Právní poradna: Praktické problémy při získávání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka

by katesheets (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme první ze čtyř částí informačního seriálu o tom, co přináší do života škol novela zákona o pedagogických pracovnících, která začne platit již brzy – 1.1.2015. První díl se věnuje zarámování situace a zákonným úpravám, které definují požadavky na kvalifikaci pedagogických pracovníků. Text pro EDUin připravil JUDr. Ivan Rada. Na jaře se vedla poměrně živá debata o pedagogických pracovnících (ZDE), komentář učitelky z waldorfské školy, Jany Petrů, k novele, která byla v létě schválená, najdete ZDE. Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících sei můžete přečíst ZDE. Metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících si můžete stáhnout ZDE.

Odborná kvalifikace pedagogů – stručný exkurs

Pro učitele a další pedagogické pracovníky je z hlediska kvalifikačních předpokladů hlavním právním předpisem zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů („Zákon“), společně s prováděcími vyhláškami č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen „Vyhláška“), a č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra.

Zákon vstoupil v účinnost k 1.1.2005, přičemž hlavní odůvodnění změn v získávání odbornosti tkvělo dle důvodové zprávy ve zvýšení profesionální úrovně pedagogických pracovníků a zlepšení kvality školství. Ve svých přechodných a závěrečných ustanoveních stanovil pro nekvalifikované zaměstnance škol a školských zařízení v ust. § 32 mj. výjimku, podle níž (v původním znění bez novel) může nekvalifikovaný pedagog vykonávat přímou pedagogickou činnost nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.

V důsledku novelizací Zákona došlo kromě zavedení některých nových pravidel pro posuzování odborné kvalifikace především k prodloužení lhůty, po kterou mohou na školách vykonávat přímou pedagogickou činnost nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, nezahájí-li potřebné studium, na deset let, tj. do 1. 1. 2015, a dále k zavedení další výjimky pro pedagogy, kteří ke dni účinnosti Zákona dosáhli věku 50 let a vykonávají přímou pedagogickou činnost na příslušném druhu nebo typu školy nejméně 15 let.

Pro úplnost je nutno uvést, že v září byla ve Sbírce zákonů publikována – poté co téma „nekvalifikovaní pedagogové“ bylo široce diskutováno veřejností –  další novela Zákona účinná od 1. 1. 2015, která mimo jiného (např. nová pravidla pro rodilé mluvčí) obsahuje následující ustanovení (§ 22 odst. 7 Zákona):

„Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.“

Podle důvodové zprávy[1] k této novele působí v resortu školství 11 090 učitelů, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace anebo ještě nezahájili studium, kterým tento předpoklad získají.

Řešení zvolené v novele Zákona není rozhodně výjimkou na úrovni přechodného ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) Zákona a má být použito jen ve výjimečných případech, kdy ředitelé škol přes veškerou snahu, včetně inzerce volných míst na Úřadu práce, nejsou schopni zajistit výuku pedagogem s potřebnou kvalifikací.

Ředitelé škol tak budou muset při zaměstnávání nekvalifikovaných pedagogů zohlednit dočasnost řešení. Zřejmě bude možné postupovat obdobně jako u tzv. náhrad za zaměstnance, na jejichž straně jsou dány překážky výkonu práce (mateřská/rodičovská dovolená, nemoc apod.), tj. uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou[2], s určením ukončení „do nástupu zaměstnance s potřebnou kvalifikací, nejdéle však na [… roky]“.[3]  Případně by bylo možné uvažovat o uzavření některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 197/2014 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=206

[2] Puškinová, M. Kvalifikace pedagogů, In Řízení školy (Wolters Kluwer), 2014, č. 7, str. 16: „Zcela výjimečně může ředitel školy zaměstnat jako pedagogického pracovníka odborně nekvalifikovaného pedagogického pracovníka na přechodnou dobu. Podmínkou takového postupu je však to, že ředitel prokazatelně aktivně přistupuje k zajištění vzdělávání odborně kvalifikovanými pedagogy (např. nahlášení volného pracovního místa na úřad práce, inzeráty v médiích, na webových stránkách školy atd.) a přesto nezajistil odborně kvalifikovaného pedagogického pracovníka. Předpokládá se, že toto výjimečné dočasné řešení se bude týkat např. některých hůře dopravně dostupných lokalit, malotřídních škol. Z úhlu pohledu pracovní práva lze dovodit, že s odborně nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkem bude uzavřen pracovní poměr na dobu určitou. I když ředitel školy přistoupí k výše popsanému zaměstnávání odborně nekvalifikovaného pedagogického pracovníka na přechodnou dobu, stále musí pokračovat v aktivním vyhledávání odborně kvalifikovaného pedagogického pracovníka.

[3] Srov. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1990/2000 ze dne 5.9.2001; dostupné z: http://www.nsoud.cz/

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Eva
Eva
8 years ago

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mohu učit Anglický jazyk na SŠ, pokud mám aprobaci na 2. stupeň ZŠ, ale současně jsem studovala také předmět VKZ pro 2. stupeň ZŠ a Psychologie pro SŠ. Společný základ (pedagogika a psychologie) jsem absolvovala pro ZŠ i pro SŠ. Nemůže mě to v tomto případě posunout k možnosti učit na střední škole angličtinu? Na naší fakultě je sice možnost si doplnit vzdělání během třech semestrů, ale nelze kombinovanou formou. Navíc jeden semestr by mě přišel na 9500 Kč. Děkuji za odpověď. Eva

Karin
Karin
7 years ago

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mohu učit na SŠ předmět ICT, který byl v minulých letech převeden z odborných předmětů na všeobecné. Mám vystudovanou Informatiku před 20 lety, a abych mohla učit, doplnila jsem si pedagogické vzdělání. V té dobe patřilo ICT do odborných předmětů, a tudíž jsem absolvovala DPS – učitel odborných předmětů. Celou dobu jsem učila ICT. V posledních letech učím odborné předměty oboru Informační technologie. Tento obor u nás končí a zaměstnavatel mi sdělil, že již nemohu na škole učit ICT, neboť mám DPS na odborné předměty. Zajímalo by mne tedy, zda je to pravda… Více »

vittta
vittta
7 years ago

To jste si vybrala špatné stránky na nějaké dotazy, paní Katrin. Paní Eva, která se ptala před vámi, už čeká na odpověď od 4.2.2015, tedy více jak 3 měsíce.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
7 years ago

zkuste zjistit zde:
Vedoucí oddělení DVPP a kariérního systému pedagogických pracovníků:

Mgr. Vít Krčál

tel: +420 234 811 722