Vrátit se do školy nebude jednoduché, myslí si rodiče žáků základních a středních škol

17. 5. 2021
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek3

Co přinesl týden  10.5. – 16. 5. 2021

Krátce:

Výrok týdne: „Naprostá většina žáků u nás jde na odborné školy – chtějí být strojaři, ekonomy, zdravotními sestrami. Jen necelá čtvrtina jde na gymnázia. Budou znát přístavek, anaforu, nová vrata a generála po bitvě, jen se budou ostýchat napsat dopis a žádost na úřad, protože jediné, co o tom vědí, je, že jim hrozí spousta chyb. Proč dopouštíme po léta takovou devastaci vzdělávání? A neházejme to na Cermat. Ten dělá, co mu my jako společnost prostřednictvím politiků dovolíme,“ komentuje Tomáš Feřtek způsob, jakým současná podoba přijímacích testů na střední školy deformuje vzdělávání (respekt.cz).

V souvislostech: 

Vrátit se do školy nebude jednoduché, myslí si rodiče žáků základních a středních škol

Agentura Nielsen Admosphere zveřejnila výsledky vcelku rozsáhlého dotazníkového šetření, které zjišťovalo názory rodičů na dopady dlouhého období distanční výuky na jejich děti i na to, jak nejlépe dohnat případné mezery ve vzdělávání. Média nejvíce zaujalo, že rodiče nejvíc sází na doučování – včetně toho, že by více než třetina z nich dětem školní rok prodloužila klidně i o celý červenec (seznamzpravy.cz). „O tom, že bychom plošně zkracovali letní měsíce, neuvažujeme. Rozhodli jsme se podpořit letní kempy, školy atd. A posílit doučování v dalším školním roce,“ okomentoval to obratem ministr Robert Plaga (CNN Prima News).

Výzkum na reprezentativním vzorku rodičů ale ukazuje řadu dalších zajímavých věcí – například 3 % dotázaných rodičů uvedlo, že nemají žádnou zkušenost s on-line výukou. I ti, jejichž děti se on-line učily, se ale obávají, že výpadky způsobené méně efektivní výukou na dálku bude těžké dohnat. Co z průzkumu ještě vyplynulo?

Rodiče pojmenovali nejzávažnější dopady koronavirových opatření na děti. Nejčastěji zmínili: nemožnost setkávání se s vrstevníky, resp. chybějící sociální kontakt (75 %), chybějící pohyb venku, resp. sportování (49 %), a velké mezery ve vzdělávání (36 %). Mezi další jmenované problémy přímo spojené se vzděláváním patří ztráta motivace ke studiu či problémy se soustředěním. Mezery ve vzdělání jsou z pohledu rodičů typičtější spíše pro starší děti, naopak nejmladší děti jsou častěji postiženy problémy se soustředěním. Dětem nicméně chybí nejenom sportování, ale i jiné mimoškolní aktivity (63 %). A výhody? Ty vidí rodiče především v tom, že se děti naučily lépe zacházet s digitálními technologiemi (46 %), samostatně pracovat (44 %) a využívat výukové aplikace (41 %).

Téměř 6 z 10 rodičů si myslí, že pro děti bude obtížné přizpůsobit se školnímu režimu. Děti podle nich trpí ztrátou pravidelného režimu a více než polovina rodičů u svého dítěte pozoruje i problémy se závislostí na digitálních zařízeních. Dvě třetiny rodičů si myslí, že zkušenost s distanční výukou nezlepšila vztahy mezi rodinou a školou.

Dohnat výpadky ve vzdělávání? To bude problém, myslí si dva ze tří rodičů. Tento názor častěji sdílejí rodiče, kteří si myslí, že se toho jejich děti naučily v průběhu distanční výuky méně. Pětina rodičů (21 %) se ale domnívá, že děti nic dohánět nemusejí, protože se ve školách učí pro život nepotřebné zbytečnosti. Téměř dvě třetiny rodičů se domnívají, že nedostatky v digitálním vzdělávání zhoršily již existující nerovnosti a měly negativní dopad na děti se sociálním, ekonomickým nebo jiným znevýhodněním.

Dva ze tří rodičů byli s distanční výukou na škole, kam chodí jejich dítě, spokojení. Čtvrtina rodičů však byla spíše nespokojena, necelá desetina se domnívá, že by potřebovala zásadní změny. Více nespokojeni byli rodiče středoškoláků, zároveň také rodiče, kteří deklarovali horší představu o tom, co se ve škole probírá.

Více než polovině dětí podle rodičů vyhovovala výuka na dálku méně, než kdyby chodily do školy. Že distanční výuka dítěti nevyhovuje, častěji uváděli rodiče s horším technickým a prostorovým vybavením a rodiče malých dětí. Pouze pětina rodičů deklaruje, že distanční výuka vyhovuje dítěti více. Za největší problémy on-line výuky považují: nízkou koncentraci dítěte při výuce (74 %), nedostatečnou motivaci dítěte v průběhu výuky (71 %), nutnost vysvětlovat dítěti (i pro mě náročné) učivo (67 %), nedostatečné internetové pokrytí (60 %), nechuť dítěte účastnit se on-line výuky (58 %).

Výběr z Edukalendáře:  

  • 19. 5., online, Základkou to nekončí – pokračujme na střední!
  • 25. 5., online, 3. jarní konference Společné vzdělávání 2021+
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články