První krok ke kvalitním standardům základního vzdělávání – opravme vzdělávací dokumenty

7. 2. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin nabízí k veřejné diskusi studii o revizi kurikula, připravenou Stálou konferenci asociací ve vzdělávání

Praha 7. února 2011 – Autoři výzvy Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky zveřejnili předminulý týden návrh čtyř kroků, které mohou vést ke kvalitní přípravě vzdělávacích standardů, jež chybí našemu školství. Jmenují se: Revize vzdělávacích dokumentů, Debata o podobě standardů, Před plošnými testy výběrová šetření, Hledání způsobu profesní podpory pedagogů (podrobněji v tiskové zprávě ZDE).

Jako první krok v této debatě předkládají autoři výzvy studii Kdy a jak měnit kurikulum, kterou během minulého roku připravil tým autorů podle zadání Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Je totiž zřejmé, že přípravě standardů musí předcházet oprava vzdělávacích dokumentů.

Studie nabízí vodítko, jak zavést systém pravidelně se opakujících úprav rámcových vzdělávacích programů – tzv. systém cyklických revizí kurikula. Na rozdíl od České republiky má tento systém většina vyspělých zemí Evropy. Smyslem tohoto procesu je pravidelně aktualizovat to, co se mají žáci naučit. Aktuálnost rámcových vzdělávacích programů (RVP) u nás není nijak zajištěna, přestože úzce souvisí s otázkou standardů, kterou ministerstvo právě řeší. Jestliže je totiž RVP nastavený špatně, nebo je zastaralý, budou špatné i standardy a testování nepovede ke slibovanému zlepšení výsledků žáků.

O problémech v RVP pro základní vzdělávání, k němuž nyní ministerstvo chystá standardy, se hovoří již od roku 2005. RVP ZV například deklaruje důležitost rozvoje komplexnějších dovedností žáků, ale vinou polovičatosti provedené reformy tlak na velké množství vědomostí zůstal ve velké míře zachován a znemožňuje rozvíjení kompetencí, které RVP u žáků požaduje. To je jeden z důvodů, proč by bylo dobré ho aktualizovat.

Studie upozorňuje také na to, že celý školský systém bude fungovat jedině tehdy, jestliže se konečně dobudují jeho chybějící složky – např. standard učitele, systém atestací. Důležité jsou rovněž související úpravy systému dalšího vzdělávání učitelů, systému financování škol, systému komplexního hodnocení vzdělávacích výsledků žáků atd. Ministerstvo pod vedením Josefa Dobeše na těchto složkách často již pracuje, jeho návrhy řešení jsou ale poznamenány silným zjednodušováním, které sice vede k rychlému zavedení nových prvků do systému, ale nikoliv k jejich kvalitě. Tento problém vidíme v současné době právě na přípravě vzdělávacích standardů.

 

Hana Košťálová, členka vedení SKAV , řekla: „Program pro základní vzdělávání je vnitřně rozporný: v obecné části se staví za moderně pojaté cíle vzdělávání, které přikládají stejný význam zvládnutí obecných kompetencí, zvnitřnění hodnot i získání znalostí. Tyto cíle jsou součástí školského zákona. Ale pojetí vzdělávacího obsahu („předmětů“) je zpochybňuje, protože klade požadavky, které znesnadňují dosahování obecných cílů. Přestává být jasné, oč vlastně mají učitelé usilovat. Podle dnešního kurikula je těžké vyučovat „nově“ i „postaru“. Dokument je zkrátka nesourodý v podstatných rysech, ne pouze v maličkostech. Tento nesoulad nemohou standardy odstranit ani zakrýt, ty ho mohou nanejvýš posílit. Výsledky žáků nemohou být dobré, pokud vzdělávání chybí vnitřní řád a vzdělávací obsah není náležitě strukturovaný a vnitřně provázaný s přijatými cíli.“

Lucie Slejšková, EDUin, spoluautorka studie, řekla: „Mnoha školám může připadat, že vracet se k tomu, zda je RVP ZV v pořádku, je zpátečnické. Mají své školní vzdělávací programy napsané, stálo je to spoustu práce a energie a obávají se, že by je musely měnit. RVP ZV ale vyšel v roce 2004 a vznikal ještě několik let před tím. Je to tedy minimálně sedm let starý dokument. Ne všechny obory jsou zpracovány tak, že vedou žáky k osvojení komplexnějších dovedností. Již dříve publikované studie ukázaly, že některé obory (například přírodovědné předměty) nejsou dobře nastaveny. A na tomto dokumentu chce ministerstvo nyní postavit standardy a pak podle nich testovat děti. Proto je téma revize kurikula aktuální právě nyní.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Uvědomujeme si, že jak vedení ministerstva školství, tak část učitelské veřejnosti usilují o co nejrychlejší zavedení vzdělávacích standardů a z nich vycházejících plošných testů. Přesto se domníváme, že je třeba si zodpovědět otázku, jestli dokumenty, z nichž standardy vycházejí, nejsou již zastaralé a nevyžadují revizi. Na to, jak realizovat revizi, se snaží odpovědět studie, kterou nabízíme odborné veřejnosti k debatě.“

Kontakty:

· PhDr. Hana Košťálová, SKAV
e-mail: hana.kostalova@ecn.cz, mobil: 608 375 807

· Lucie Slejšková, EDUin, o.p.s.
e-mail: lucie.slejskova@eduin.cz, mobil: 739 086 277

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

  • Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. (SKAV, o. s.) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Více se dozvíte na www.skav.cz

  • Celou studii Kdy a jak měnit kurikulum si můžete stáhnout ZDE.

  • Studii obsahující kritický rozbor RVP ZV od Jany Strakové a Jaroslavy Simonové pod názvem Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy (SKAV, 2005) lze najít ZDE.

  • Systém upravování kurikula má řada zemí, liší se od sebe způsobem, jakým revizi provádějí. Precizně řízený systém revizí kurikula má např. Anglie, Skotsko nebo Irsko. V severských zemích tento přístup také existuje v podobě dlouhodobých plánů rozvoje vzdělávání, na základě kterých se provádějí koncepční změny kurikula.

  • O revizi kurikula se debatovalo na Kulatém stolu 21. října 2010. Zápis z tohoto jednání získáte ZDE.

  • Tiskovou zprávu, která informuje o nabídce autorů otevřeného dopisu premiérovi nazvané Opatření ke zlepšení výuky na základních školách, najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články