Reforma financování se neodkládá a proč je důležité slavit Den učitelů

3. 4. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 26.3. – 2.4.

Témata týdne: Francie chce zavést povinnou školní docházku od 3 let. Motivací je snaha využít vzdělávacího systému a jeho výchovného působení k vyrovnávání sociálních rozdílů a tlumení extremismu (Respekt). Technologičtí hybatelé společnosti si cení formálního vzdělávání pro start ve své profesi na 16 %. Programátoři, profese, která zpřístupňuje uživatelům existenci v digitální dimenzi, podle průzkumu globálního serveru Stack Overflow dávají formálnímu vzdělávání 16% význam, pokud jde o to, jak je vybavilo na jejich profesi. 9 z 10 se aktivně věnuje sebevzdělávání (Česká pozice).  Problém s výběrovými řízeními na ředitele škol z lokálního pohledu. Praha 11 nebude využívat rekonkurzů a podle místní politické opozice to sděluje až pod nátlakem a bez vysvětlení. Peníze jako nejspolehlivější kritérium měření hodnoty vzdělávání na univerzitách. Stefan Collini, profesor literatury a dějin idejí na Cambridge University, poukazuje v analytickém textu na problém prostupující ekonomizace a manažerismu na britských univerzitách jako varování před snahou měřit úroveň vzdělávání a jeho dopadu jednotnou metrikou  (Česká pozice). Když si děti musejí brát jídlo ze školní jídelny, aby se nasytily… Reportáž britské veřejnoprávní BBC upozorňuje na alarmující skutečnost, že i v tak bohaté společnosti, jako je britská, je nemálo dětí, které trpí hlady. Jde o varování před rozevírajícími se nůžkami životní úrovně v ČR (Britské listy). sCOOLweb 2018: Každá škola může zdarma projít prověrkou svého webu. Letos se snažíme školám pomoci s GDPR. Školy mohou přihlašovat své weby do 15. dubna, registrační formulář najdete ZDE.

Výrok týdne: „Moje práce je jednoduchá: budovat svět, kde každá dívka a každý chlapec mají potřebné nástroje a podporu v tom, aby svoje sny přeměnili do reality.” Amina J. Mohammed, zástupkyně generálního tajemníka OSN, při své krátké návštěvě v Praze (Zajímejse.cz). Záznam z celé diskuse společně se Soňou Jonášovou (Institut pro cirkulární ekonomiku), Adamem Podholou (Zachraň jídlo) a Bobem Kartousem (EDUin) zveřejnila OSN.

Novinky: 

  • EDUÍNA UDĚLENA. MILAN HEJNÝ UVEDEN DO AULY SLÁVY

Udělení výročních cen Eduína proběhlo už popáté. Smyslem Eduíny je upozornit na zajímavé a funkční inovace ve vzdělávání (v širokém slova smyslu, pojetí i zacílení) a podpořit tak rozvoj vzdělávání v ČR. Do soutěže se tentokrát přihlásilo – či bylo nominováno – rekordních 97 vzdělávacích projektů. Z nich byly ve třech kategoriích vybrány vždy tři oceněné projekty. V kategorii hlasování veřejnosti zvítězil projekt Vzdělávací workshopy Paměti národa organizace Post Bellum, jehož cílem je prostřednictvím zážitkové pedagogiky usnadnit žákům pochopení souvislostí moderní historie. První cena odborné poroty připadla organizaci Tereza a jejímu projektu Učíme se venku, který podporuje souhru působení venkovního prostředí, výchovy a vzdělávání dětí (projekt též skončil druhý v hlasování veřejnosti). V nové kategorii Eduína ZOOM, která akcentuje podnikavost a je vypisována ve spolupráci se City Foundation, zvítězil projekt Můžeš to změnit, v němž mohou mladí lidé ve spolupráci s lokálními politiky vypracovat projekt na zlepšení života v jejich okolí. Do Auly slávy byl za celoživotní přínos vzdělávání uveden profesor Milan Hejný. Podívejte se na všechny výsledky a fotografie ze slavnostního udílení cen, které proběhlo v sídle České spořitelny v Rytířské ulici v Praze. Partnery Eduíny jsou kromě City Foundation (nadace City bank), Nadace České spořitelny také Nadace Pontis a časopis Řízení školy.

  • JAK DÁT MOTIVACI K SEBEROZVOJI DĚTEM, KTERÝM PŘIROZENÁ MOTIVACE CHYBÍ?

