Trvalá obnova škol píše poslancům a poslankyním ohledně zákona o pedagogických pracovnících

1. 2. 2017
EDUin
Screenshot_1

Publikujeme dopis sdružení Trvalá obnova škol (více ZDE) adresovaný poslancům a poslankyním ve věci novelizace zákona o pedagogických pracovnících.

Vážená paní poslankyně, pane poslanče,

obracím se na Vás jménem networku škol, které se snaží o rozvoj a trvalé změny, zaměřené na kvalitní a moderní době odpovídající vzdělávání. Nezakládáme si na organizační struktuře a prezentaci na veřejnosti, ale na stálé nabídce různých forem spolupráce, která nám pomáhá přispívat k naplňování státem definovaných cílů vzdělávání.

Přestože se neangažujeme politicky, v této chvíli považujeme za velmi důležité se na Vás obrátit a požádat o podporu takových změn Zákona o pedagogických pracovnících, které odstraní bariéry pro ty, kteří by se chtěli podílet aktivně na vzdělávání jako učitelé třeba i jenom na částečné úvazky a podle stávajícího zákona je nemůžeme zaměstnat, protože nesplňují striktně dané kvalifikační předpoklady.

Pro ilustraci uvedu jednu z mnoha konkrétních reálných situací.

Mám asistenta pedagoga, který studuje neučitelský obor na filosofické fakultě. Přitom je jedním z těch, kteří mají úžasné osobnostní předpoklady a zájem o práci učitele. Bohužel, až ukončí studium, nebude kvalifikovaný pro práci učitele a pokud se rozhodnu ho zaměstnat, budu se vystavovat riziku při kontrole ČŠI, že porušuji platnou legislativu. Pokud by mohl v adaptačním období a při složení 1. atestace prokázat způsobilost vykonávat práci učitele, měl by zájem u nás na škole zůstat a učit. Adaptační období pod vedením mentora by nahradilo pedagogické studium.

Tím by přijatý kariérní řád splnil alespoň jeden z přínosů, které jsme od něj očekávali.

S podobnými situacemi se setkávají všichni ředitelé. Vyplynulo to z naší diskuse na letní škole TOŠ v srpnu r. 2016, kde se k problematice vyjadřovalo více než 35 účastníků z vedení různých typů škol.

Větší volnost při výběru učitelů by určitě pomohla ředitelům obsazovat učitelská místa lidmi, kteří mají kvalifikaci, ale zároveň mají dovednosti a osobnostní předpoklady k výkonu náročné učitelské práce.

Současné znění zákona nám neumožňuje ukončit pracovní poměr s učiteli, kteří se s ohledem na potřeby školy a kvalitu jejich práce stávají spíše brzdou rozvoje školy. Jestliže učitel splňuje kvalifikační předpoklady, je prakticky nepropustitelný. Zákon naprosto nezohledňuje potřeby školy přijímat učitele nejen podle kvalifikace, ale také podle oborů, které nám ve škole chybí. Nemohu propustit kvalifikovaného učitele češtiny i když ho nepotřebuji a nejsem spokojena s kvalitou jeho práce a nahradit ho nekvalifikovaným, ale potřebným učitelem ICT a technických předmětů. Ještě horší je situace na středních školách, které potřebují odborníky z oborů, kteří by byli ochotni učit na částečné úvazky a předat studentům svoje znalosti, ale nejsou ochotni studovat. Už jenom výše učitelského platu udržuje u této profese buď skupinu lidí, kteří mají tuto práce velmi rádi a potom těch, kteří svou práci dělají jenom proto, že nic jiného neumí. (Cituji odpověď jedné paní učitelky na otázku, zda by si znovu vybrala profesi učitelky: „Ne, ale musím jí dělat, protože nic jiného neumím.“).

O těchto problémech diskutujeme s našimi kolegy řediteli velmi často a podobné situace se opakují prakticky na všech našich školách.

Z pohledu praxe se nenaplňuje záměr platného zákona, zajistit školám kvalitní učitele. Kvalifikace totiž nezajišťuje vždy kvalitu. Výrazná změna nastane teprve tehdy, až bude definován standard učitelské profese a pedagogické fakulty budou připravovat kvalitní absolventy. To se v současné době až na zcela výjimečné případy neděje. Proto je velmi žádoucí dát ředitelům větší svobodu ve volbě svých učitelů. Zodpovědný ředitel se vždy snaží zajistit pro své žáky ty nejlepší učitele a Zákon o pedagogických pracovnících by ho v tom měl podporovat, nikoliv mu práci ztěžovat.

Z pověření členů networku TOŠ Vás o podporu změny zákona žádá

Hana Vellánová, ředitelka ZŠ Planá nad Lužnicí,

Karel Derfl, ředitel ZŠ Chraštice, předseda TOŠ, z.s.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články