Tragédií je neflexibilita škol a absence proklientského přístupu

Přinášíme vám sedmý ze série rozhovorů, ve kterých EDUin zjišťuje, jak vidí vzdělávání inovativní podnikatelé, co od něj k rozvoji svého byznysu očekávají a jak se proměňují nároky na zaměstnance v důsledku dynamiky změn v jejich oboru. Nejsou pochopitelně jedinou skupinou lidí, kteří mohou k danému tématu něco říct a rozhodně ani oni nejsou neomylní, zvláště na poli, kde nejsou doma. Rádi bychom ale názory podnikatelů porovnali a zjistili, kde se shodují a kde rozcházejí. Celou sérii následně zastřešíme souhrnnou kvalitativní analýzou.

Václav Pavelka se narodil v roce 1969 a v oblasti marketingové komunikace a PR působí již od roku 1993, kdy založil agenturu Native PR. Je taktéž spoluzakladatelem Asociace PR agentur (APRA), kde byl v letech 1996–2011 členem výkonné rady, z toho čtyři roky dokonce jejím předsedou. V této roli se významně podílel na formování profesních a etických standardů oboru PR v České republice. Agentura Native PR patří ke špičce oboru a je pravidelně oceňována prestižními profesními cenami.

Citace:

„Zvýšil bych ve vzdělávacím systému konkurenci a vtáhl bych společnost do diskuse o vzdělávání prostřednictvím dosažených výsledků.“

„Zasadil bych se o rozvoj kritického myšlení a kultury konstruktivní diskuse.“

„Vizí by však mělo být, abychom uspěli ve složitém světě  budoucnosti.“

Kde studují vaše děti a proč? Co na těchto školách oceňujete? Podle čeho jste vybírali?

Syn studuje na obchodní akademii, kde bude příští rok maturovat. Příliš jsme nedůvěřovali soukromým školám bez tradice, které nejsou prověřené. Po revoluci vyrostlo mnoho nových škol, ale nevěřím, že by mohly všechny mít patřičnou kvalitu.

Jste ministr školství a máte kouzelný proutek, co uděláte?

Zasadil bych se o rozvoj kritického myšlení a výuku v umění diskuse. Zvýšil bych ve vzdělávacím systému konkurenci a vtáhl bych společnost do diskuse o vzdělávání prostřednictvím dosažených výsledků. A to jak u každého dítěte, tak i pomocí srovnávání škol mezi sebou..

Místo šéfování firmy nově šéfujete školu. Na co byste se zaměřil?

Nejprve bych si sedl s týmem učitelů, abych si vyjasnil cíle, jak jich dosáhnout a zároveň je hodnotit. V druhém kroku bych se s každým z týmu sešel a řešil, jak on/ona může přispět. Zaměřil bych se i na zvýšení motivace učitelů a učitelek a důležité je abychom se sladili hodnotově.

Jaká by podle vás měla vypadat vize vzdělávání v ČR, aby ze vzdělávací politiky těžila především společnost? Čím by podle vás měl středoškolský absolvent disponovat?

V první řadě musí vůbec nějaká vize existovat. Vzdělání podle mne stojí na třech pilířích – na rodině, škole a veřejném prostoru, který formuje sdílení hodnot, politická kultura nebo třeba úroveň sousedských vztahů. Nestaneme se vzdělanostní společností, pokud se nezlepší situace některých rodin. Vizí by mělo zejména být, abychom uspěli ve složitém světě  budoucnosti. Středoškolský student by měl umět jeden jazyk plynule a druhý obstojně. Na základních školách by se měly děti naučit kriticky myslet a prostřednictvím konstruktivní diskuse řešit problémy, které život v lidské společnosti přináší. Děti by také měly umět odlišit, co je důležité a co ne.

Co by se podle vás měly děti ve škole učit? Kde si myslíte, že by škola měla ubrat či přidat? Měla by se zaměřit na tradiční předání akademických znalostí, nebo spíše na tzv. soft skills či různé typy funkčních gramotností (finanční, mediální apod.)?

Těžiště školy je ve znalostech a faktech. Forma učení musí být ale v kontextu využitelnosti v praktickém životě. Pokud jsou fakta izolovaná, pak s nimi stejně děti nebudou umět v životě naložit.

