Tisková zpráva: Peníze na zavedení nového RVP můžou přijít vniveč. Jak je nevylít do kanálu?

30. 11. 2022
EDUin
IMG_3755-scaled

Dlouho očekávaná revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se momentálně zastavila. Dokument Hlavní směry, který vypracoval expertní panel, není schválený ministerstvem školství. EDUin upozorňuje na to, že současně nastavené termíny znemožňují úspěšnou realizaci reformy.

Podle ministra školství Vladimíra Balaše je nutné Hlavní směry revize ještě dopracovat. Při Národním pedagogickém institutu již ale vznikly pracovní skupiny, které se momentálně scházejí bez jasně schválené koncepce. 

Samotný nový Rámcový vzdělávací program a jeho myšlenky bude dále nutné dostat mezi 88 tisíc učitelů, což je, jak dlouhodobě upozorňuje EDUin, klíčové pro úspěch reformy. Tyto aktivity bude potřeba v současné ekonomické situaci financovat převážně prostřednictvím evropských peněz z projektu Kurikulum v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (celkem 860 milionů Kč, z nichž převážná část bude směřovat právě do implementace RVP pro základní vzdělávání). 

Projekt má podle veřejně dostupných informací začít již v lednu 2023 a končit v srpnu 2028. Stále přitom chybí schválená koncepce nového RVP, takže Národní pedagogický institut na vypracování nového kurikula ještě nemohl začít řádně pracovat. Expertní panel sliboval kompletně hotový nový Rámcový vzdělávací program do podzimu 2023 a plánoval do jeho tvorby zapojit veřejnost. Už teď je jasné, že v případě zapojení veřejnosti není tento termín možné stihnout.

Otázkou pak také zůstává termín zavedení nového RVP přímo ve školách. Předseda Expertního panelu Jan Jiterský už dřív řekl, že by se podle něj mohlo začít učit v září 2024 v 1. a 6. třídách. Zavedení RVP ve škole samozřejmě úzce souvisí s vytvořením celého ŠVP a školy musí být na jeho vyúku alespoň rámcově připravené.

Při bližším pohledu na veřejně deklarované termíny je zřejmé, že plánované aktivity jak na tvorbě RVP ZV, tak na jeho implementaci do škol buď vůbec nelze reálně stihnout, nebo – pokud budeme trvat na stanovených harmonogramech – nebudou provedeny kvalitně a vynaložené peníze tak promrháme. 

Lucie Slejšková, analytička EDUinu: Řešením je brzy schválit Hlavní směry revize RVP ZV, významně posunout termín zahájení výuky podle upravených ŠVP a prodloužit čas na implementační fázi. Kritickým momentem budou lidské kapacity,  neexistuje totiž dostatek mentorů a lektorů, kteří by implementaci zajišťovali. Musí vzniknout více času na doručení metodické podpory učitelům a na informačně-komunikační kampaň směrem k odborné i laické veřejnosti. Je smutné opakovat, že v opačném případě míříme opět k neúspěchu.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články