Tisková zpráva: V čem se státní maturita zlepšila a co jí ještě chybí

5. 9. 2016
EDUin
16837563076_231959cc92_z

Dnes se píše poslední test podzimního kola státní maturity. Výsledky budou za týden.

Praha, 5. září 2016 – Podzimní kolo letošních státních maturit má šanci napravit pochybení, která se v testech a informování veřejnosti objevila na jaře. Za šest let existence státních maturit došlo k některým zlepšením z hlediska uživatelského komfortu škol, žáků i rodičů. Shrnujeme je a upozorňujeme na to, co ještě chybí.

Od roku 2011, kdy byly spuštěny státní maturity, došlo k těmto zlepšením

  • Publikování testů a klíčů správných řešení hned poté, co maturanti testy vyplní

Proč je to důležité: Zatímco v jarním kole 2011 (vůbec první státní maturity) Cermat ještě tvrdil, že testy jsou tajné, už na podzim přešel k rychlému publikování testů a správných odpovědí. Učitelům, žákům i veřejnosti to umožňuje posoudit korektnost úloh a jejich soulad s maturitními katalogy a rámcovými vzdělávacími programy. Znalost testů a správných odpovědí umožňuje maturantům kvalifikovaněji zvážit, zda má v případě neúspěchu smysl se proti výsledku odvolat.

  • Přesnější informování maturantů o výsledcích otevřených úloh

Proč je to důležité: V prvních ročnících maturity neměl maturant jasno v tom, na kterou z otevřených úloh odpovídal správně a na kterou špatně, protože se dozvěděl jen souhrnný výsledek. Přesnější informace opět umožňují maturantům přesněji posoudit svůj výsledek u maturity a zvážit smysluplnost odvolání.

  • Zřízení portálu, kde jsou zveřejněny výsledky testů na jednotlivých školách

Proč je to důležité: Poprvé v roce 2013 bylo možné sledovat, jaká byla úspěšnost v testech na jednotlivých typech škol a dokonce i na každé škole. Zároveň je důležité, že data zveřejněná na portálu nejsou publikována tak, aby kdokoli mohl na jejich základě zpracovávat žebříčky škol podle maturitních výsledků.

Tyto nástroje pro zkvalitnění maturit zatím chybějí:

  • Zveřejňování výsledků jednotlivých úloh ve srozumitelné podobě čitelné pro laiky

Proč je to důležité: Grafické znázornění výsledků jednotlivých úloh posunuje debatu do věcnější polohy. Můžeme lépe posoudit, zda úloha měla smysl, jak ji maturanti uměli zodpovědět a zda ověřuje dovednosti důležité pro jejich budoucí uplatnění. Cermat tyto výsledky nejdříve zveřejnil v podobě tabulky v PDF, což odporuje zákonu o svobodném přístupu k informacím. Strojově čitelný formát, který umožňuje další zpracování, přidal až po kritice tohoto postupu. Předpokládáme tedy, že zveřejňování výsledků úloh dotáhne Cermat v podzimním termínu k uživatelské dokonalosti.

  • Veřejně přístupné zdůvodnění, proč byla do testu úloha zařazena a co ověřuje

Proč je to důležité: Krátké autorské zdůvodnění, proč byla úloha do testu zařazena a co ověřuje, by opět umožnilo zvěcnit debatu. Obecně je třeba, aby Cermat svá tvrzení o tom, co maturanti umějí a neumějí, dokládal objektivními statistikami a diagramy – nikoli předkládat vlastní interpretace, jejichž správnost nelze ověřit.

  • Pravidelné zveřejňování zdrojových maturitních dat ve strojově čitelné podobě

Proč je to důležité: Maturitní data dostupná pro všechny subjekty, které je chtějí interpretovat, by posílila kvalitu debaty o tom, kam se má státní maturita  v budoucnosti ubírat. Anonymizace zveřejněných maturitních dat musí být provedena tak, aby nedovolila identifikovat výsledky konkrétní školy a žáka, ale zároveň umožnila posoudit například to, jak vyřešili tu či onu konkrétní úlohu gymnazisté a negymnazisté, jak dívky a chlapci a podobně. Již zveřejňované výsledky jednotlivých úloh nedovolují například zjišťovat, ve kterých dalších úlohách uspěli žáci, kteří uspěli třeba v úloze č. 10.

Tomáš Feřtek,  odborný konzultant EDUin, řekl: „Zvýšení uživatelského komfortu státní maturity za posledních pět let je nesporné. Letos na jaře se podařilo Cermat přesvědčit, aby zveřejnil i data pro jednotlivé úlohy. Doufáme tedy, že po podzimním kole toto už bude samozřejmost a data budou zveřejněna ve formě  diagramů tak, aby to bylo srozumitelné i pro novináře a laiky v oboru. Co zatím chybí, je zdůvodnění zařazení jednotlivých úloh a podobně rezervovaně se ministerstvo i Cermat stavějí ke zveřejňování zdrojových maturitních dat. Proto se chceme těmto zlepšením státní maturity i nadále věnovat.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články