Jak byste formuloval kvalitu ve vzdělávání? Podle čeho by měli být učitelé a školy odměňováni?

Nedokáži říci, jak by měly být hodnoceny školy, ale u učitelů by měla být metou míra angažovanosti žáků ve výuce, to, jak spolupracují, hlásí se do soutěží apod.

Co je na dnešní škole dobrého a co hodnotíte negativně? A jak je možné případné nedostatky odstranit či je kompenzovat?

Školy už obstojně zapojují do výuky internet, jako důležitý informační zdroj nebo učí žáky prezentovat. Za závažný nedostatek pak považuji, když jsou děti ubíjeny nudou a nejsou učiteli motivovány. Pořád se setkáváme doslova s pedagogickými zločiny, které zpravidla pramení z nevyrovnanosti a nevyzrálosti vyučujících. Školám chybí i odvaha jít do větší konkurence, srovnání.  Pokud vím, že má moje dítě z předmětu nějakou známku, tak chci vidět, jak si stojí v porovnání se spolužáky. Nám např. škola odmítla průměr třídy za jednotlivé předměty ukázat, dokonce se odvolávala na ochranu osobních údajů, což je samozřejmě totální nesmysl.

Jaký je podle vás ideální učitel?

Vzhledem k vysokému počtu dětí, které vyrůstají bez otce a chybí jim při výchově mužský element, bych rád viděl ve škole více mužů. Ze své zkušenosti žáka i rodiče vnímám, že si muži lépe budují autoritu. Každopádně učitel musí být vyrovnaná a sebevědomá osobnost a musí svou práci dělat rád. Nikdo nemůže být dobrý v něčem, co ho nebaví.

Pokud jste v pracovním kontaktu s absolventy, co na nich nejvíce oceňujete a kde naopak selhávají?

Abychom předešli nabírání nevyzkoušených absolventů, rozhodli jsme se jít cestou angažování placených stážistů, které si vychováváme a počítáme s nimi do týmu po skončení školy. Stážisty vybíráme podle předchozí praxe, tedy aby již měli pracovní zkušenost, i když nemusí být kvalifikovaná. Je to ale osobnostní rys, kandidát nesedí se založenýma rukama, stará se o sebe a zároveň získává vhodné návyky, jako dochvilnost, vnímání firemní hierarchie, ví jak se oblékat apod.

Kariérním snem mnoha českých studentů je pracovat pro silnou mezinárodní společnost, málokdo z nich ale uvádí, že by chtěl sám podnikat. Čím si vysvětlujete, že Češi chtějí spíš pro někoho pracovat, než aby realizovali vlastní vize a nápady? Co by se mělo změnit, aby se více lidí v rané dospělosti pokoušelo o realizaci vlastních podnikatelských nápadů? A může v tomto nějak pomoci škola?

Podnikatel má v očích veřejnosti stále špatnou reputaci, na čemž se podílejí především média. Když spáchá trestný čin podnikatel, tak se slovo podnikatel uvede i v titulku, kdežto slovo zaměstnanec se do souvislosti s případem nedává. Školy mají představovat poctivé podnikatele, mají je v řadách rodičů či dodavatelů. Již jsou zde i neziskovky, které do škol přivádějí poctivé  podnikatele, kteří vyprávějí své příběhy.

Myslíte si, že dělá český vzdělávací systém maximum pro nabídnutí co nejkvalitnějšího vzdělání všem? Kdo podle vás ze systému vypadává a jak tyto skupiny dostat zpět ke kvalitnímu vzdělání?

Poskytnout kvalitní vzdělávání všem asi není možné, ale úměrně se dostává vzdělávání všem podle možnosti školy, rodiny apod. Každý dostane ale aspoň minimální standard. V tom patří naše země mezi nejlepší na světě.

Jaké nové profese se objevily ve vašem oboru, jaké zmizely? Co očekáváte za změny v horizontu 10 let? Jak by na ně mělo vzdělávání reagovat?

