Při ověřování povinné maturity z matematiky ministerští úředníci propadli

ilustrační foto. by Cioriz (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Podle informací, které získal EDUin ze zdrojů blízkých ministerstvu, uložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky PhDr. Marcel Chládek, MBA, dopisem č. j. MSMT-23913/2014 Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), aby provedlo ověření možných dopadů zavedení povinné státní maturity z matematiky na organizace státní správy. Podle zadání se v režii Centra podrobili simulované státní maturitě v termínu podzimní státní maturity 2014 všichni ti pracovníci MŠMT, které během dvoudenní nepřítomnosti v kanceláři nebude nikdo postrádat. K nim se ze solidarity přidal rovněž sám ministr, který si byl ovšem vědom své nepostradatelnosti v úřadě, a tak si předem vyhradil možnost přerušit svou vlastní zkoušku, ukáže-li se to jako nutné. O výzkumnou zprávu a výsledky testování jsme požádali na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, neboť všichni účastníci ověřování jsou placeni z prostředků státního rozpočtu a ověřování proběhlo v jejich pracovní době. Ze zprávy vyjímáme.

1. ADMINISTRACE

Ověřování proběhlo ve dnech 1. a 3. září 2014 ve Velkém zrcadlovém sále v budově ministerstva v Karmelitské ulici 7 a zúčastnilo se ho 136 odborných pracovníků ministerstva. Jako kontrolní skupinu využil CERMAT vlastní zaměstnance (75 osob) a všechny členy Asociace středoškolských češtinářů (9 osob).

Uvedení „maturanti“ skládali maturitní zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury. Obdrželi stejná zadání jako skuteční maturanti v podzimním termínu státní maturity 2014, která v uvedených dnech probíhala. Všechny písemné práce z českého jazyka hodnotil kvůli srovnatelnosti jediný bohemista. Aby byl ušetřen případné kritiky od autorů posuzovaných prací, byl v systému veden pod kódovým označením Dalmyrán.

2. VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ

Screenshot_7

2.1. Matematika

Především výsledky didaktického testu z matematiky jsou výrazně horší než obvyklé výsledky maturantů. Důvody propadu lze ilustrovat na příkladu nejméně úspěšné úlohy celého testu, jíž se stala praktická úloha č. 21, kterou správně vyřešilo pouze 5 testovaných osob. 

Screenshot_2Nízká úspěšnost je překvapivá hlavně proto, že i kdyby „maturanti“ náhodně tipovali, mohla správný výsledek B trefit přibližně pětina z nich. Zjevně se jim tedy nepodařilo odhalit základní úspěšnou strategii při skládání státní maturity, jíž se mezi studenty říká „zavři oči a křížkuj“. Proto volili jiné, mnohem obtížnější postupy. Například „maturant“ vedený v systému pod kódovým označením Ministr promarnil většinu vymezeného času snahou graficky znázornit všechny teoreticky možné způsoby rozmístění a dožadoval se opakovaně dalších volných listů záznamového archu. V tom mu ale dozor s odkazem na striktní pravidla administrace státní maturity odmítl vyhovět.

Někteří testovaní namítali, že úloha patří spíš do testu z češtiny: Není jasné, kolik je v první řadě míst celkem: 12, nebo 15? Jednoznačné zadání prý mělo znít „KDYŽ se v divadle do první řady posadí 12 osob, 3 místa v této řadě zůstanou volná.“ Metodička matematiky Dr. Hustá (CERMAT) tuto námitku odmítla: „Nedokážete si představit, kolik práce mi dalo vymyslet formulaci, která bude zavádějící, ale obhajitelná.“ Validační komise označila úlohu za nezávadnou.

2.2.1. Český jazyk a literatura – didaktický test

V testu excelovali členové Asociace středoškolských češtinářů. Na rozdíl od všech ostatních totiž projevili schopnost porozumět například pojmům jako umělecký text s dominantní estetickou funkcí či prostěsdělovací text s dominantní informativní funkcí atd. I mimopražští členové ASČ si dokázali poradit s pragocentrismem CERMATu a aplikovali své hluboké teoretické znalosti pražského místopisu a složitých pravopisných pravidel pro psaní velkých písmen (pražské náměstí Míru, ulice Pod Alejí ap.).

Úředníci zcela pohořeli především na úloze č. 11.

Screenshot_3Příčinou slabého výsledku bylo, že 90 % testovaných úředníků Ministerstva školství do záznamového archu namísto zaškrtnutí odpovědi napsalo: Vyřízení žádosti nám nepřísluší, neboť místní vyhlášky má v gesci Ministerstvo vnitra. Případně připsali jen stručný pokyn v úřednickém žargonu: „postoupit odChovancům“.

Stoprocentní úspěšnosti nedosáhli ani autoři/autorky didaktického testu. Vysoký výskyt chyb v těchto testech v minulých letech naznačuje, že si sami nejsou Klíčem správných odpovědí úplně jisti/jisty.  

2.2.2. Český jazyk a literatura – písemná práce

Podle hodnotitele Dalmyrána osvědčili pracovníci MŠMT dokonale svou schopnost dodržet předepsané formální znaky slohového útvaru, aniž by přitom sdělili cokoli, co by mohlo komukoli vadit.

Hodnotitel dále konstatoval, že členové ASČ prokázali bez výjimky virtuozitu v zacházení s jazykem. Velmi zajímavá je proto příčina neúspěchu jedné třetiny z nich – těch, kteří si vybrali zadání č.10.

Screenshot_5Dva členové ASČ interpretovali závody ve své obci jako dřevozpracující, resp. kožedělné závody a věnovali se především reportování o výrobním postupu v nich probíhajícím. Podle odborného vyjádření autorky úlohy, které vypracovala pro validační komisi, však zadání směřovalo k reportáži o sportovním utkání či závodech v rámci dětského dne. „Maturující“ byli proto „vynulováni“ kvůli nedodržení zadání a maturitní zkoušku nesložili. V jejich případě již není možné zkoušku opakovat pro neexistenci opravného termínu. Třetí si ve svém článku s reportážními prvky do regionálního zpravodaje vymýšlel tak nestydatě, že mu tyto „reportážní prvky“ prostě nemohly být uznány.

Všichni pracovníci CERMATu zvolili zadání č. 2.

Screenshot_4Až na dvě výjimky dospěli k explicitnímu závěru, že vyšším zájmem je lež ospravedlnitelná vždycky.

3. ZÁVĚR

Ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, panu PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, se doporučuje

a) nepřidělovat originální výzkumné zprávě číslo jednací, nikde ji neevidovat, uzamknout ji v osobním trezoru a při odchodu z funkce odnést z úřadu (resp. na místě spálit)

b) uložit řediteli CERMATu, ať nechá ve vyšším zájmu vypracovat harmonizovanou výzkumnou zprávu s výsledky upravenými tak, aby nevzbudily podezření ani mezi odborníky

c) harmonizovanou výzkumnou zprávu nabídnout České televizi do pořadů Máte slovo či Hyde Park i s osobní účastí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pana PhDr. Marcela Chládka, MBA.

 

EDUin požádal několik školských odborníků, aby získané výsledky ověřování komentovali.

Mgr. Z. Věrtelář: „… všichni účastníci ověřování jsou placeni z prostředků státního rozpočtu a ověřování proběhlo v jejich pracovní době.“ Co by EDUin za ty peníze od nich vlastně chtěl?

Mgr. & Mgr. P. Doseděl: K výsledkům se vyjádřím, až budou publikovány v impaktovaném časopisu. Bez základních statistických charakteristik datových souborů musím podobné zprávy pokládat za manipulativní pokusy zpochybnit autoritu státu. Takový záměr bych ovšem pokládal za zcela nepřípustný, i kdybych měl zmíněné charakteristiky k dispozici.

RNDr. L. Šnorchl: Vážím si toho, co EDUin pro maturující studenty dělá, bo většině ostatních jsou ukradení. Je sqělé, že tu zprávu získal a zveřejnil.

Mgr. J. Hudrajová: Píšu ve forfu o přestávce. Nejhoršíje že má tolik úředníků čas věnovat se takovým hloupostem. Sem zvědavá kdy si sem někdo příde vyzkoušet, jaké to je, mít ve třídě dvacet dětí s lmp, s toho 5 s ADHD

RNDr. O. Šoufl: Bylo by zajímavé zjistit, jak by u státní maturity dopadli ti, kteří nakonec budou o povinné matematice rozhodovat. Tedy poslanci a senátoři. My jsme připraveni podobný průzkum sponzorovat a provést.

Mgr. J. Kousal: EDUin znovu nezklamal. V době, kdy zásluhou státní maturity začala mnoha češtinářům výuka slohu konečně trochu šlapat, tento spolek opět neodolal příležitosti zákeřně očernit jak CERMAT, tak Asociaci středoškolských češtinářů. Jen se divím, že se k němu tentokrát nepřipojil reprezentant jisté soukromé testovací firmy, která má sama máslo na hlavě.

