Tisková zpráva: Vysvětlujeme pojmy z plánované novely zákona o pedagogických pracovnících

9. 2. 2022
EDUin
Screenshot_1-4

Ministr školství Petr Gazdík už několikrát zopakoval, že jeho prioritou po nástupu do úřadu je přijetí novely zákona o pedagogických pracovnících. Přinášíme stručné vysvětlení pojmů, které se v souvislosti s úpravou objevují ve veřejném prostoru. Celý podklad naleznete ZDE.

Ukotvení podpůrných a učitelských pozic v zákoně

Pojem ukotvení (někdy zakotvení) znamená pro podpůrné pozice uvedení v zákoně, definice jejich činnosti a popis financování daných pozic. Od uvedení pozic v zákoně se může odvíjet i standard kvality profese nebo úprava vzdělávacích programů, aby uchazeče o tyto profese více vzdělávaly pro stanovený účel.

„Vláda počítá s tím, že po schválení tohoto zákona se pozice stanou mandatorním výdajem státního rozpočtu,“ řekl na kulatém stole SKAV a EDUin ministr školství Petr Gazdík.

O jaké pozice jde:

  • školský logoped – Pracuje nejen s dětmi s vadou řeči, ale také s dětmi s odlišným mateřským jazykem.
  • sociální pedagog – Může zlepšovat situaci dětí ohrožených studijním neúspěchem. Může být také hybatelem meziresortní spolupráce (OSPOD-výchovný poradce-rodina) a díky tomu zvýšit účast v předškolním a základním vzdělávání u žáků s nefunkčním rodinným zázemím
  • speciální pedagog – Individuálně se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváří jim individuální vzdělávací plány, ale stejně tak se jeho aktivita může soustředit na vzdělávání všech skupin žáků v jednom třídním kolektivu, aby děti jejichž diagnóza jim umožňuje vzdělávat se v běžných školách nemusely mířit do škol speciálních, kde by jejich rozvoj nebyl dostatečný.
  • školní psycholog – Do náplně jeho činností spadá: diagnostika výukových a výchovných problémů, diagnostika nadaných dětí, zjišťování sociálního klimatu třídy, krizová intervence, kariérové poradenství a mnoho dalších.

V podkladu dále vysvětlujeme, zákonné ukotvení učitelských pozic a jejich stručnou charakteristiku – třídní učitel, uvádějící učitel, provázející učitel. V materiálu se také věnujeme problematice otevření učitelské profese – shrnujeme argumenty v aktuální debatě k tématu a přidáváme data o problémech při zajištění učitelů ze šetření České školní inspekce. Celý podklad naleznete ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články