Tisková zpráva: Nový ministr slibuje kontinuitu. Co přesně to ale znamená?

1. 7. 2022
EDUin
IMG_5594

Nový ministr školství Vladimír Balaš se dnes ujímá funkce. Už dřív deklaroval, že chce v čele úřadu navázat na práci svých předchůdců – Petra Gazdíka a Roberta Plagy. EDUin připomíná, co všechno avizovaná kontinuita znamená.

 • Implementace Strategie 2030+ – největším odkazem ministra Roberta Plagy je vládou přijatá Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Právě implementace strategie začala mít za bývalého ministra Gazdíka jasnější obrysy a je třeba v tom důsledně pokračovat. Ministr by měl v první fázi zajistit úspěšné zvládnutí prvního implementačního období, které končí v roce 2023 a soustředí se na 5 opatření: 
  • Podpora předškolního vzdělávání – ZDE
  • Revize RVP ZV a metodická podpora školám – ZDE
  • Podpora a řízení škol – ZDE
  • Inovace oborové soustavy – ZDE
  • Zvyšování kvality vzdělávání ve strukturálně postižených regionech – ZDE
 • Zákon o pedagogických pracovnících – novelu zákona připravil už ministr Robert Plaga, nakonec ji ale těsně před volbami nestihl prosadit ve sněmovně a úprava tak spadla pod stůl. V zákoně jsou obsažené mnohé velmi užitečné věci, na které školství čeká: úprava třídnictví, zakotvení uvádějícího učitele, otevření pedagogické profese, které by mohlo pomoct řešit situaci s nedostatkem pedagogů. Standardizuje i některé nové podpůrné pozice – školský logoped. Sporné je, že například sociálního pedagoga a speciálního pedagoga ministr Gazdík oproti Plagovu návrhu ze zákona vyjmul.
 • Revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – stojí za ověření, zda v návrhu neupustit od nově objevené myšlenky tzv. jádrového a rozvíjejícího obsahu. Nikde ve vyspělém světě toto neznají a nejspíš mají důvod. Ministr tak může uplatnit svůj deklarovaný přístup na základě tvrdých dat. A přinejmenším v této problematice zadat komparační analýzu. Jak už jsme dříve upozornili v tiskové zprávě, toto rozdělení může vést k nárůstu nerovností.
 • Proměna přijímacích zkoušek a maturit – ministr Gazdík zahájil diskusi o reformách obou zkoušek. Zvažovanou proměnu je proto vhodné v rámci kontinuity dokončit. Úprava jednotných přijímacích zkoušek je spojená také s tím, jak naváže na revizi Rámcového vzdělávacího programu, která teď aktuálně běží.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články