Poslanec Jiří Zlatuška interpeluje premiéra a ministra školství kvůli maturitám

Přinášíme přepis interpelací, které poslanec Jiří Zlatuška (ANO) vznesl vůči premiérovi a ministrovi školství ve věci sporné úlohy č. 22 v testu matematiky, jenž byl součástí letošních státních maturit. Posudek sporné úlohy upozorňující na nejasné zadání naleznete ZDE.

„Řada takových chyb někoho poškodí. Zasáhne do jejich životní dráhy tím, že vzdají své plány na další studium. Jiným způsobí materiální újmu, neboť budou rušit svůj program a dávat finanční prostředky na přípravu opakování zkoušky, kterou by opakovat neměli. Dalším zbytečně zvýší náklady na školy kvůli zbytečným duplicitám studia,“ řekl Jiří Zlatuška v interpelacích na půdě parlamentu v souvislosti s tím, že úloha č. 22, která je postavena na nejasném zadání, byla validační komisí státních maturit uznána jako bezproblémová. Zlatuška dále poukazuje na fakt, že se CERMAT soustavně vyhýbá zdůvodňování svých postupů.

Přepis interpelací:

Vážený pane premiére,

dosažitelnost vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti a hodnotou pro společnost, získávaná kvalifikace ovlivňuje i osobní uplatnění. Zákony předepisují maturitu pro řadu činností a dopady filtrování přístupu k ní mají společenské i osobní důsledky překračující resort školství v úzkém smyslu.

Státní maturita měla podle mnohých souviset s kvalitou a standardy.

Řada mladých občanů, maturantů, si odnáší ze svého prvního závažnějšího setkání se státní mašinérií zvláštní ponaučení z nekorektnosti. Bylo tomu tak v minulosti, letos se to opakuje. Budou se možná muset obrátit na soud, aby se dozvěděli, proč stát trvá na svém řešení úlohy č. 22 testu z matematiky. Mohla nést název „Kužel-nekužel“ a kvůli zmatenému zadání se v maturitním testu vůbec neměla ocitnout. Když už se tam ocitla, měla být následně vyřazena z hodnocení. Pokud na ni měl někdo doplatit, měli by o maturitu přijít nejvýše její autoři či obhajovatelé.

Řada takových chyb někoho poškodí. Zasáhne do jejich životní dráhy tím, že vzdají své plány na další studium. Jiným způsobí materiální újmu, neboť budou rušit svůj program a dávat finanční prostředky na přípravu opakování zkoušky, kterou by opakovat neměli. Dalším zbytečně zvýší náklady na školy kvůli zbytečným duplicitám studia. To vše negativně poznamenává vztah mladých občanů k našemu demokratickému státu.

CERMAT se soustavně vyhýbá zdůvodňování všech svých kroků. O úloze 22 se veřejně diskutovalo, bohužel bez CERMATu. Jediný korektní posudek úlohy visí na stránkách společnosti EDUin, ta ovšem od ministra nesklízí uznání, ale nepochopitelnou veřejnou kritiku. Dovoluji si Vás požádat o Váš postoj k tomu, že informace o otázkách nejsou zveřejňovány, že místo přiznání a nápravy zřejmé chyby v zadání musí studenti volit cestu soudní. Vyjadřuji naději, že křivdu na těchto maturantech budete považovat za problém, jehož neřešení by se nemělo schovávat jen v budovách na Karmelitské.

 

Vážený pane ministře,

v letošní státní maturitě z matematiky se opět objevila nejméně jedna chybná úloha, konkrétně úloha číslo 22, pracovně ji lze nazvat Kužel-nekužel. Zadání je terminologicky zmatené, což je vidět již na užití pojmu „kužel“, kterým může být jedině prostorové těleso, místo „plášť kužele“, kde navíc druhý z nich není obsažen v Katalogu požadavků a tedy z hlediska judikátu, sjednocujícího stanoviska rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z ledna 2013, případní stěžovatelé uspějí v námitkách, pokud se obrátí na soud.

Chyba v zadání úlohy Kužel-nekužel je zřejmá, rozsáhlý korektní posudek úlohy visí na stránkách společnosti EDUin a je Vám jistě znám.

