Tisková zpráva: Ministerstvo školství pootevřelo diskusi nad revizí rámcových vzdělávacích programů

ilustrační foto by St. Andrew's School (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Dotazník k tomu určený umožňuje vyjádřit se k záměru ministerstva školství, nikoliv k celkovému pojetí rámcových vzdělávacích programů (RVP).

Praha, 13. září – Ministerstvo školství uveřejnilo na svém webu informaci o probíhající revizi RVP, za níž zodpovídá Národní ústav pro vzdělávání. Oznámení doprovází dotazník s uzavřenými otázkami, které se ptají po názorech odborné i široké veřejnosti na konkrétní záměry MŠMT, které byly současným vedením ministerstva již dříve formulovány. Neumožňuje však otevřené odpovědi či návrhy jiných řešení. Na odpovědi je čas pouze do 20. 9. 2017.

Podle náměstka ministra školství pro regionální školství Václava Pícla, který je v oznámení citován, je revize RVP (zaváděných postupně od roku 2005) motivována cílem zajistit, aby každý žák z každé školy „disponoval znalostmi, dovednostmi a vědomostmi, které odpovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k učení po celý život“.

K tomuto cíli má podle oznámení MŠMT vést vytvoření osnov, jež naplní 70 % časové dotace vzdělávání ve školách a zbylých 30 % budou školy vzděláváním odpovídajícím jejich vlastnímu přístupu a plánu. MŠMT uvádí, že návrh revize byl diskutován s experty a učiteli. Návrh však nebyl zveřejněn, a pokud takové diskuse proběhly, nebyly veřejné. Podle dřívějších informací přitom už NÚV na revizích RVP pracuje.

Dotazník, který má zjišťovat názory odborné i široké veřejnosti, obsahuje pouze uzavřené otázky týkající se některých aspektů ministerského návrhu revize. Některé jsou přitom velmi sugestivní, například zda se respondent domnívá, že jednoznačné vymezení vzdělání pro všechny je potřebné, nebo otázka po tom, co je třeba revidovat, která obsahuje pouze zamýšlené kroky MŠMT.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Revize RVP je v současné chvíli nutná a je jistě chvályhodné, pokud MŠMT otevře k tak zásadnímu kroku, odbornou i veřejnou diskusi. Způsob, jakým to dělá, je ale omezující a zdá se, že jeho cílem je získat výsledek, jenž potvrdí ministerský záměr. Revize RVP je určitě třeba, už kvůli stále naléhavějším technologickým a společenským změnám. Obsah jednotlivých předmětů, důraz na dovednosti nepředmětového charakteru (kritické myšlení, spolupráce, orientace v celospolečenských tématech atd), nebo třeba radikální snížení počtu oborů odborného vzdělávání jsou vysoce potřebné kroky. Jak se ale zdá, charakter této revize sleduje úplně jiné cíle, jež se dají těžko srovnávat s progresivním přístupem jiných zemí, např. Finska.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments