Tisková zpráva: Propojování generací i souvislostí současného světa. Známe vítěze ceny EDUína 2019

30. 1. 2020
EDUin
IMG_2672

Praha 30. ledna 2020 – Již posedmé se udělovaly ceny EDUína oceňující projekty, které přinášejí inovace do formálního i neformálního vzdělávání. U porotců letos zabodovaly projekty zaměřující se na mediální výchovu, orientaci v současném světě a propojování generací. Oceněni byli také novináři systematicky informující o problematice vzdělávání.

Během slavnostního večera, kterým přítomné provedla moderátorka Veronika Sedláčková, se udělovalo hned několik cen. Již podruhé byli v kategorii EDUína Media oceněni novináři, kteří se systematicky věnují problematice vzdělávání. První cenu získal článek Nely Krawiecové, Pavly Lioliasové a Jana Cibulky (i.Rozhlas) – Nemají kde spát, natož kde se učit” věnující se problému vlivu sociálního vyloučení na kvalitu vzdělávání. Druhé místo si odnesly Hana Mazancová a Adéla Skoupá z Deníku N, které jsou oceněny za sérii tří článků komentujících podezření na manipulaci s daty ve vědeckém článku a hádky kvůli vznikajícímu univerzitnímu ústavu na Olomoucké univerzitě. (Vědecký rozvod na olomoucké univerzitě. Boj za výzkumy za miliardu a o jeden graf./Válka na olomoucké univerzitě neutichá. Děkan výzvu k odstoupení ustál, uznávaný chemik se chce soudit./ Chemik Zbořil končí ve vedení centra olomoucké univerzity. Spor o vědecký superústav se vrací na začátek). Na třetím místě se umístila Hana Čápová se svým článkem “Stres, který nemá smysl” pro týdeník Respekt, komentující vliv plošně zavedených přijímacích testů na střední školy.

Do finále ceny EDUína 2019 se probojovalo 10 projektů. Finalisté měli v průběhu slavnostního večera přesně 5 minut na to, aby prostřednictvím živých prezentací přesvědčili odbornou porotu, proč právě jejich projekt by měl získat letošní ocenění. Porota, která je každoročně složená z osobností zastupujících široké spektrum oblastí, které vzdělávání zahrnují, poté po společné poradě vybrala letošního vítěze.  Porotu nejvíce zaujal projekt Největší přání vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni, díky kterému se děti seznamují s širšími souvislostmi světa, ve kterém žijí.

Veronika Endrštová, koordinátorka projektu, Člověk v tísni, říká: “Příběh putujícího koníka světem pomáhá pedagogům zprostředkovat dětem složitá témata globálního vzdělávání velmi přívětivou formou. Z hodnocení pedagogů vyplývá, že děti jsou pro příběh zaujaté a díky empaticky zaměřeným lekcím dokáží porozumět tomu, proč je důležité vzájemné porozumění mezi odlišnými kulturami, které formují dnešní globalizovaný svět.”

Na druhém místě se umístil mezigenerační program Přečti, organizace Mezi námi, třetí místo si odnesl Michal Kaderka, za svůj informační web Svět médií.

Svůj hlas mohla finálovým projektům poslat také veřejnost během online hlasování, které probíhalo   od 10. prosince do 22. ledna. Nejvíce hlasů získal projekt  Dobrý začátek organizace Schola Empirica.

Na závěr večera byl za dlouhodobý přínos vzdělávání do Auly slávy uveden někdejší oddílový vedoucí a dlouholetý ředitel střediska volného času Lužánky v Brně Ing.  Milan Appel.

