Tisková zpráva: Proškrtání RVP bez rozmyslu žákům nepomůže

8. 2. 2021
EDUin

Změny v informatice smysl mají, není ale jedno, místo čeho je budeme zavádět. 

Od nového školního roku se promění výuka informatiky. Počítá s tím revize takzvaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kterou připravilo ministerstvo školství. Žáci by se měli učit kromě uživatelských znalostí také strukturovaně přemýšlet, pracovat s informacemi nebo analyzovat podstatné. Výuka by nově neměla být soustředěná pouze do jednoho předmětu.

EDUin revizi rámcového vzdělávacího programu pro informatiku vítá. V českém vzdělávacím systému je potřeba jít kupředu v souladu s vývojem nových technologií a vyhovět tak nárokům, které současná doba na žáky klade.

Ministerstvo kromě úpravy výuky ICT změnilo i hodinové dotace některých předmětů, a to z toho důvodu, aby mohly být navýšené hodiny pro informatiku. Úřad také zredukoval učivo v jiných předmětech – například fyzice, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné nebo občanské výchově. Na druhém stupni už děti nebudou muset znát ve fyzice Newtonovy zákony, v občanské výchově významné mezinárodní organizace a společenství, ke kterým má Česká republika vztah. V chemii už také nebudou muset učitelé vysvětlovat vznik kyselých dešťů a v dějepise uvádět příklady archeologických kultur na našem území.

Pro dlouho avizované „provzdušňování“ ale ministerstvo zvolilo zcela nevhodný postup. Na rozdíl od tvorby Strategie 2030+, do které se úřadu podařilo vzorově zapojit odbornou veřejnost, proběhla úprava RVP narychlo, bez diskuzí, mimo dosavadní pracovní skupiny právě k revizím vytvořené.

Ministerstvo také podcenilo komunikaci celé změny. Úřad ji sice do škol rozeslal s průvodním dopisem ministra školství, úpravě ale chybí širší komunikace s učitelskou veřejností. Podobný problém přitom mělo ministerstvo už při zavádění RVP v roce 2005.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin:  „Způsob provedení revize a její komunikaci vnímám jako maximálně nešťastné, potřebné revizi ICT to udělá medvědí službu. Celá úprava je v podstatě prosazená silou shora a velmi chatrně opřená pouze o dílčí názor Asociace ředitelů základních škol. Dosavadní mravenčí práce pracovních skupin v jednotlivých oblastech RVP jako kdyby vůbec neexistovala, tato uskupení byla naopak odstřižena. Za povšimnutí stojí i to, kde se podle autorů má škrtat. Přijímačkové předměty český jazyk a matematika jsou nedotknutelná posvátná kráva. Takže třeba z páťáků budeme v češtině nadále dělat lingvisty. Co slouží k pochopení světa v souvislostech, do toho sekáme – to má být kurikulum budoucnosti pro život?”

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články