Za tři a půl milionu se Metodický portál provozovat nedá

24. 11. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Podpora, kterou Dobeš slíbil Metodickému portálu, nestačí ani k jeho přežívání

Praha 24. listopadu 2011 – Učitelé, kteří využívají Metodický portál rvp.cz, se obracejí na ministra školství Josefa Dobeše s upozorněním, že radikální omezení peněz na jeho provoz znamená faktickou likvidaci jediné funkční metodické podpory aktivních učitelů. K podpoře tohoto stanoviska vyzývají i ostatní učitele a uživatele.

Ani předevčírem teoreticky přislíbená částka 3,5 milionu korun nestačí na provoz portálu a fakticky znamená likvidaci práce, kterou tisíce učitelů od roku 2005 odvedli a zároveň zmarnění několika desítek milionů korun, jež byly do vybudování Metodického portálu investovány.

Metodický portál rvp.cz po pěti letech provozu navštěvuje denně 10 000 uživatelů, kteří zde nacházejí tisíce digitálních učebních materiálů (DUM), stovky článků, odkazů, obrázků, příprav na vyučování či tematických plánů. Velká část obsahu prošla recenzním řízením a korekturou, jedná se tedy o garantovaný obsah, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální (učitelé, kteří tyto materiály používají, nemusí mít strach z porušování autorských práv). Dalším kladem těchto materiálů je to, že se jedná o materiály vložené učiteli z praxe a jde tedy o materiály „odpilotované“, ověřené v praxi.

Doposud na obsluze portálu pracovalo 12 stálých zaměstnanců a dalších více než 200 spolupracovníků s dotací zhruba 19 milionů korun ročně. V této částce byly zahrnuty také odměny autorům a recenzentům publikovaných materiálů a článků či kurzovné e-learningových kurzů, které byly v rámci projektu pro účastníky zdarma.

Ministerstvo potvrdilo, že portál bude dál existovat za změněných podmínek, ale blíže je neupřesnilo. V tuto chvíli se mluví o částce 3,5 milionu ročně na jeho provoz. Což ale fakticky znamená zastavení větší části provozu. To by bylo v přímém rozporu s tvrzením ministra o podpoře učitelů a jejich dalšího vzdělávání, či o snahách zkvalitnit české školství. Omezení funkčnosti portálu je také v rozporu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy České republiky na období 2011-2015“, bod II. 1.2.2: „… rozvíjet sekci základní vzdělávání na Metodickém portálu se zaměřením na žádané tematické vstupy a komunitní moduly, na tvorbu elektronických učebních textů a učebnic…“.

V příloze této tiskové zprávy najdete přehlednou tabulku vyčíslující částku na minimální provoz portálu, zhruba na polovině dosavadního provozu. I jen základní zachování jeho funkcí by vyžadovalo alespoň 5,9 milionů ročních nákladů.

Hana Pilařová, zástupkyně ředitele a spoluautorka výzvy, řekla: „ Signatáři tohoto dopisu jsou přesvědčeni, že za podmínek, které ministerstvo školství pro provoz portálu nastavilo, existovat nemůže. Vzhledem k tomu, že jde v současné době fakticky o jedinou a navíc do nedávna fungující metodickou podporu aktivních učitelů, žádáme ministra o takovou investici, která umožní plnou funkčnost portálu. Z hlediska ostatních projektů, jejichž financování ministerstvo připravuje, jde o minimální částku.“

Dan Franc, expert na on-line komunity, který napomáhal vytvoření učitelské komunity Metodického portálu, řekl: Žádná komunita nemůže dlouhodobě fungovat tzv. na „autopilotu“, tzn. bez péče lidí – správců komunity, kteří členům společenství vytvářejí prostor pro vzájemné interakce, stimulují tvorbu obsahu, dbají na dodržování kultury společenství, spravují technické zázemí a finančně a produkčně zajišťují některé aktivity a projekty, které komunitu dále rozvíjí.“

Kontakty:

·Mgr. Hana Pilařová, zástupkyně ředitele ZŠ Stráž, okres Tachov
e-mail: h.pilarova@seznam.cz, mobil: 776 112 250

 

Poznámky pro editory:

  • Dopis s podpisy signatářů najdete ZDE.

  • Tabulku vyčíslující náklady na minimální možné provozování portálu rvp.cz najdete ZDE.

  • Tiskovou zprávu MŠMT čtěte ZDE.

  • Starší tiskovou zprávu EDUin ke stejnému tématu najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články