Tisková zpráva: Jak to bude se známkami. Budou platit?

31. 3. 2020
EDUin
25240316534_799883ee91_c

Ministerstvo školství dluží školám, žákům i rodičům jasnou odpověď.

Praha, 31. března – Jak si ministerstvo školství představuje letošní maturitní a přijímací zkoušky, to už zhruba víme. V odpovědi na otázku, jak to bude s klasifikací během letošního 2. pololetí, je ale ministr Robert Plaga zatím nejednoznačný. Jasné ale je, že školy, žáci a rodiče odpověď potřebují.

Školy k hodnocení distanční práce žáků přistoupily různým způsobem. Někde hodnotí, ale neznámkují. Jinde známkují jen opakování učiva probraného ve škole. Další učitelé sázejí pětky za neodevzdaný online úkol. Otázka pro ministra je jasná. Jsou známky za úkoly zadané online, které žák nezvládl podle představ učitele, neodevzdal včas nebo neodevzdal vůbec (z jakéhokoli důvodu), součástí klasifikace?

„Znovu důrazně vyzýváme všechny školy, aby od známkování ustoupily a hledaly vhodnější formy hodnocení. Více než kdy jindy platí, že známkováním domácích úkolů klasifikujete především rodinu a ne dítě samotné”, poznamenává k tomu programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

Diskuse mezi rodiči a učiteli ukazují, že nejednoznačná odpověď nestačí. V oficiálních vyjádřeních na webu ale ministerstvo spíše naznačuje, když v pokynech pro hodnocení nemluví o známkách, ale o zpětné vazbě, příležitosti pro sebe-evaluaci nebo o práci s chybou. To vše by mělo být součástí práce pedagoga za všech okolností, nejen během krize a neodpovídá to na otázku, na jakém základě budou letos učitelé psát vysvědčení.

“Ideální by bylo, pokud by se formativní zpětná vazba, která by měla podle ministerstva školství dominovat hodnocení během distančního vzdělávání, stala základem letošní klasifikace na konci tohoto pro vzdělávací systém v České republice tak mimořádného školního roku,” dodává analytik EDUin Karel Gargulák.

Otázky, na které musí ministerstvo dát odpověď:

  • Je distanční vzdělávání plnohodnotnou alternativou školní výuky?
  • Má rodič povinnost výuku doma podle zadání školy zajistit?
  • Jak mají školy postupovat při hodnocení dětí, které se do online výuky nezapojí? Budou moci nařídit komisionální přezkoušení jako v případě, kdy má žák větší počet absencí, jak by vyučování běželo?
  • Mohou školy standardně klasifikovat během distanční výuky?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články