Vliv rodiny na vzdělání a škrty v resortu školství kvůli zlevněnému jízdnému

16. 4. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 9.4. – 15.4.

Témata týdne: Status montovny Česku zůstane, pokud si konečně neuvědomí nutnost investovat do učitelů. Na tristní stav odměňování, tentokrát vysokoškolských pedagogů, poukazuje ve svém komentáři Karel Hlaváček, působící na FSV UK (Lidové noviny). ČR patří mezi země s nejnižšími investicemi do všech stupňů vzdělávání. Nízké platy učitelů vedou k jejich odlivu jinam a k polovičatosti výkonu. Zadání jednotných přijímacích zkoušek zveřejněna navzdory odmítání CERMAT. Projekt Maturitní data – odtajněno zveřejnil zadání z prvního termínu jednotných přijímaček na základě snahy o dodržení rovného přístupu všech uchazečůSamostatnost a odpovědnost jako primární cíl výchovy a vzdělávání ve Švýcarsku. Očima české matky vychovávající děti v alpské zemi (Rodiče vítáni). Učitelský mentoring. Viděno mentorkou zapojenou do programu Škola můj projektZapojte se s vaší školou do charitativní akce Běh pro Afriku (pořádá Člověk v tísni) a pomozte vybudovat v Etiopii nové třídy, které umožní vzdělávat se i dětem s hendikepy.

Výrok týdne: „Odpovídající kombinaci inteligence a temperamentu, která umožňuje úspěch v konvenční škole, má zhruba třetina dětí. Další třetina dětí je to schopná tolerovat, pro zbytek je to ale velmi tvrdá zkušenost, protože je škola nutí hrát hru, ve které nemohou vyhrát. A je to do značné míry právě kvůli testům, kvůli neustálému poměřování. “Americký neurolog Steve Hughes v rozhovoru pro MF Dnes o decimačním vlivu školního vzdělávání, jež je přísně orientováno na výsledky v testech.

Novinky: 

  • ODMÍTÁME LEVNOU JÍZDU ZA HORŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM

Spolek Otevřeno, sdružující studenty pedagogických fakult, a Česká středoškolská unie, zastupující zájmy středoškoláků, iniciovali petici, ve které se ohrazují vůči plánovaným škrtům v resortu školství kvůli návrhu vlády Andreje Babiše v demisi poskytnout dětem, mladistvým a seniorům slevu na jízdném. O plánovaných škrtech nejen v resortu školství jsme informovali v předchozím Beduinu. Důvody objasňuje předsedkyně ČSU Lenka Štěpánová v rozhovoru pro ČRo Radiožurnál. Mimo jiné také obhajuje právo studentů na to vyjádřit se k politickému dění a fakt, že škola má otevírat prostor i pro výchovu a vzdělávání ve smyslu demokracie a občanství. Premiér v demisi Babiš uvedl, že v souvislosti se škrty se jedná o „dezinformaci“, neboť jde o nespotřebované rezervy ministerstev z minulých let (ČRo). Rektor Masarykovy univerzity komentoval na Twitteru tento argument s tím, že jde zčásti o účetní fikci. Informoval také o tom, že proti „slevovým“ škrtům se ohradila Česká konference rektorů, neboť postihnou studentské mobilitní programy. EDUin vydal tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na to, že kromě školství a vědy je nejvíce postiženým resortem ministerstvo sociálních věcí, zatímco zemědělství či průmyslu se škrty nedotýkají vůbec. EDUin se připojil k petici a považuje jednání vlády za důkaz ostudného a ignorantského vztahu politické reprezentace k budoucnosti české společnosti.