Naší prací je přesvědčování lidí, tlumení či vyvolávání emocí. Principy jsou stejné, ale formy se mění, stále větší prostor dostávají digitální technologie, což ovlivňuje i nároky na dovednosti našich kolegů. Z našeho prostředí například zmizela výstřižková služba, abychom mohli klientovi předat monitoring publicity, zaměstnávali jsme před 20 lety každé ráno tři brigádníky, kteří museli noviny přečíst, vyhledat příslušná témata, články vystřihnout, nalepit, odfaxovat apod. Co se týče budoucnosti, tak předpokládám, že se budou více využívat aplikace, které informace hledají, vyhodnocují a zároveň budou schopny i reagovat. Lidé tedy budou stále méně dělat samotnou práci, ale budou programovat stroje, které je udělají za ně.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
45 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Perun
Perun
7 years ago

Zajímavá věc. Titulek článku zní: „Tragédií je neflexibilita škol a absence proklientského přístupu“. Toto tvrzení však v textu nikde nenajdeme. Titulek je tedy buďto lživý a smyšlený, nebo v důsledku špatné práce toho, kdo text psal či jej zavěšoval na web, došlo k vypuštění pasáže, v níž se daný výrok vyskytoval. Ať tak či onak, je to názorná ukázka nekvalitní novinářské práce. Jako „grammar nazi“ při nejlepší vůli nemohu přejít bez povšimnutí souvětí „Za závažný nedostatek pak považuji, když jsou děti ubíjeny nudou a nejsou učitely motivovány“. Učitel je substantivum rodu mužského životného, skloňující se podle vzoru muž. V 7.… Více »

sam
sam
7 years ago

Pane Perune chyby jsem si všiml taky, i když jsem laik na češtinu. Já spíše ale ocenil myšlenky uvedené v rozhovoru než nějakou pitomou chybu, za tento rozhovor Eduinu především děkuji, chybu ignoruji. Vás na rozhovoru podle reakce zajímá jen chyba a titulek (které vždy ze zásady ignoruji, znáte tisk – cíl titulku a cíl článku, nebe a dudy). Z pozice češtiny mě zaujalo to, co studenti z češtiny neumí a co by je měla (a nejen čeština) naučit: „Zasadil bych se o rozvoj kritického myšlení a výuku v umění diskuse.“ U maturit u ústních češtiny mě děsily formální otázky… Více »

vittta
vittta
7 years ago

Možná jsem povrchní ale mě to přijde jako soubor plytkých frází. Třeba: „Děti by také měly umět odlišit, co je důležité a co ne.“ ——- „Zaměřil bych se i na zvýšení motivace učitelů a učitelek a důležité je abychom se sladili hodnotově.“ ——— „Na základních školách by se měly děti naučit kriticky myslet a prostřednictvím konstruktivní diskuse řešit problémy, které život v lidské společnosti přináší. “ —— „Těžiště školy je ve znalostech a faktech. Forma učení musí být ale v kontextu využitelnosti v praktickém životě. “ ———— „„Zvýšil bych ve vzdělávacím systému konkurenci a vtáhl bych společnost do diskuse o… Více »

Zdeněk Slejška
7 years ago

Děkujeme za upozornění na chybu. Opraveno.

sam
sam
7 years ago

„V 7. pádě jednotného čísla tedy musíme psát učiteli – jako muži, ne učitely. Ďábel, jak se dnes módně praví, se skrývá v detailu. Pak chce EDUin mít nějakou kredibilitu…“

Pak chce mít pan Perun nějakou kredibilitu, když káže o kredibilitě jiným a sám nepozná jednotné číslo od množného – 7. pád jednotného čísla je učitelem, kdežto 7. pád množného čísla je učiteli.

Jsem jen obyčejný matematik, neznalý češtiny, tedy se možná mýlím. Pane Perune poraďte.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

Především vidím umění nekonkrétního pindání, např. „Forma učení musí být ale v kontextu využitelnosti v praktickém životě.“ Normální by bylo se ihned zeptat, co tím chce básník říci.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

„Školy mají představovat poctivé podnikatele“ Další chytrolín, který úkoluje školy? Kolik jich ještě máte?

sam
sam
7 years ago

Vy jste, pane Sotoláři, s panem Perunem z nějakého stejného hnízda?
Reagujete jako mi studenti (někteří), kteří říkají, že nemá cenu ty učitelé-chytrolíny, prezentující se jen v umění nekonkrétního (pro život) pindání, cenu poslouchat.
Dělají ti studenti chybu nebo mají snad pravdu?
Já jim to vyvracím, ale Vám nebudu.
Co myslíte, poděkuje pan Perun za upozornění na chybu stejně, jak to udělal nekredibilní Eduin?
Jak říká pan Perun správně, ďábel je skryt v detailu, člověk na chvíli ztratí pokoru, začne kázat jiným a šup ho, dostane od života taky jednu…
Nebojte, i na mě dojde :-)

Perun
Perun
7 years ago

Rádo se stalo, pane Šlejško.

