Tisková zpráva: Nepřijatelná prohlášení Marcela Chládka pokračují

18. 5. 2015
EDUin
chladek_o

Ministr školství Chládek populistickým, neakceptovatelným způsobem očerňuje obecně prospěšnou společnost EDUin. Odmítá dokládat svá tvrzení a zkresluje skutečnost. Vyzýváme ministra, aby se veřejně omluvil.

Praha 18. května – Marcel Chládek pokračuje v nesmyslné snaze diskreditovat obecně prospěšnou společnost EDUin. Naposledy ji označil za „neziskovku napojenou na vzdělávací systém“, od které „vycházejí bonz zprávy do Bruselu“. Tato tvrzení, vyjadřovaná pozoruhodným slovníkem, jsou nepřijatelně manipulativní, zkreslují skutečnost a vytvářejí dojem, že za problémy českého školství může někdo jiný než v současnosti odpovědný ministr.

Ministr školství Marcel Chládek v nutno dodat tendenčně pojatém rozhovoru v Učitelských novinách (18/2015) prohlásil EDUin za neziskovou organizaci „napojenou na vzdělávací systém“, která podle ministra „udává do Bruselu“ ve věci diskriminace Romů českým vzdělávacím systémem. Podle pana Chládka přitom není pravda, že by český vzdělávací systém Romy diskriminoval.

Pan Chládek vědomě zkresluje fakta. Dopis, o němž mluví jako o „bonzu“, adresovaný Evropské komisi v prosinci 2014, se týkal projednávané novely školského zákona a sporného § 16 odst. 5 (podpůrná opatření pro děti se speciálními potřebami a jejich diagnostika). Celkem devět organizací, které jsou pod dopisem podepsány, vyjadřuje znepokojení nad vágním návrhem ustanovení a nepřipraveností vzdělávacího systému na nový přístup (dopis přikládáme). Dopis byl iniciativou Open Society Fund a EDUin zde figuruje jako jedna z připojených organizací.  Dopis obsahuje informace, které byly součástí otevřené veřejné diskuse k problematice.

Prohlášení o „napojení“ či „přisátí“ na vzdělávací systém mohou navozovat dojem, že EDUin čerpá ze vzdělávacího systému peníze. EDUin za dobu své existence neobdržel žádné prostředky ani od ministerstva školství, ani z dotačních programů poskytovaných EU, je financován výhradně z privátních zdrojů – prostředků firem a individuálních dárců.

Pan Chládek pokračuje ve snaze neprokazatelným způsobem očerňovat EDUin. Již dříve veřejně prohlašoval, že EDUin je „napojen“ na společnost Scio a slouží jejím zájmům, a to paradoxně v případě, kdy EDUin veřejně rozporoval obchodní zájmy této soukromé firmy (TZ přikládáme). Vzhledem k tomu, že nám v tomto případě, i když jsme ho oslovili zároveň osobním dopisem, neodpověděl, žádáme ho tentokrát o odpověď veřejnou cestou.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: Slovům pana ministra nerozumíme. Jeho chování je politováníhodné a znovu potvrzuje skutečnost, že místo otevřené diskuse volí pan Chládek raději zákeřnou, diskreditační taktiku. Již před časem jsme žádali pana ministra, aby doložil svá tvrzení o našem údajném napojení na společnost Scio, případně se omluvil. Ani jedno doposud neučinil, byť k tomu byl oficiálně vyzván a podle zákona měl na naši výzvu odpovědět. I v tomto případě žádáme ministra školství, aby se nadále zdržel zkreslujících vyjádření a uvedl svá tvrzení o „bonzu“ na pravou míru. Ostatní organizace se mohou cítit být poškozeny tím, že na ně pan ministr zapomněl. Stejně tak žádáme, aby vysvětlil, jak je EDUin „napojen na vzdělávací systém“. Marně si lámeme hlavu nad tím, jak to myslel.“ 

–          Dopis adresovaný Evropské komisi (ZDE).

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články