Pro administrativní systém vzdělávání je zásadně špatným vysvědčením především to, jak se CERMAT soustavně vyhýbá zdůvodňování všech svých kroků. O úloze Kužel-nekužel se veřejně diskutovalo – bohužel bez CERMATu. Školský zákon zatím uvádí, které informace CERMAT zveřejňovat nesmí. Je evidentním problémem, že informace o úlohách by měly naopak spadat do těch, které CERMAT zveřejňovat musí.

Nyní je třeba zabránit zbytečným škodám, které hrozí bezprostředně z dalších prodlení uchazečům o maturitu osobně i společnosti zprostředkovaně. Vyzývám Vás proto, pane ministře, aby MŠMT ČR při posuzování žádostí maturantů o přezkoumání jejich výsledku v maturitním testu z matematiky kvůli úloze č. 22 vzalo na vědomí, že tato úloha je vadná, a vykonalo okamžitou nápravu včetně vydání nových vysvědčení.

 

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
35 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Dagmar Poláčková
Dagmar Poláčková
7 years ago

Souhlasím. Jsem ráda, že se k této společné části maturitní zkoušky opět někdo vyjádřil. Již jsem žádost o přezkoumání odeslala, právě z výše uvedeného důvodu. Na gymnáziu mám z matematiky chvalitebně, vůbec jsem se jí neobávala. Udělala jsem však zásadní chybu, začala jsem řešit jako první tuto úlohu. Její zadání mne „rozhodilo“ – „chtějí po mně kužel nebo čepici ?“. Strávila jsem přemýšlením nad textem velkou část času a potom následovalo to, co se dalo čekat – stres, že nestíhám. Někteří z Vás si nedokáží představit, co stres dokáže, je to peklo. A tak mi úspěch u maturitní zkoušky z… Více »

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

A tak to musí být, protože tak rozhodl O. Botlík a L. Šnirch. Amen.

Oldřich Botlík
7 years ago

Pane Votrubo, dlužíte mi odpověď na otázku. Napsal jste (na začátku diskuse pod článkem „Hledáte formulář na odvolání proti výsledkům maturity?“ z 16. května 2015) toto: „Napadat v maturitním testu matematiku za to, že nesplnila počet otázek ze Stereometrie je mírně řečeno hloupost – zrovna tato část matematiky totiž dopadá nejhůř.“ Ptám se Vás tedy znovu. Několik češtinářů tady do omrzení opakuje, že centralizované hodnocení písemných prací (v roce 2012 přispělo k odvolání ředitele Cermatu a vedlo k naléhavé novelizaci školského zákona) je nutné, neboť při hodnocení na školách učitelé porušují pravidla. Cermat jsem za porušení pravidel, jehož se v… Více »

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Stereometrie je – alespoň z mého pohledu – chudičkou příbuznou ve vyučování matematiky. Není pořádná posloupnost mezi předškolními představami, prvním a druhým stupněm a třetí stupeň staví věž z písku. Maximum, co se po celé populaci dá požadovat, je povrch a objem základních těles. Řezy? Vzájmená poloha přímek? Objem krychle spočítaný z ze znalosti jejího povrchu? Mé zkušenosti učitele na odborné škole říkají, že tato část matematiky je – možná společně s funkcemi – na tom nejhůř. Můj příspěvek byl z roku 2014 a těžko po mně můžete chtít, abych sledoval vše, co jsem kde napsal. Proto Vaše oslovení „Pane… Více »

Oldřich Botlík
7 years ago

Děkuji za vyjádření, pane Votrubo,

nechápu sice, jak se Váš příspěvek z roku 2014 ocitl pod článkem vyvěšeným zde v květnu 2015, pod kterým jsem se Vás také v den vyvěšení zeptal poprvé. Asi jsme se oba nechali zmást nějakou chybou v systému.

Snažil jsem se u Cermatu zjistit, kolik procent žáků uvedlo v letošní úloze 22 odpověď C, ale sdělili mi, že jim § 183c školského zákona zakazuje odpověď poskytnout.

Nicméně jsem našel vyjádření ředitele Zíky, podle kterého měla úloha o čepici padesátiprocentní, tedy průměrnou úspěšnost.

http://zpravy.idnes.cz/vysledky-maturitni-zkousky-dgi-/domaci.aspx?c=A150515_093225_domaci_zt

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Odpověď je na EDUInu – pravděpodobně oprášili loňskou šablonu o Vaše letošní zdůvodnění a nabízejí letošním neodmaturovavším maturantům možnost obrany.

Perun
Perun
7 years ago

Pane Botlíku, přestaňte si prosím pucovat své zablácené boty o „několik češtinářů“, kteří tady do omrzení opakují“. Tšchto pár lidí vám ukázalo, jak jste na tom v oblasti češtiny a její metodiky, což jste tehdy zkrátka neunesl, a jak vidno, do dneška jste se s tím nedokázal vyrovnat. Vaše opakované výzvy k odpovědím působí trochu farizejsky – např. mně dlužíte odpověď na mnoho otázek ještě z dob již zmíněné diskuse; pan Feřtek, mnohokrát v diskusích pod články usvědčený ze lhaní (a loni dokonce i z porušování autorského zákona), také „statečně“ neodpovídá, když je mu předestřeno, že to, co napsal, není… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
7 years ago

V souvislosti s posledním příspěvkem mne tak napadá, zda umělý problém s úlohou o papírové čepici není jazykové povahy. Totiž, v úloze není řečeno nic o tom, že by papírová čepice byla rotačním kuželem. Je tam pouze, že „papírová čepice má tvar rotačního kužele“, což je přeci rozdíl. Stejně tak tvrzení o osovém řezu se vztahuje k rotačnímu kuželi.

Analogicky se řeší např. praktická úloha:
Panelový dům má tvar kvádru, který má rozměry:… Kolik m2 polystyrenu potřebujeme na jeho zateplení? Zde jistě nikdo nebude počítat dno a střechu. Nebo se pletu?

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Pletete. Podle Vašeho zadání a pana Botlíka to přece nevylučuje, že se polystyrén bude klást i ve sklepě a na střeše. Pan Šnirch by dodal, že si dokáže představit zateplení střechy, u sklepa už ne. A máte tu tři různé výsledky a maturanti jsou trestáni nejasným zadáním.
Podle mne ale máte naprosto pravdu. Já to vidím a chápu stejně.

Vladimír Václavík
Vladimír Václavík
7 years ago

Paní Kadlecová, to je moc dobrý příklad na problematičnost zadávání úloh. Ale střecha se musí zateplit, i podlaha (pokud není zateplen a vytápěn sklep). Při ústní zkoušce je zpravidla možné poskytnout zkoušeným nějakou informaci, která různé nejasnosti ve formulování otázky odstraní. Snaha po zavedení státní maturity byla vysvětlována různě (i cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly). Zdálo se, že promyšleným a v podstatě jednoduchým způsobem se podaří zvýšit vzdělanost. Ta jednoduchost spočívala v představě vytvoření jakéhosi katalogu (navazujícího na RVP) a následného vytvoření otázek do testů, různých zadání, požadavků apod. S využitím ICT se dá vše vyřešit, ať to… Více »

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Kdyby učitelstvu, pane Václavíku, kdyby učitelstvu. Několik případů ukázalo, že vedení školy nařídilo a student udělal. A všeobecně se říká, že jsou školy, kde šlo maturitu udělat snáze, než na jiných. Ale to se „jen“ říká. BOhužel s tím učitel může udělat jen to, že jde hledat práci jinam, pokud může.