Same, děkuji za upozornění na chybu ve zdůvodnění, neměla se stát, jakkoliv jde jen o diskusní příspěvek (nicméně nemění na meritu věci nic). Že Vám nevadí nekvalitní novinářská práce je Vaše právo. Já od instituce, která zasahuje podstatnou měrou do diskusí o českém školství (a kritizuje výuku češtiny) zkrátka očekávám preciznější práci. Nejde o blog.

Jak si představujete „otázku na kritické myšlení studenta k danému dílu“??? Nerozumím řeči Vašeho kmene.

sam
sam
7 years ago

Rádo se stalo pane Perune. Jistě diskusní příspěvek a článek je rozdíl, ale když se někdo z pozice učitele-češtináře (jest tak?) pustí do novináře za chybu, mluví řekněme nadřazeně o jeho snížené kredibilitě a souběžně udělá ještě větší chybu, tak to je docela slušný fór od toho ďáblíka života, co? Člověk na chvíli ztratí pokoru a hned jedna přes… Já si myslím, že lepší je lidi nejdříve pochválit za to, co se povedlo (v tom rozhovoru je za co, jsou tam skvělé myšlenky a učitelé z principu by měli umět naslouchat úspěšným podnikatelům, ne všem se se jejich názory řídit,… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

same,

1. Vám ta věta, kterou jsem citoval, nepřipadá nicneříkající? Prosím všímejte si jen té věty, nehleďte na to, čím Vy sám si její smysl doplňujete.
2. Proč by nás kdekdo měl úkolovat? Proč mám představovat poctivé (jak je poznat?) podnikatele? Co si vymyslí další? Vidíte tady nějakou pokoru?
3. Proč se mě ptáte na to, jak bude reagovat Perun? Máte potřebu nás s Perunem někam zaškatulkovat? To už tady dělá jeden paranoidní diktutér. Ale poslužte si.

sam
sam
7 years ago

Pane Sotoláři ten rozhovor je něco říkající, chcete-li jej tak ovšem vnímat, je 7. z cyklu a všechny jsou zajímavé (pro mě, Vám nevnucuji). Minimálně má cenu naslouchat úspěšným podnikatelům, nemusíte s nimi souhlasit. Pan Perun psal jen o chybě a útočil na kredibilitu Eduinu. Vy píšete jen o jedné větě vytržené z kontextu, o chytrolínech, že Vás rozhovorem někdo úkoluje (paranoidní?), o pindání. Nic víc jste oba dva neuvedli. Proč ty články čtete či komentujete, když Vás názory úspěšných podnikatelů dráždí? Nejsou to ministři, nic z jejich rozhovorů pro nás neplyne, jen možnost zamyslet se. Děkuji Eduinu za rozhovory… Více »

Perun
Perun
7 years ago

Same,

já si vskutku z podobných stylizačních nepodarků nic nedělám, jen jsem se snažil naznačit, že lidé „Vašeho kmene“ mají občas problém vyjádřit se srozumitelně. Ti sociálně vybavenější se pak snaží formulovat své myšlenky přesněji, pakliže mají zájem o seriózní diskusi. Dikce velké části Vašich příspěvků je ovšem konfrontační, takže je víceméně jasné, že o výměnu názorů primárně nestojíte. A svým způsobem potvrzujte nejen mou životní zkušenost, že nejvíce o pokoře mluví a píší ti, kterým je hodně vzdálena.

sam
sam
7 years ago

Pane Perune
nejdříve píšu poslancům, Cermatu, ministerstvu a snažím se o změnu věcnými argumety. Pak již některé příspěvky jsou vědomě věcně (ne osobně) konfrontační, místy ironické (třeba maturity z matematiky), reagující na aroganci mlčení k problémům zodpovědných (vláda, ministr, Cermat,…). Vyplývá to ze stavu bezmoci. To je pravda, jsem si toho vědom.

Jedu na rockový koncert….

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Same, od jisté doby, když jedu v autě a přede mnou jede nějaký vlasatý jouda 40 za hodinu a v očích má smrt, tak si říkám: „A jéje, zase Šnirch.“ A nechce se mi věřit, že by se na světě našli dva Šnirchové. Pro mě jsou proto Sam a Šnirch identické objekty, byť jinak označené. Nehněvejte se.

sam
sam
7 years ago

Pane Doležele

Odpověděl jsem Vám pravdivě.
Není tedy proč se hněvat.
Jinak autem, na motorce, na kole nejezdím – ani nic z toho nemám. Takže mě nepotkáváte, buďte v klidu.
Jen autobusem a vlakem a pak hlavně pěšky.

Ověřoval jsem speciálně pro Vás kolik je Šnirchů v republice – je jich 23.Takže zase jako vždy se mýlíte. Ale to nikoho nepřekvapí.

http://www.kdejsme.cz/prijmeni/%C5%A0nirch/hustota/

Nás Samů je 58.
http://www.kdejsme.cz/jmeno/Sam/hustota/

Hustota Sama je jeden na 185 000 obyvatel v republice.

Vy, který neustále pracujete s otevřenými zdroji a takové selhání? Překvapil jste mě.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

same, same, stejně jste mi nedokázal odpovědět. Šermovat vytržeností věty je asi jednodušší než jednoduše odpovědět. Zato s jistotou na dálku detekujete, co mě dráždí (to mě pobavilo, máte také kyvadélko?). Je zajímavé sledovat, jak společně s panem Šnirchem (nebo snirchem) se zde stylizujete do rolí jakýchsi mravokárců hned podrážděných tímto, hned oním slovíčkem. Rozhovor je samozřejmě pro vás něco říkající (a jistě tomu bude i v čísle 8), protože v něm vnímáte právě to, co chcete vnímat. Já čtu i jednotlivé věty. Proč vlastně čtete moje poznámky a otázky, když váš tak strašně dráždí? (Berte to prosím jako otázku… Více »

vittta
vittta
7 years ago

Pane Snirchu..tedy vlastně Same, mě se ten rozhovor nelíbil a vyjmul jsem některé názory, které mi přišly nicneříkají a „chytristické“.
Mohl byste mi napsat, které názory v rozhovoru na vás naopak udělaly dojem, obohatily vás, či jak píšete, přiměly k zamyšlení?
Díky.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

„Ověřoval jsem speciálně pro Vás kolik je Šnirchů v republice – je jich 23.Takže zase jako vždy se mýlíte. Ale to nikoho nepřekvapí.“ A už je to tu zase. Mé sdělení nebylo o označení (speciálně pro vás, pane Šnirchu, dodávám, že tím označením myslím příjmení). Mé sdělení bylo o obsahu. Chtěl jsem tím říci, že nevěřím, že je možné, aby byli v republice dva takoví joudové. Pravda, na přírodní ošlehané pány v ponožkách, na nichž mají obuté sandaly, potkávám častěji, ale Šnirch je prostě jen jeden. To mně žádnej nevymluví. Ta laťka je tak vysoko, že nevěřím, že na ní… Více »

sam
sam
7 years ago

Pro pana Vittttu – třeba:
„Zasadil bych se o rozvoj kritického myšlení a výuku v umění diskuse. Nejprve bych si sedl s týmem učitelů, abych si vyjasnil cíle, jak jich dosáhnout a zároveň je hodnotit. V druhém kroku bych se s každým z týmu sešel a řešil, jak on/ona může přispět. Zaměřil bych se i na zvýšení motivace učitelů a učitelek a důležité je abychom se sladili hodnotově.“

sam
sam
7 years ago

Víte pane Doležele ono máte jedno, kdo jsem, vím, že jsem Vám odpověděl pravdivě 13.6. a nebudu odpovídat stokrát jen proto, že nerozumíte psanému textu. O jedinečnost mě šlo konec konců vždy a tu mi potvrzujete. Díky za laskavost. Vždy existuje kdekoliv ve společnosti skupina lidi, která hodnotově na té společnosti není nijak závislá. Je jim jedno, co si druzí myslí. Mají své hodnoty a těch se drží. Můžete jim říkat jakkoliv – vandráci, skauti, rockeři, folkáči, joudové, komáři vymysleli geniální název „máničky“. Klidně si nosí sandály, ponožky a ještě se tím baví – já třeba nosil sandály s ponožkami… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Pane Šnirchu, myslím, že je jedno, kdo jste. Mají-li dva různé identifikátory stejné vlastnosti, není pro mě příliš komfortní jeden nazývat Psí a druhý Omega. Na to mám příliš fajnovou paměť. Proto se budu, když dovolíte, držet zavedeného označení – „Šnirch“.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

„Já když si chci přečíst něco o životu, zvolím Hrabala nebo Šabacha, poslechnu Jasnou páku. Když se chci pobavit, přečtu něco od Doležela a či jiných PPI.“ To jsem rád, nicméně pokud byste skutečně nebyl Šnirch, jednalo by se o zajímavý minimálně sociologický, ale spíše psychologický fenomén, který mi připadá podobný určitým rysům Aspergerova syndromu. Nedokáží chápat nadsázku, či určitý typ hyperboly. Anebo je také možné, že se vyjadřuji nesrozumitelně. Tolik k tomu počtu Šnirchů v republice. To je typický příklad. Mně to činí potíž, protože pak mám pocit, že musím všechno vysvětlovat po lopatě, jako v pomocné škole. Pomohlo… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Nakonec jsem si smazal ten podmět, takže to má být: „Učitelé matematiky až příliš často nedokáží chápat nadsázku…“

vittta
vittta
7 years ago

Pane Snirchu,odkazujete se na „rodiče“ ale to jste byl přece také vy. Já se tady tím bavím už delší dobu. Ale čert vem, kdo je kdo, jde o názory, nejen mně. Ty věty, co jste označil za zajímavé…no jistě, třeba to zasazení se o kritické myšlení a umění diskuze. To je ušlechtilý cíl a jistě by se těžko našel někdo, kdo by byl proti. Jenže jak to udělat v praxi. Tady panu Doleželovi neustále píšete, jak nerozumí textu a jak se jím (jeho texty) bavíte, před tím jste to psal mně, a vlastně jste to psal každému, s kým jste… Více »

sam
sam
7 years ago

Tak tedy, Šnirch je mé příjmení, Sam moje skautsko-vandrácká přezdívka (my říkáme u chlapců přezchlapec, přezdívka je pro dívky) je již 30 let pod kterou vystupuji všude mimo školu, ale i tam ji někteří studenti či učitelé znají. Kdo chce, tak lehce přes google si to dá dohromady. Nebylo ani mým cílem se příliš maskovat – to bych to udělal jinak a uměl bych to, ale nikdy to nedělám. Stejně po 5-6 komentářích si každý, kdo umí vnímat texty, spočte 1+1, styl vyjádřování jsem úmyslně vůbec neměnil. Chvíli jsem psal pod oběma jmény a všiml si, že na Šnirch následoval… Více »

sam
sam
7 years ago

Ti úspěšní manažeři to právě umí, vy se ptáte pane Vittto, jak to ale zařídit. Okopírované teoretické texty Vám nepomůžou, popisovat to moc nejde (vyzní to jako mentorování a stejně to podstatu nevystihne), to se dá zažít a pochopit v přímém přenosu, kdy toho člověka vidíte konat a musíte se ptát, tak to dělá a pochopit to. Nalít do hlavy to nejde. Měl jsem v životě štěstí na hodně těchto lidí, hodně mě změnili, hodně mi dali. Jestli mě udělali lepším, to je odpověď pro ty, které učím nebo s kterými spolupracuji. Tady někteří rovnou nazvou tyto rozhovory pindáním a… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Skautsko-vandrácká přezdívka :-) Vy jste tak strašně nepřitažlivý, pane Šnirchu. Já jezdím často do Brna, protože tam studiuji. Mám to tam rád, ale cítím se tam jako bych se vrátil o 20 let zpět. Asi jako když se člověk dívá na prvorepublikové filmy a vidí to hrozné přehrávání. Někdy je to až trapné, ale ti herci to tehdy neviděli. Ani nemohli, byla jiná doba, jiné normy. Něco zůstalo, některé vtipy jsou směšné i po 70ti letech, některé jsou extrémně trapné. No a to je přesně Šnirch. Ponožky v sandálech, vlasy po ramena, sluneční brýle z osmdesátých let. Není to otázka… Více »

rodič
rodič
7 years ago

Omyl, rodič jsem já.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
7 years ago

