Začlenit děti ze sociálně slabých rodin do běžných MŠ se na mnoha místech daří

10. 12. 2014
EDUin
Bez-nazvu-21

Konference Začít včas znamená začít dobře (ZDE) upozornila na důležitost provázání vzdělávání se sociálními službami při práci se sociální slabými rodinami. Příprava dětí na mateřskou školu, která probíhá v podobě školních klubů či přípravných tříd, společně se systematickou podporou rodičů v jejich rozvoji může představovat řešení, jak vyrovnat hendikep, který si děti s sebou do mateřské školy často nesou. Tyto služby by neměly suplovat mateřské školky, ale naopak by měly tvořit předstupeň pro prvotní seznámení s prostředím školky. Autorem shrnutí je Richard Lukáš (EDUin).

Na začátku listopadu se v areálu vysokých pecí v Ostravě-Vítkovicích sešli na konferenci „Začít včas znamená začít dobře“ zástupci Magistrátu města Ostravy a jednotlivých městských částí, vedení mateřských a základních škol, vedoucí poradenských zařízení, studenti pedagogických fakult, pracovníci neziskových organizací a v neposlední řadě rodiče ze sociálně vyloučených lokalit. Cílem tohoto setkání bylo otevřít diskusi nad problémem nízké účasti dětí ze sociálně vyloučených rodin v mateřských školách. Akce byla zajímavá především svým lokálním zacílením – charakter vítkovických pecí podtrhával sociální problémy postindustriální Ostravy – a také množstvím aktérů z různých organizací a institucí, kteří se na konferenci sešli za jedním stolem.

Zahraniční výzkumy (např. z dílny OECD) pojmenovávají jako jeden z hlavních problému českého vzdělávacího systému, že reprodukuje sociální nerovnosti, které si děti přinášejí z domova. A právě u sociálně slabých rodin je tento problém nejvíce patrný. Řečníci na konferenci zdůraznili důležitost provázání vzdělávání se sociálními službami při práci se sociálně slabými rodinami. Začlenění dětí do předškolní přípravy a podpora rodičů v jejich rozvoji může představovat řešení, jak vyrovnat hendikep, který si děti s sebou do školy často nesou.

Co tedy brání vyšší účasti dětí ze sociálně vyloučených lokalit v předškolním vzdělávání v Ostravě, kde v mateřských školách mají dostatek volných míst? Jako největší problémy bránící v začlenění většího počtu dětí ze sociálně slabých rodin do mateřských škol identifikovali účastníci konference předsudky rodičů i institucí, finanční nedostatky, a to jak na systémové úrovni (nedostatek financí), tak na úrovni hospodaření s rozpočty jednotlivých rodin (malá finanční gramotnost). Dalšími bariérami jsou malá motivace rodičů, která často pramení z nepříznivého klimatu ve škole a z nedostatku otevřeného a partnerského přístupu.

Magistrát města Ostravy by rád vytvořil funkční systém postupného zapojování dětí do vzdělávání, ať již skrze předškolní kluby, přípravné třídy či jiné programy. Neziskové organizace, které s rodinami pracují a mají jejich důvěru, mohou pomoci při prvních kontaktech rodiče s mateřskou školou. Mnohdy je to totiž strach z nepřijetí, stud nebo pouhá nedůvěra v instituci, co brání rodičům své dítě do předškolního zařízení zapsat. Mohou tak pomoci dítě i rodiče připravit na prostředí školky a pomoct se začleněním do tamních zvyků. Účastníci se ale shodli, že neziskové organizace by neměly suplovat svými předškolními kluby a přípravnými třídami samotné mateřské školky, ale naopak by měly tvořit její předstupeň.

Na konferenci vznikla při společné práci různorodé skupiny účastníky řada doporučení, která lze zavést okamžitě, jiná budou vyžadovat systémovou změnu. Mateřské školy mohou například nabízet adaptační dny pro děti z vyloučených lokalit, či umožnit flexibilnější možnost ranních příchodů dětí. Nemělo by se zapomínat na multikulturní vzdělávání stávajících pedagogů a studentů pedagogických fakult. Osvětu veřejnosti o přínosech předškolního vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin pro celou společnost by mohla podpořit celorepubliková kampaň.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články