Studie OECD potvrdila, že trend zvyšování vzdělanosti se ekonomicky vyplácí

11. 9. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Snaha odsunout větší část populace na učiliště jde proti zájmům společnosti

Praha 11. záříZávěry letošní studie OECD Education at a Glance opět potvrdily, že v České republice se vyplatí mít vysokoškolské vzdělání. Ti, kteří absolvují některou z forem terciárního vzdělávání, mají v průměru o 82 procent vyšší příjmy než ti, kteří absolvovali jen některou z forem sekundárního – tedy středoškolského vzdělání.
 

V tomto parametru Česká republika patří v mezinárodním srovnání k výjimečným zemím, kde se vysokoškolské vzdělání z hlediska příjmů vyplácí nejvíce. Souvisí to i se stále nízkým podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v populaci. Studie pracuje s daty z let 2008–2010, kdy mělo vysokoškolské vzdělání stále jen 17 % obyvatel ČR. V Evropě se obvyklá míra pohybuje okolo 40 %. To je také jeden z důvodů, proč se dále zvyšuje průměrný věk učitelů. Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním odcházejí do jiných oborů, kde snadněji najdou zajímavou kariéru a vyšší výdělek.
 

Tyto údaje, které se po léta nijak výrazně nemění, ukazují, že tendence omezit počet studujících a větší část populace odeslat na nematuritní obory na učilištích, jde fakticky i proti ekonomickým zájmům společnosti.
 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Volání po odchodu větší části populačního ročníku na učiliště, které se ozývá v posledním roce velmi intenzivně jak z firem, tak z politické reprezentace, především té krajské, je na pováženou. Ano, je třeba hledat cesty, jak více studentů přivést k technickému vzdělání i manuálním profesím, ale tendence učinit to tak, že jim zamezíme získat vyšší vzdělání, ať už maturitní nebo vysokoškolské, je nesmyslné. Nejnovější studie OECD opět dokazuje, že vzdělanější lidé nejen snáze najdou zaměstnání, přispívají více do společné kasy, ale jsou i zdravější a dožívají se vyššího věku. To je třeba brát v úvahu při dalších úpravách vzdělávacího systému.“

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

  • Studie České školství v mezinárodním srovnání 2012 ke stažení ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články