Rozhovor s O.Liškou o současném stavu školství

2. 12. 2010
EDUin
Liska

Část rozhovoru Impulsy Václava Moravce z radia Impuls s bývalým ministrem školství Ondřejem Liškou.

 

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste byl ministrem školství, prosazoval jste krom jiného institut odloženého školného. Ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných přišel s nápadem zavést zápisné na vysokých školách ještě před tím, než bude zavedeno odložené školné. A šéf University Karlovy v Praze, rektor University Karlovy v Praze Václav Hampl k tomu v rozhovoru pro Rádio Impuls poznamenal.

Záznam Václava Hampla:
Ano a ne teď si myslím velmi výrazně, protože tady platí také ještě jedna věc z mého pohledu velmi výrazná. My se musíme závazně dozvědět, co teda platí. Jestli platí jaksi závazek, předsevzetí vlády zavést odložené školné a nebo neplatí. Pokud by platil a skutečně jsme k tomu měli směřovat, tak je z mého pohledu zcela nesmyslné ten rok, dva, které do té doby zbývají, vyplňovat tím zápisným. Protože to má svoji vlastní administrativu.

Moderátor (Václav Moravec):
Postavil se nedávno v Impulsech proti zápisnému rektor University Karlovy v Praze Václav Hampl. Co si myslíte o tom kroku ministra školství Josefa Dobeše ještě před zavedením institutu odloženého školného, přijít právě se zápisným…

Host (Ondřej Liška):
Já si myslím, slušně řečeno, že je to absolutní hloupost, která svědčí o tom, že pan ministr nemá dobré rádce, že tam má chaoty, kteří té věci nerozumí a když už tomu nerozumí lidé, kteří dělají vysoké školství, tak by tomu měli rozumět alespoň lidé, kteří dělají jeho mediální politiku. Tak nešikovné zacházení s tak závažnou věcí, to je skutečně na pováženou. A chci se ohradit…

Moderátor (Václav Moravec):
Vy osobně si myslíte, že…

Host (Ondřej Liška):
Promiňte, já chci ještě to, co jste říkal na začátku, vy jste tvrdil, že jsem prosazoval odložené školné. Není to pravda…

Moderátor (Václav Moravec):
Já jsem říkal, že jste byl zastáncem institutu odloženého školného.

Host (Ondřej Liška):
Ne, nebyl a chci to vyvrátit. Já jsem opakovaně říkal, že zavádět za současné situace jakýkoliv druh školného je nesmysl, protože nejsou vyřešeny mnohem závažnější otázky financování vysokého školství. Já jsem byl ministr, který poprvé zveřejnil takzvanou bílou knihu terciárního vzdělávání, která byla vařena kdesi ve skrytu v kuchyni na ministerstvu a kolovaly o zvěsti. Vysloužil jsem si kritiku za to, jaká ta kniha byla. Ovšem málokdo docenil to, že jsem vůbec ty věci vytáhl na povrch a že se o nich začalo diskutovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale ministr školství Josef Dobeš říká, mí předchůdci, myslím tím i vás, zase podcenili jiné stupně školství, základní, střední a …

Host (Ondřej Liška):
Já vám řeknu jednu věc a je to, myslím si, že skutečně potřeba už říct nahlas. Tento ministr školství vnáší do našeho vzdělávacího systému takový chaos a to do jeho základních stupňů, že se skutečně začínám obávat o jeho stav, jestli vůbec ještě bude schopen nápravy. Zavádět v situaci, kdy jsou jeho potřeby úplně jiné, nějaké srovnávací zkoušky v páté a deváté třídě, přicházet pokaždé s nějakou jinou nahodilou iniciativou namísto toho, aby se tady řeklo, jaké jsou cíle kurikulární reformy. Splnila tyto cíle nebo ne? Jaké jsou dlouhodobé cíle vzdělávacího systému, jak mají na sebe ty jednotlivé stupně navazovat. Tohle jsou věci. Když se podíváte na moje výroky ve funkci ministra školství, tak jsem vždycky říkal, není možné upřednostňovat ani jeden vzdělávací stupeň před druhým, protože všechny dávají smysl jedině tehdy, pokud na sebe navazují. To, co řekl pan ministr hned v úvodu, totiž že vysoké školství je pro něj jenom jakási třešnička na dortu, no to je absolutní nesmysl…

Moderátor (Václav Moravec):
No on teď říká, státní maturity ukázaly, v jakém stavu je střední školství…

Host (Ondřej Liška):
Státní maturity ukázaly, že jsou naprosto chaoticky připraveny a že management státních maturit možná nebude schopen je nikdy ani spustit. To je ten problém. A státní maturity dneska ještě neukázaly vůbec nic, protože státní maturity mají ještě pořád chyby, které ukazují na to, že v nich jsou závažné logické chyby, že ty testy nebyly kvalitně a dobře připraveny, že umožňovaly víceznačné odpovědi, že tam docházelo k velké chybovosti a tak dále.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy jste je hájil…

Host (Ondřej Liška):
Já jsem hájil jako princip.

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, a teď když jste viděl, jak dopadla generálka, tak byste s tím udělal, kdybyste byl ministr?

Host (Ondřej Liška):
Co bych s tím udělal já? No tak to je velmi hypotetické, protože já už za ně víc jak dva roky nenesu odpovědnost a ten model, který byl uplatněn, tak nebyl ten model, se kterým jsem přišel já. Ale to, co bych udělal já, já bych do týdne po výsledku těchto testů zveřejnil veškeré chyby, zveřejnil bych to, jak které z nich jsou závažné, které z nich jsou technické a pokud by těch závažných bylo více, no tak bych okamžitě zažádal o odklad. Dokonce pokud, já vám řeknu ještě jinou věc. Já si dneska myslím, že ta miliarda a půl, která ve skutečnosti do toho byla nainvestována, ne pár stovek milionů, jak tvrdí Ministerstvo školství, takže už začíná skutečně vážně ohrožovat tu myšlenku samotnou. A já bych, já nevím, co teďka poradit panu ministrovi, protože myslím si, že dělá jeden špatný krok za druhým, ale …

Moderátor (Václav Moravec):
Vy ho nazýváte téměř chaotem, respektive jeho kroky považujete za chaotické.

Host (Ondřej Liška):
Já považuji jeho kroky za chaotické a neřekl jsem, že on je chaot, ale řekl jsem, že jeho spolupracovníci, kteří mu poradili, aby říkal výroky, jakože vysoké školství je třešnička na dortu a že největším problémem, kterému je potřeba se teďka věnovat na základním školství, tak je zavést srovnávací zkoušky, když moc dobře víme, že nemáme co srovnávat, protože nemáme ani přesný přehled o tom, jak a kde se učí a jak to můžeme vůbec vyhodnocovat. To si myslím, že svědčí o nedobrém stavu Ministerstva školství jako takového.

 

odkaz na zdroj: http://www.impuls.cz/clanek/video-ondrej-liska-strana-zelenych/228973

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články