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

Nejsem odborník na zateplování, ale zdá se mi, že střecha a podlaha se zateplují jinak než stěny. O to ale nejde, dejme tomu, že úloha by byla zadána jednoznačně, bez střechy a bez sklepa. (Měl jsem podobnou myšlenku při pohledu na to, jak se vyrábějí hořické trubičky, šlo o válec.) Věřil bych p. Doleželovi, tvůrci úlohy si zavařili trojúhelníkem. Jinak by úloha byla jasná, Botlíkovy vývody, že autoři úlohy měli užít formulace „tvar pláště kužele“, by v konfrontací s čepicí neobstály; formulace typu „má tvar kužele“ se – alespoň podle matematiků, na něž jsem se obrátil – v jejich oboru… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

Je to problém nejen jazykový. Kdyby si úloha nehrála na „aplikační“ (jaksi ze života) a napsala, že mají spočítat plášť, bylo po ptákách. Všechny ty stany, rýny, roury a okapy budou přinášet podobné problémy.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Školu nám zrovna zateplují, tak se koukám a zateplují i rovnou střechu a hádejte čím?
Vidím, že paní Kadlecová nerozumíte ani matice, ani praxi.
Papírová čepice není jen na hlavu člověk (jak si nekreativci myslí), ale třeba i papírová čepice jako ozdoba na poličce v dětském pokoji, kdy kvůli stabilitě ji dělám s podstavou. Navíc na obrázku je čepice se dnem, co jiného by plná!!! čára v podstavě znamenala. Kotu rozhodně ne, nejsou tam kotovací šipky ani údaj d (průměr). Kdyby dno neměla, musí být přerušovanou čárou jak každý ví či by měl vědět.
Ale to máte marný, marný, marný…

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
7 years ago

Pane Snirchu,

nejde mi o nějaké zateplování. Jde o to, že formulace typu „něco má tvar nějakého geometrického tělesa“ se běžně používají ( váza má tvar válce, skleník má tvar čtyřbokého jehlanu, dům má tvar kvádru, čepice má tvar rotačního kuželu…) a záleží vždy na konkrétní situaci, co se počítá – když počítám počet m2 skla použitého na skleník, tak nebudu počítat sklo na podlahu, nebo ano?

Ale asi to je marný, marný,marný …

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Co znamená ta čára v podstavě v úloze, když jste mi nebyla schopna vyvrátit tu čepici na poličce s podstavou.
Jsem zvědav na Vaše vysvětlení.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Jinak na na polystyren jste se ptala a říkala, že na střechu ne. A pak řeknete, že Vám o to nejde. Měníte názory s obrovskou rychlostí…

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
7 years ago

Pane Snirchu,

nechci být šťoural, ale kvůli stabilitě k čepici podstavu opravdu přidělávat nemusíte. Čepice tvaru rotačního kužele Vám bude stát i bez podstavy. Pokud si to nedovedete představit, tak si ji vyrobte.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Není důležité, jestli jo nebo ne, ale je to možné. Tedy 2 množnosti
Co znamená ta čára v podstavě ?

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

A proč by čepice na poličce měla být dutá?

l.snirch
l.snirch
7 years ago

To je jistě pane Sotoláři 3. možnost, ale pro většinu lidi těžko představitelná, když ani nechápou, že papírová čepice nemusí být jen na hlavu člověka. A že na obrázku v úloze jsou 2 různé čepice, jedna s čárou v podstavě (tedy jasně s podstavou!), jedna bez čáry, kdy nevíme, zda je dutá (tedy vnitřní potisk chybí a je bílý) nebo má taky bílou podstavu. A to mluvím jen o sporných obrázcích a ne o sporném zadání či o sporném katalogu požadavku. Úloha s matematickým zadání nemá společného vůbec nic, prostě paskvil. Možnost zpětného dotazu, což jde v hodině, při písemce,… Více »

Václav Votruba
Václav Votruba
7 years ago

Trefil jsem se. Na oslavu si naleju rum. Jenom dodatek – střecha se zatepluje jindy než stěny. Jednak z důvodů dotací, jednak z časových důvodů.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

U nás ve škole souběžně.
Ať Vám chutná.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Vidím tu jistý rozdíl mezi matematikou a didaktikou matematiky. Didaktika matematiky se zjevně nebrání užívat pojmů jako „něco má tvar něčeho“, ale v matematice, pokud tato formulace není přesně zadefinována, nemá smysl a nepoužívá se. V matematice se nezabýváme čepicemi, protože nevíme, co to je. Víme, že si to dítě má v zimě vzít na hlavu, ale nevíme, co to je, nevíme, co to je zima, co to je hlava a co to je dítě. A proto tyto pojmy neužíváme. Skoro mám chuť přihlásit se Cermatu jako dobrovolný korektor a validátor úloh, i když by se jistě našli větší matematici,… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Pane Šnirchu, čepičku si dovedete představit se dnem, ale zateplení je možné jen to, které dělají u vás ve škole, viďte? Třeba můj dům je zateplen i shora, ovšem nikoliv polystyrenem. Jste nekreativní.