EDUína Media:

 1. místo – Nela Krawiecová, Pavla Lioliasová a Jan Cibulka (i.ROZHLAS)
  Nemají kde spát, natož kde se učit.’ Projděte si unikátní mapu vzdělávacích podmínek v Česku
  Porota ocenila práci s daty a velmi názorné a přesvědčivé znázornění problému vlivu sociálního vyloučení na kvalitu vzdělávání žáků.
 1. místo Hana Mazancová, Adéla Skoupá (Deník N)
  série 3 článků:
  Vědecký rozvod na olomoucké univerzitě. Boj za výzkumy za miliardu a o jeden graf
  Válka na olomoucké univerzitě neutichá. Děkan výzvu k odstoupení ustál, uznávaný chemik se chce soudit
  Chemik Zbořil končí ve vedení centra olomoucké univerzity. Spor o vědecký superústav se vrací na začátek
  Porota ocenila systematičnost a dlouhodobý zájem, s nímž autorky sledovaly kauzu, která se týká zásadního problému zacházení s autorskými právy v akademickém světě.
 2. místo Hana Čápová (Respekt)
  Stres, který nemá smysl
  Porota ocenila přehledné a srozumitelné popsání vlivu nově zavedených plošných přijímacích testů na střední školy, problému českého vzdělávání, kterému je dlouhodobě věnovaná malá pozornost.

EDUína – cena odborné poroty:

1. místo: Největší přání (Vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.) – Ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové vznikla knížka Největší přání. Prostřednictvím putování plyšového koníka z Asie do Evropy se v ní děti seznamují s otázkami současnosti, jako je jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na 1. st základní školy, které lze využít v různých předmětech a zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost.

 • Porota ocenila, jak autoři pomáhají malým dětem porozumět velkým problémům a velkým učitelům porozumět světu malých dětí.

kateřina lánská

2. místo: Mezigenerační program Přečti (Mezi námi, o.p.s.) Program Přečti se věnuje vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku v oblasti čtenářské (pre)gramotnosti a utváření sociálně-hodnotového žebříčku dětí s důrazem na respekt ke starší populaci. To je realizováno na základě jejich pravidelného společného čtení.

 • Porota ocenila, jak projekt reaguje na výzvy současné společnosti zejména propojování generací a podporu komunitního života.

3. místo: Svět médií (Michal Kaderka) – Web Svět médií je součástí podpory mediální výchovy ve formálním i neformálním vzdělávání. Tato podpora má formu rozcestníku pro mediální výchovu, síťování učitelů, kteří se věnují či chtějí věnovat MV, jejich propojování s dalšími vzdělavateli, akademiky a dokonce i novináři, kteří vzdělavatelům v MV radí, jak média fungují, jak se ověřují informace apod. Web Svět médií i navazující platforma vzdělavatelů (FB, Twitter i off-line setkání) kolem tohoto webu tak supluje institucionální podporu.

 • Porota ocenila vstřícnost platformy, která usiluje o podporu aktivních učitelů při uchopení mediální výchovy, jejíž význam stále roste.

EDUína – cena veřejnosti:

V on-line hlasování bylo rozdáno celkem 2140 platných hlasů.

 1. místo: Dobrý začátek, Scholla Empirica
  Metodika Dobrý začátek přináší ověřené postupy podpory sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku. Pomáhá učitelům zprostředkovat dětem dobré návyky a postoje do života, vypořádat se s odlišnostmi, rozdílnými návyky a vzorci chování, které si děti přinášejí z rodinného prostředí.
 2. místo: Mezigenerační program Přečti (Mezi námi, o.p.s.)
  Program Přečti se věnuje vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku v oblasti čtenářské (pre)gramotnosti a utváření sociálně-hodnotového žebříčku dětí s důrazem na respekt ke starší populaci. To je realizováno na základě jejich pravidelného společného čtení.
 3. místo: Digitální stopa (NUKIB)
  Projekt seznamuje děti (a současně i učitele a rodiče) s riziky, která na ně na internetu čekají. Jedná se zejména o oblast kyberšikany, sextingu a dalších negativních jevů. Naším cílem je pomoci školám posílit informovanost a osvětu o těchto tématech.

Honza Dolínek, výkonný ředitel EDUinu, v závěru večera řekl: „Osobně i za EDUin mám velkou radost nejen z představených inovací, ale zejména z atmosféry mezi finalisty a porotci. Vzájemná podpora a ochota ke spolupráci mezi všemi inovátory je skvělou přidanou hodnotou, kterou EDUína mezi řádky přináší. A těší mě, že i naši dárci umí tuto kvalitu Ceny EDUína ocenit a podpořit.“ 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články