Výzva maturantům: Podejme žádost o přezkoumání výsledku zkoušky!

19. 6. 2011
EDUin

 

Milí maturanti, signatáři otevřeného dopisu,

 

více než dvanáct tisíc lidí (převážně maturantů) vyjádřilo v našem otevřeném dopise nesouhlas s letošní podobou státních maturit. Ministr školství nebere naše požadavky vůbec v potaz a klidně tvrdí: „Nemůže skupinka jedenácti tisíc (…) podepsaných lidí říct, že je něco špatně a ovlivnit něco.“ (Hyde Park, 15. června)

 

Může a musí, právě to je demokracie. Stát je tu pro občany, a ne naopak.

 

Proto se na vás obracíme s další možností, jak vyjádřit svůj nesouhlas – umožňuje nám to školský zákon a naše žádosti podané na základě zákona už nemohou být přehlíženy.

 

Pro každého z nás to je maličkost, společně můžeme dokázat, že náš hlas bude slyšet.

 

Podejme žádost o přezkoumání výsledku zkoušky!

 

Vzor pro tuto žádost si můžete stáhnout zde.

 

  • Vyplňte svoje údaje v žlutě označených místech.

 

  • Upravte mužský/ženský tvar koncovek.

 

  • Vyberte důvod své žádosti.
   Pokud nechcete nic dopisovat, vyberte jednoduše první bod – státní maturanti ze základní češtiny a základní matematiky nebo druhý bod – státní maturanti ze základní češtiny a zbytek seznamu odmažte.

 

  • Vytiskněte, podepište.

 

  • Zašlete poštou na adresu MŠMT (uvedena v záhlaví žádosti), doporučeně, dopis musíte na poště podat DO 5 DNŮ po obdržení maturitního vysvědčení.

 

 • Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, že jste žádost odeslali. Můžete tak udělat zde.

 

Zde najdete, jak jsem žádost – tím nejjednodušším způsobem – vyplnila já.

 

V žádosti se odkazujeme především na dva základní problémy:

 

A) Odborníci (Hausenblas, Lippmann, Podzimek, Botlík, Böhm, Souček) se zabývali didaktickými testy z českého jazyka a literatury (základní úroveň) a matematiky (základní úroveň) a shledali, že jsme byli podvedeni!

Složení testů a mnoho úloh v nich odporovalo Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, ze kterého měly vycházet. Podrobnější vysvětlení a recenze obou testů od zmíněných odborníků zde.

 

B) Podle školského zákona máme právo „nahlédnout do VŠECH materiálů (…), které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky“ (§ 82 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). Ale školy nám smějí ukázat pouze naše záznamové archy a klíče správných odpovědí. V žádosti o přezkoumání výsledků zkoušky proto požadujme, že si chceme prostudovat znění všech testů, které jsme psali, ještě před vydáním rozhodnutí. Abychom mohli případně svou žádost ještě rozšířit.

 

Je nutné žádat, aby se tím ještě někdo zabýval! I kvůli našim mladším spolužákům.

 

Je důležité, abychom žádost podali všichni – ti, kteří maturitu neudělali, i ti, kteří ji udělali (a třeba i s vyznamenáním). Úspěšní musí být solidární s neúspěšnými (kdyby byly dodrženy podmínky, třeba by maturitu také udělali), a zároveň nám musí jít o princip – MŠMT a Cermat nesmějí porušovat pravidla!!!

 

Podáním žádosti se samozřejmě nevystavujeme žádnému riziku. I kdyby test ze základní češtiny anulovali, nemohou přece žádat po 90 tisících maturantů, aby si ho napsali znovu.

 

Ukažme, že nám není jedno, jak se s námi zachází!

 

Dana Večerková,

autorka otevřeného dopisu

 

PS: O novinkách v této věci vás budeme průběžně informovat na maturantiproti.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články