Já jsem taky rodič, ale u mě to omyl nebyl.

vittta
vittta
7 years ago

Nééé, rodiči, vás nemyslím. Myslím toho rodiče, co byl náhodou učitelem a uměl všechno možné, jen ne matematiku. Dokonce byl úplně náhodou proti maturitě z matematiky. On je pan Snirch vtipálek, ale fakt je ten, že anonymita se mu hnusí, tak přešel na Sama, no přece Sam není anonymní, každý ví, že je to přezchlapec pana Snircha. A EDUINi nediskutují, protože je to zbytečné, ztráta času. No,myslím, že se mýlíte,Same, tenhle prostor není pro diskuzi EDUINů s oponenty, ale pro diskuze jiných, oni tak vlastně vykazují činnost, podobně, jako zbytečný úředník. A diskutovat (s oponenty) nemohou, ani kdyby chtěli, jejich… Více »

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

Ale tady nikdo nebyl proti maturitě z matematiky, ale spousta těch, kteří vědí, že 9 prstů na ruce je přítěží.

vittta
vittta
7 years ago

No vidíte, pane Adamíku.
Mě úplně připadalo, že se píše o maturitě z matematiky.
A ono to bylo o 9 prstech na ruce.
Nikdo není dokonalý, jak je vidět, resp. i mistr tesař se utne!

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

Pokud míníte, státní maturitu v podobě, vše v jednom u všech a pro všechny, mám dojem, že k tomu se již „diskuze“ vedla. Pro příští rok hodlám navrhnout státní maturitu z výtvarné výchovy, extrémně náročnou především pro gymnazisty (studenti z VOŠek jen zívnou). Možná by kolega biolog také, něco podobného uvítal, státní maturita z biologie, to zní hrdě. :D Devět prstů na každé ruce.

vittta
vittta
7 years ago

Můžete to zkusit, ale nevím nevím, jestli maturita z VV vyjde.
Podle mě je to dost trapný pokus, nehodný úrovně dospělého člověka, srovnávat matematiku a VV, jmenovitě v oblasti maturit.
Ale jako kultivovaný diskutující váš názor ctím.
Mohl bych požádat, abyste mi sdělil výsledek?

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

Děkuji za respektování názoru, člověk se málokdy (obzvláště zde, setká s tím, že by někdo naslouchal v diskuzi druhému). „Podle mě je to dost trapný pokus, nehodný úrovně dospělého člověka, srovnávat matematiku a VV“ Odpovím vám otázkou (mám to vy zvyku, tříbí to logiku). Je řidič tramvaje méně, než ekonom či právník? Která gramotnost je důležitější, emoční, vizuální či matematická (vzato korektně obě se ovlivňují – tedy nebudu tvořit chyták)? Pokud bych totiž aplikoval logiku zdejších matematiků (některých, protože já nemám ve zvyku cokoli generalizovat) na tento model, dosáhl bych následujícího. Co kdyby se rozhodl gymnazista jít na Akademii, případně… Více »

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

„(mám to ve zvyku – netuším jak se mi tohle podařilo :)“

rodič
rodič
7 years ago

Doležele, upřímnou soustrast vašemu potomstvu a vaším studentům.

vittta
vittta
7 years ago

Ano, pane Adamíku, rozumím. Otázka je položená a mohu snadno odpovědět otázkou, třeba: Je kopáč silnic méně, než věděcký pracovník? Jistě vidíte, že jsem to ještě vylepšil, váš dotaz se mi zdál málo radikální. Ale raději odpovím po svém, třídí to také logiku a zdá se mi to blíže jakési „pravdě“. Jak který, pane Adamíku, jak který. Špatný právník či špatný věděc má menší cenu jak dobrý řidič čehokoliv, či dobrý kopáč kanálů. Ovšem pouze podle profese, protože i úplně nemožný právník může být třeba zase dobrý otec, kterým třeba nemusí být sebelepší kopáč. Ale máme systém vzdělávání, a tak… Více »

