Výzkumný projekt „Pohled za současné obzory“ (Beyond Current Horizons)

4. 5. 2011
EDUin

Společnost Scio by ráda upozornila na výzkumný projekt uskutečněný ve Velké Británii, jehož cílem bylo pokusit se předpovědět možné scénáře vývoje vzdělávání v co nejširším kontextu možných (souvisejících) společenských změn. Zajímavým výstupem projektu jsou vize tří možných směrů rozvoje společnosti a od toho se odvíjející role vzdělávání, případně vzájemná koincidence mezi společenskou poptávkou a potřebou na jedné straně a vzděláním jako způsobem, jak toto uspokojit, na straně druhé.

 

Tři směry vývoje vycházejí ze snahy respektovat současný společenský stav a v podstatě oscilují mezi dvěma póly: vizí založenou na směřování k individualismu a naopak prosociálně orientovanou vizí coby protipólem. Mezi nimi je rozprostřena vize nazvaná Vlastní cesta, která z obou krajních přebírá určité prvky (oslabení státu na úkor posílení významu společenských skupin). Každá z nabízených vizí je přitom projektována ve dvou odlišných scénářích, z nichž jeden je výzkumníky hodnocen jako udržitelný a druhý jako neudržitelný.

 

Z hlediska vzdělávání se samozřejmě mění jeho role v závislosti na podmínkách, které výzkumníci pro jednotlivé vize a scénáře určily (od vlastní odpovědnosti za vzdělávání a posílení individuálního podílu na jeho podobě i kvalitě až po silnou kolektivní roli či rannou stratifikaci). Kromě toho však závěrečná zpráva upozorňuje na změny a výzvy, které přijdou, ať už další vývoj bude jakýkoliv – informace, jejich mnohost, přístup k nim, sdílení na velké vzdálenosti, oslabování hranic mezi vzděláváním a jinými formami lidské činnosti (práce, volný čas), nebo třeba riziko rezignace na tzv. vzdělanostní společnost. Závěrečná zpráva také neočekává žádná „zázračná“ řešení v oblasti vzdělávání.

 

Za výzkumem stojí britské ministerstvo školství a nezisková organizace Futurelab a na jeho realizaci se podíleli jak výzkumníci z různých souvisejících oblastí, tak praktici. V rámci výzkumu byly sesbírány a použity také názory aktérů vzdělávání (žáků, rodičů, učitelů) i veřejnosti.

 

Více podrobností, včetně jednotlivých vizí a scénářů i odkazu na originální dokumentaci, najdete zde. Českou verzi připravila Irena Smetánková z Výzkumného oddělení společnosti Scio.

 

http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/
http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/scenarios
http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/outcomes/reports/final‐report‐2009/

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články