Perkunis: Autor citované zprávy trefil pořádného kozla! ASČ neměla v inkriminované době devět členů, ale deset. Náš tehdejší předseda se ovšem stal ředitelem jedné soukromé základní školy a tím se ze společnosti středoškolských češtinářů vyloučil sám. Čtvrtého září jsme ho potom vyloučili i my.

RNDr. O. Kotlík: Raději se ani neptejte, jaký trest by si doktorka Hustá podle mě zasloužila.

T. Tetřef, odborný konzultant pro cokoli: Kdyby Ministerstvo školství poskytlo učitelům včas metodickou podporu, nemuselo takhle dopadnout. A přitom to opakuji pořád dokola!

 

 

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
10 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
l.snirch
l.snirch
7 years ago

Předpokládám, že je to apríl detailně rozvedený.
Tedy tomu nevěřím.
Ale jinak by mě opravdu zajímalo, jak by to dopadlo.

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

Z ranních e-mailů vyjímám dopis B. Kartouse: „Pane kolego,
vzali jsme si k srdci slova našich oponentů, a všichni pracovníci EDUinu a spříznění publikující autoři nastupují na roční dobrovolnou stáž jako učitelé nevýběrových základních škol. Podobně jako kdysi Bohumil Hrabal při nástupu do hutí, i my si chceme ověřit hodnotu svých myšlenek a sebe sama na poli, pro které evidentně nejsme připraveni. O výsledku tohoto odvážného experimentu budeme pravidelně informovat. „

Oldřich Botlík
7 years ago

Prosím EDUin, aby příště na začátku podobných článků upozornil čtenáře, že se má zajít vyčurat.

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Ráno jsem zběžně prolítl, než jsem šel učit, až teď si žertík vychutnávám včetně zachycených komentářů – jsem rád, že se má oblíbená slova sqělé a bo uchytily v Praze :-)

Moc děkuji.

Ale i tem mail pana Soukala mě rozesmál. Díky za něj.

P.S.
Kolik lidí se tím urazí či naštve, jsem zvědav.

Josef Soukal
Josef Soukal
7 years ago

bUDUlín: Co přinesl den 1. 4. 2015 Z prohlášení nejmenovaného sdružení češtinářů je zřejmé, že toto sdružení se nepoučilo z kritiky a nadále se drží zcela zkostnatělých názorů, například že učitel češtiny se při prezentaci svých názorů má vyjadřovat srozumitelně, věcně a jazykově správně, nebo dokonce kultivovaně, a k témuž že má učitel vést své žáky. Prohlášení nejmenovaného zpátečnického sdružení češtinářů opravuje zprávu radia EDU in Jerevan, podle níž byl J. Kostečka ze sdružení vyloučen. V prohlášení se uvádí, že poté co se JK z pracovních důvodů vzdal funkce předsedy, mu nový výbor jednomyslně navrhl trest podstatně mírnější – uvedení… Více »

O. Hausenblas
7 years ago

Mě moc potěšila vedoucí týmu hodnotitelů, když potrestala ty češtináře, co psali o dřevozpracujícím závodu v obci. Přece dřeva spolu závodí už leda v internetových diskusích na Eduinu, ne? Pamětníci, nebyla kdysi, před cca 20 lety, podrobena testování také ČŠI? Ovšem tehdy se ještě výsledky neprosákly na veřejnost, protože to nebylo na apríla, že? Ale inspekce se myslím hodně proměnila. Ministerstvo a někteří učitelé však zůstávají, zdá se mi, hodně blízko původnímu stavu. Zdravím však ty, které text potěšil! Mně udělal radost, protože věřím, že podle výsledků této maturity nyní testovaní úředníci i učitelé zajisté zlepší své předchozí studium i… Více »

l.snirch
l.snirch
7 years ago

Konečně diskuse s nadhledem, a pak že toho nejsme schopni.:-)

Nedáme apríla každé pondělí, sleduji přetlak humoru, který možná nemá kdy jak ven a zadržovat to po celý rok je o zdraví.

Budulín je taky sqělý. Díky pane Soukale.

Čekám nějaký příspěvek z ministerstva či Cermatu, asi opět marně.

Jana Karvaiová
Jana Karvaiová
7 years ago

Squjelé (to je v mojí rodné kladštině)- ihned své jméno z tohoto článku využiju jako umělecký pseudonym. Nevím, zda jsem tu psala, že se již přes 15 let po odpolednách snažím relaxovat zpěvem v pěveckém sdružení.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

:-)

Perkunis
Perkunis
7 years ago

U Tutatise! Perkunise si nikdo nadarmo do úst brát nebude! Maximálně zuřivá reportérka Korunka Slánská!!!