAVY O JEJICH ROLI JSOU PLNÉ STEREOTYPŮ

Učitelství jako téměř bez výjimek ženská profese. Takové je vnímání české společnosti a odráží současný stav ve školách. Čtyři pětiny pracovníků ve školství jsou ženy a zastoupení mužů ve školách se zvětšuje úměrně stupni škol. Podle údajů Českého statistického úřadu tak například v mateřských školách mezi 30 304 vyučujícími nalezneme pouze 177 mužů, tedy pouze 0,6 % mužů. Loňský článek o feminizaci ve vzdělávacím systému vydaný na webu Flowee shrnuje, že většina mužů pracuje na řídících pozicích a vyhledává lepší platové ohodnocení. To souvisí rovněž s tradičním modelem rodiny, v němž je převážně na muži, aby ji živil a finančně podporoval. Učitelé-muži tak nezřídka vyhledávají druhé zaměstnání nebo rovnou do škol po absolvování pedagogické fakulty nejdou (Denik.cz). Nad tématem nedostatku mužských vzorů z feministické perspektivy uvažuje i nová kvalitativní studie Muži do škol? Ano! Ale… vydaná v odborném časopise Gender a výzkum. Autorka Nina Fárová upozorňuje, že jakkoliv je genderová diverzita v oboru důležitá, měla by ji předcházet diskuse o tom, co stojí za představou potřeby „mužských vzorů“. Výsledky studie ukazují, že mezi učitelkami a učiteli stále panují stereotypy, které muže staví do role vnášející změnu a pořádek, a jsou tak považováni za „důstojné podavatele vzdělávání“, kdežto ženy jsou v rozšířeném narativu považovány spíše za „roztržité vychovatelky deformované povoláním“. Fárová doporučuje, aby se školství nevyhnula dekonstrukce těchto stereotypů a všichni se tak mohli kvalitně a svobodně realizovat bez ohledu na jejich pohlaví či další aspekty (věkové, etnické, náboženské ad.).

  • CO JE PŘIJATELNÉ VE VÝCHOVĚ MALÝCH DĚTÍ, PATŘÍ TRESTY DO ŠKOL?

S podmínkou odešly od ostravského soudu dvě učitelky z mateřské školy. Jejich vina spočívá v dlouhodobě hrubé práci s některými dětmi, které podle obžaloby posílaly za dveře, oddělovaly je od zbytku kolektivu, křičely na ně nebo je nutily do jídla (iDNES.cz). Článek je doplněný o komentář ředitelek jiných škol, které polemizují nad tím, co je ještě přijatelné ve výchově malých dětí. Obecná shoda panuje na tom, že tresty se smí používat, ale jen v takové míře, aby to dítěti prospělo v jeho vývoji, ne aby ho v něm naopak omezily nebo způsobily psychické problémy. Stav mateřských škol ve své výroční zprávě mapuje Česká školní inspekce, která poukazuje na tři problémy, s nimiž se mateřinky potýkají. Předně jde o vysoký počet dětí ve třídách, nedostatečné pedagogické vedení ze strany ředitele a zároveň nejhorší platové ohodnocení pro učitelky a učitele v porovnání s dalšími pedagogickými profesemi. Do kontextu neúměrných kázeňských trestů lze doplnit nedávné šokující zjištění z Velké Británie, kde desítky škol využívají barbarskéizolační kabiny“ (The Guardian), v nichž starší školáci musí za trest nečinně trávit hodiny bez hnutí. Potrestání zodpovědných zde ale ještě bude muset přijít.

  • REVIZE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ JSOU NA DOHLED, ALE ZASTŘENY NEJASTNOSTMI

Příprava nových rámcových vzdělávacích programů, tedy hlavních dokumentů, na jejichž základě školy připravují vlastní kurikulární dokumenty, probíhá již od loňského roku (Novinky.cz). Tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová požadovala jejich aktualizaci kvůli plánovanému rozdvojení maturit. Postupem času ale revize získaly pádnější rozměr. Nynější ministr školství Plaga se v rozhovoru pro ČTK nechal slyšet, že konkrétní obrysy změn (Skolaprofi.cz) by chtěl, oproti pomalejším výhledům, zveřejnit již během příštího roku. Jeho záměrem je provzdušnit obsah tak, aby zbylo více času na kvalitní probrání látky i její opakování. Na probírání nové látky by podle Plagy mělo stačit asi 70 procent času výuky, zbytek by pak učitel měl věnovat procvičování. První změnou prošly části o informatice v RVP pro všechny typy škol (Respekt.cz), za což dlouhodobě lobbovaly organizace od Jednoty školských informatiků až po zaměstnavatele a rodiče samotné. Žáci po republice proto, pokud nyní probíhající pilotáž dopadne úspěšně, za několik let opustí kancelářský balík a přesunou se k tématům, která pro ně budou větší výzvou. Příprava změn RVP je ale problematická, neboť mimo komentáře ministra Plagy není zřejmé, co bude konkrétně jejím obsahem, nebo kdo za ní bude stát (Pedagogicke.info). Národní ústav pro vzdělávání, který má revize na starost, na svém webu nyní podrobněji o záměrech informuje, ale je stále nejasné, jak bude probíhat zapojení odborné veřejnosti nebo konzultace pracovních návrhů.     

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře: 

  • 19. 9., Praha, Exkurze Zahrada hrou 2018/3 – Využití
  • 20. 9., 9.00 – 13.00, CEVRO Institut, Škola pro život, aneb více praxe, méně teorie
  • 21. 9., 9.00 – 10.30, SCIO, Káva a vzdělávání
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články