U příležitosti vydání prvního alba hudebního tělesa Čhavorenge přinesla Česká televize reportáž o pozoruhodném projektu hudebnice Idy Kelarové, která pořádá ve vyloučených  romských lokalitách v Česku a na Slovensku letní program Romano Drom (Romská cesta). Ve spolupráci s různými orchestry dává dětem, kterým chybí podmínky pro osobnostní a sociální rozvoj, šanci získat motivaci k tomu vymanit se z cyklu reprodukce sociálního vyloučení. Z reportáže je patrné, že účast v hudebních programech Idy Kelarové je pro děti natolik motivující, že jsou ochotné plnit i přísné podmínky, jako je třeba zlepšení prospěchu ve škole. Sama Ida Kelarová říká, že jí jde zejména o vytváření pozitivních sociálních vzorů, které v romské komunitě chybí. Sbor Čhavorenge natočil své debutové album s doprovodem České filharmonie. O vzdělávacích a výchovných aktivitách Idy Kelarové natočil dokumentarista Tomáš Kudrna film: O čo ide Idě? (ČT). ČT dříve přinesla také rozhovor s Idou Kelarovou (pod týmž odkazem, jako reportáž). S podobným principem pracovala při práci s dětmi také choreografka Eva Blažíčková, která zapojila desítky dětí ze základních škol, často pocházejících ze slabého sociálního prostředí, do přípravy tanečního vystoupení k dílu Bohuslava Martinů Špalíček. Vyvrcholením bylo vystoupení s Českou filharmonií. Dokumentární film Olgy Sommerové Drž rytmus! Ukazuje celý průběh příprav s důrazem na výchovný dopad.

  • DEN UČITELŮ PŘIPOMNĚL DŮLEŽITOST PROFESE PRO SPOLEČNOST I JEJÍ TRESTUHODNÉ ZANEDBÁVÁNÍ                                                                                                     

Mezinárodní den učitelů se – pod patronací OSN – slaví každoročně 5. října (Wikipedie). Český den učitelů nicméně připadá na 28. března, den narození Jana Amose Komenského (Wikipedie). Na celostátní i lokální úrovni je tohoto výročí využíváno k oceňování učitelů. Ministr školství v demisi Robert Plaga ocenil 40 učitelů medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ČRo). Vedle toho byli oceněni učitelé v obcích, jako například Marcela Přibylová ze ZŠ Pražská ve Znojmě (Znojemský deník). O jejím vzdělávacím a výchovném přístupu, postaveném na propojení hudby a dalších předmětů, se psalo již dříve (Aktuálně.cz). Náročnost učitelské profese, jak ji vnímal svého času básník Otokar Březina, připomíná článek o ocenění učitelů ve Vimperku (Prachatický deník). V pondělí 26. 3. proběhlo slavnostní setkání k výročí dne učitelů také v Pardubicích (Pardubický deník). Setkání, kterého se zúčastnil ministr školství v demisi Robert Plaga, ale také zastánci protichůdných názorů na rozvoj vzdělávání, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát či Bob Kartous z EDUin. Shodují se na důležitosti učitelské profese a společně upozorňují na hrubé a nezodpovědné zanedbávání její podpory. Čeští učitelé patří v mezinárodním srovnání zemí OECD mezi nejhůře placené, jde-li o srovnání s platy jiných VŠ vzdělaných v dané zemi (think tank IDEA). Setkání uspořádala místopředsedkyně senátu Miluše Horská, zakladatelka a ředitelka základní a praktické školy Svítání. Žáci školy obstarali taneční doprovod k mluvenému slovu.

  • REFORMA FINANCOVÁNÍ SE NEODKLÁDÁ

V překvapivém prohlášení ministra Roberta Plagy z minulého týdne, zveřejněného na webu MŠMT, je garantováno navýšení finančního rozpočtu resortu školství o 11 miliard korun tak, aby mohl být od 1. 1. 2019 spuštěn nový model financování regionálního školství, jenž mění přidělování peněz školám ze systému „peníze na hlavu“ na systém „peníze na optimálně naplněnou třídu“. Někdejší ministryně Kateřina Valachová před rozhodnutím vlády veřejně protestovala proti uvažovanému odkladu reformy (Deník.cz). Podle valachové je reforma dobře připravena a její odložení by znamenalo riziko prodražení. Robert Plaga se však brání tím, že původní odhad finanční náročnosti je ve skutečnosti pouze polovinou skutečných nákladů (5 oproti 11 miliardám korun). Polovina z uvažovaných 11 miliard by měla být investována do vyrovnání rozdílů mezi kraji (ČTK). Kde vláda tak rychle našla potřebné prostředky, není zřejmé. Bob Kartous ve svém článku k návštěvě šéfa sněmovny reprezentantů USA Paula Ryana v ČR uvádí, že premiér v demisi Andrej Babiš pravděpodobně spoléhá na daňové přebytky s nejistou disponibilitou a investice z USA, které by mohly směřovat i do vzdělávání (Britské listy).                                                                                                                            

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře:

  • 3. 4., 17.00, EDUpoint Praha – Otevřená třída: Montessori pro předškoláky naživo
  • 10. 4., 17.00, EDUpoint Praha – Akvárium: Jsou učiliště odpadkový koš školství?
  • 11. 4., 9.30, Praha – Konference Média a volby
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články