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

Není potřeba to radikalizovat, s tím jsem tu otázku položil, a vy jste jí velmi dobře uchopil. Souhlasím. To však maturita řešit nemůže a nemá, jak jste potvrdil (tedy kdo bude po maturitě jakým člověkem, zda svědomitým, pracovitým etc.). „No uznejte, potřebujete maturitu ke komponování hudby?“ Ano a to tak, že zásadně (nemyslím samotnou zkoušku, ale k ní vedoucí edukační proces, který je jí zakončen). Přesto naši světoví komponisté „vážné“ hudby z matematiky nematurovali (nejsem si jist u těch zahraničních – tady bych fabuloval, ale to je otázkou systému)! A připomínám, že mnozí použijí matematiku x krát víc než gymnazista… Více »

vittta
vittta
7 years ago

Pane Adamíku, nemohu se zbavit dojmu, že si tak úplně nerozumíme. Jestli dobře chápu, pak považujete ukončení maturitou jakéhokoliv středoškolského studia za samozřejmost. Chcete, aby maturita odpovídala učivu v dané škole, tedy logicky zootechnik se nevěnuje v průběhu studia matematice tak, jako gymnazista, a tudíž by měl mít buď zkoušku z matematiky snadnější, nebo dobrovolnou. To plně chápu a vlastně to nemá větší zádrhel, až na to, že to zpochybňuje to slovo „maturita“, které dle mého vyjadřuje jakýsi vyšší stupeň středního vzdělání a garantuje, že absolvent bude mít určitý definovatelný obecný přehled. Já nemám ponětí, co přesně v maturitách je,… Více »

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

Dovolíte-li, tedy pane Víte zvolám – Ecce homo, protože to je za poslední týden, co zde čtu něco rozumného. K čepici, ani k ničemu jinému z matematiky se nemám potřebu vyjadřovat (nechci, nejsem k tomu kompetentní, stejně tak z češtiny aj; nikdy jsem se nebavil o obsahu, ač tak bylo interpretováno). Chápeme se velmi dobře, jen zastáváme odlišné přístupy, věru nic divného. Studentům vždy tvrdím, že pokud je bude kdokoli poučovat o jediném správném přístupu (metodě atd.), nemají takové individuum dále poslouchat („protože před patnácti sty lety byla Země zaručeně placatá“). V čem se asi neshodneme, je forma zkoušky, já… Více »

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

Pro přesnost z vašeho pohledu, by tedy konzervatorista „nematuroval“, což by muselo být ošetřeno legislativou. V případě jeho přijímání na vysokou školu stejného typu, kterou nastoupil gymnazista (příklad – pedagogická fakulta) mi není jasné, jak by tento problém byl korigován.

Lukáš Adamík
Lukáš Adamík
7 years ago

Přeci ještě jeden dodatek: rozlišení učňovských škol (klempíř, zámečník, truhlář, stolař ad.) zakončených mistrovskou zkouškou v to nepočítám, tedy dle „tradic“, tyto školy nejsou zakončeny maturitou (v základní podobě, nepočítám nástavby). Čímž nijak nehodnotím jejich význam!

vittta
vittta
7 years ago

Řemeslníci bez maturity nemohou dělat ani obecního fízla a plno dalších zodpovědných profesí, moje bejvalka nedostala ani brigádu u zmrzliny. Takže systém je nastaven svým způsobem nespravedlivě, absolvent SOU není brán jako absolvent středního vzdělání. V dnešní době je to podezřelé individum, jakýsi obtížný aušus, kdosi mimo slušnou společnost. Nepřeháním, je to moje zkušenost. Má to ale svojí logiku, protože maturitu má dnes už i opice ze ZOO, různé soukromé školy udělaly z maturity trošku komický cár papíru, jehož absence u mladého člověka vyvolává deprese a pocity méněcennosti, protože…má ho přece každý, KAŽDÝ, dělníci a řemeslníci se nepočítají, ti jsou,… Více »