Iva Švarcová
Iva Švarcová
7 years ago

Stále ještě řešíme čepičku? Naše školství na tom musí být opravdu dobře, když naši pedagogové nemají jiné vážnější problémy.

vittta
vittta
7 years ago

Pro pana Snircha ještě oživím diskuzi o zateplení tím, že zateplení střechy má úplně jinou tloušťku než stěn.
Aby toho nebylo málo, pak se plochá střecha zatepluje kónicky. Někdy ano, někdy ne, čímž se ale počet možností ještě rozšíří.
Tak co, pane Snirchu, troufáte si vypočítat množství polystyrenu na kvádru…vlastně ne, na budově ve tvaru kvádru?
Ale POZOR, budouva má také okna, byť to není v zadání, takže..nepřepočítat se.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Pane Doležele, zase jako vždy nechápete text. Psal jsem o tom, že se zatepluje střecha. Nepsal jsem o stovkách dalších možnosti zateplení a když nepíšu, neznamená, že neexistují.
Vy jako validátor Cermatu – to by byla pravá katastrofa, když nechápete triviální text.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Paní Švarcová, maturita je to nejdůležitější na SŠ, aspoň v představách státu a v jejich zbožštění diplomů. Tak se nedivte, že čepička pak je vážným tématem.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Pane Šnirchu, nemám problémy s pochopením textu většiny lidí, jen ten váš nějak odolává. A evidentně nikoliv pouze mně. Možná byste se měl zamyslet nad svojí schopností psát smysluplně triviální texty. Přiznávám, že podobný problém mám občas s texty pana Hausenblase s těmi jeho „třebas“ a „informovanými a neinformovanými lidmi“. Napsal jste „Školu nám zrovna zateplují, tak se koukám a zateplují i rovnou střechu a hádejte čím? Vidím, že paní Kadlecová nerozumíte ani matice, ani praxi.“ Pokud paní Kadlecová nerozumí matice ani praxi, když chtěla zateplovat pouze obvodové zdi, pak zjevně nepřipouštíte možnost, že by její varianta mohla být v… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Kadlecová
„Panelový dům má tvar kvádru, který má rozměry:… Kolik m2 polystyrenu potřebujeme na jeho zateplení? Zde jistě nikdo nebude počítat dno a střechu. Nebo se pletu?“

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Záměna příčiny a důsledku, Váš typický myšlenkový úlet, pane Doležele. Zdraví Jouda z vesnice. Jaká je Vaše přezdívka? Popleta z města? :-)
Máte poslední slovo, chcete-li, více Vám odpovídat nebudu, nemá to cenu.

vittta
vittta
7 years ago

Jste nějaký podrážděný, pane Snirchu. Kromě toho se mnou nemluvíte, no jak byste počítal to zateplení? Vy si libujete v těch možnostech, já vám nějaké přihraju – a vděk nikde. Poslední dobou působíte dost zmateným dojmem…“Máte poslední slovo, chcete-li, více Vám odpovídat nebudu, nemá to cenu.“..co to je za větu, takhle se mluví s oponentem? To je jak ve školní družině. Paní Švarcové pak píšete cosi o zbožštění diplomů stran státu, jak to konkrétně myslíte? Protože já tady pořád čtu, jak by EDUin rád, aby se co nejvíce mladých hlásilo na VŠ, jak to mají jinde, ve „vyspělé“ Evropě, kde… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Pane vittto
Zateplení papírové čepice v úloze 22? Říkáte, že su zmatený a o zateplení čepice je článek? Myslím to s Vámi dobře, věřte mi, ale na školní družinu to zatím není.

vittta
vittta
7 years ago

Přiznám se, že mám potíže s pochopením vašeho textu, pane Snirchu. Napovíte mi, co bych si z něj měl vzít?