  • MATEMATIKA A „PROBLÉM“ HEJNÝ

Hejného metodu je třeba podrobit zkoumání z hlediska jejího dopadu na vzdělávání dětí v matematice.  V debatě na půdě Matematického ústavu Akademie věd ČR proběhla diskuse odpůrců a zastánců Hejného metody, kde na jedné straně zazněly pochybnosti o zvládání násobilky, na straně druhé poukaz na rozvoj logického myšlení a vnitřní motivace.  V sérii článků se sporu v posledních týdnech a měsících věnovaly Hospodářské noviny. Na nedávnou iniciativu poslance Václava Klause a Jednoty českých matematiků a fyziků navázal Duel Seznam TV, v němž se potkali Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, a Bob Kartous z EDUin. Závěrem diskuse bylo, že Hejného metoda samotná není reálným nebezpečím pro vzdělávání v českých školách, neboť ani ze zjištění České školní inspekce, ani z parciálních zjištění (viz předchozí Beduin) nevyplývá, že by děti vzdělávané Hejného metodou vykazovaly horší výsledky vzdělávání, spíše naopak. Josef Kubát přinesl informaci o tom, že zná rodiče a děti, kterým vzdělávání Hejného metodou působí problémy. Shoda byla na tom, že škola musí rodiče dobře informovat o tom, co Hejného metoda znamená a že učitelé musejí metodu dobře zvládnout. V otevřeném dopise Jednotě českých matematiků a fyziků vysvětluje Milan Hejný a organizace H-mat zkreslení a dezinterpretace, na nichž je založena argumentace kritiků metody. Připomínáme, že Milan Hejný byl uveden do Auly slávy za celoživotní přínos vzdělávání v ČR.

  • KLÍČOVÝ VLIV RODINY A TRESTUHODNÉ ZANEDBÁNÍ TÉTO SKUTEČNOSTI V DEBATÁCH O VZDĚLÁVÁNÍ A V PODPOŘE RODIN S NÍZKÝM KULTURNÍM KAPITÁLEM          

Co se stane, když vezmete dítě z málo podnětné rodiny, kde rodiče nemají čas ani vzdělání na to, aby pomáhali svým dětem s přípravou do školy, motivovali je k poznávání a předávali jim svůj kulturní kapitál, a umístíte je na pár týdnů do rodin, které takovou příležitost a potenciál mají? Reality show BBC nazvaná Living with the Brainy Bunch (Žít s partou chytrých) ukazuje, jak významných pokroků mohou děti v jiném rodinném prostředí za relativně krátký čas udělat a tedy, jak obrovský význam má rodinné prostředí na dosahování výsledků vzdělávání. Komentář deníku The Guardian poukazuje na to, že byť existuje takto průkazná evidence, podpora britské vlády rodinám ve věci vzdělávání dětí je nízká, což je v ČR velmi podobné.  Na  fakt, že rodina vytváří vzdělávání, upozornil před pár měsíci v časopise Perpetuum Bob Kartous s odkazem na tzv. Coleman report, dosud nepřekonanou výzkumnou zprávu potvrzující klíčový vztah rodiny a výsledků vzdělávání. Tentýž fakt se promítá do posledního Auditu vzdělávacího systému v ČR jako jedno z klíčových témat pro rozvoj vzdělávání v ČR.

  • EU PODPOŘÍ PROPOJENÍ FORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU K DEMOKRATICKÉMU OBČANSTVÍ

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří Evropská unie prostřednictvím výběrových řízení ministerstva školství projekty propojující vzdělávání ve školách a neformální vzdělávání, které jsou nejčastějšími úspěšnými žadateli o grant. Druhou největší skupinou jsou projekty zaměřené na podporu občanství a demokracie. Mezi úspěšnými projekty výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II jsou například Post Bellum, věnující se rozvoji vzdělávání a výchovy prostřednictvím historických událostí 20. století, sociálně ekologické hnutí Nesehnutí, ale třeba také více komerčně pojatý projekt IQLANDIA v Liberci. Dopad takto investovaných prostředků je těžko měřitelný, každopádně podpora propojování neformálního a formálního vzdělávání, stejně jako podpora výchovy a vzdělávání k demokratickému občanství, jsou identifikovány Auditem vzdělávacího systému v ČR jako jedny z nejdůležitějších oblastí dlouhodobého rozvoje.

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře:

  • 17. 4., 17.30, EDUpoint Praha, Peďák+ – Zvol si info: workshop o mediální gramotnosti
  • 20. 4., 9.00, Praha, Konference Škola jako místo setkávání
  • 24. 4., 17.30, EDUpoint Praha, Učitelský večer
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články