Tisková zpráva: Zvýšené výdaje na inkluzi dorovnávají deficit z předchozích let

17. 8. 2017
EDUin
Screenshot_1-1

Datový článek Samizdat a EDUin: Výdaje rostly už před „inkluzivní novelou“. Ředitelé už nebudou muset kvůli asistentům sahat na peníze určené k osobnímu ohodnocení učitelů.

Praha, 17. srpna – Práce asistenta učitele v českých školách není nijak zvlášť dobře placená. Podle datového článku, který zpracoval Samizdat ve spolupráci s EDUin, nedosahuje průměrný plat asistenta ve škole ani 20 tisíc korun hrubého. Ženy jsou přitom – statisticky – odměňovány významně hůře. Nárůst výdajů na asistenty je patrný kontinuálně od roku 2011. Skokový nárůst v období poté, kdy v účinnost vstoupila novela školského zákona, která více podporuje vzdělávání v běžných školách, zapříčiní zejména dorovnání deficitu způsobeného v předchozích letech podfinancováním z krajů. Článek vznikl s přispěním Nadačního fondu Orlických.

Počet asistentů učitelů ve školách narůstá v posledních letech kontinuálně, jak ukazují data o nárůstu mzdových výdajů s tím spojených, která přináší analýza.  Nicméně s „proinkluzivní“ novelou jejich počet roste rychleji, jelikož se školám zjednodušil přístup k prostředkům na jejich angažmá. Značnou část prostředků, které mohou školy na základě nové legislativy získat, ovšem vynahradí jejich předchozí problémy s financováním asistentů a dalších potřeb ve prospěch společného vzdělávání.

Zvýšené náklady na inkluzi budou soustředěny více do příštího školního roku, což oproti původním předpokladům MŠMT zvyšuje nároky na příští vládní rozpočet. V následujícím roce by se měly náklady zvýšit v souladu s předpokládaným dvouletým přechodným obdobím. Následně by se měly stabilizovat.

Oproti předchozímu stavu mají školy možnost financovat působení asistentů ve školách přímo, nikoliv prostřednictvím krajů, které při přerozdělování prostředků školám často snižovaly celkový příspěvek a nutily tak ředitele, aby hledali zdroje dofinancování. To se často dotklo peněz určených k osobnímu ohodnocení učitelů.

V už tak nízkém ohodnocení práce asistentů existuje významný rozdíl mezi odměnami mužům a ženám v těchto pozicích. Rozdíl způsobují příplatky, které jsou pravděpodobně vázány na další úvazky mužů ve školách. V odměnách asistentů není příliš rozhodující věk.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Narativ o tom, že financování inkluze jde na vrub platů učitelů, je krajně nepřesný. Novela naopak umožňuje ředitelům získávat prostředky přímo a zbavuje je nutnosti hledat jinde, například v odměnách učitelům. Jestliže současná vláda nedokáže financovat inkluzi a zároveň dostát slibu postupného zvyšování platů učitelů, chybu je třeba hledat ve způsobu, jakým je rozpočet sestaven. Nikoliv uvnitř dlouhodobě těžce podfinancovaného českého vzdělávacího systému, hluboko pod průměrem OECD.“


  • Datová analýza Samizdat a EDUin na webu Českého rozhlasu ZDE.
  • Článek Hospodářských novin, podle kterého budou prostředky původně připravené na zvýšení platů učitelů použity na výdaje spojené s inkluzí ZDE.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články