Zastavte zavádění povinného plošného srovnávacího testování žáků od 21.5.2012

18. 5. 2012
EDUin

Uveřejňujeme tiskovou zprávu iniciativy rodičů, kteří požadují zastavení plošného testování v 5. a 9. třídách. Vzhledem k problémům, které jsou odhaleny ve státní maturitě a na které se pracuje tolik let, je velmi pravděpodobné, že obdobné problémy se vyskytnou u dalšího projektu, tentokráte v režii ČŠI.
Tisková zpráva vyzývá rodiče, aby žádali na školách netestování jejich dětí.

Česká školní inspekce nabízí rodičům, že povinně otestuje všechny děti v 5. a 9. třídě. „Děkujeme, nechceme“, říkají rodiče. Nelze bezdůvodně sbírat data o dětech bez souhlasu rodičů. Povinné plošné srovnávací testování je zásadní změna základního školství v České republice a rodiče o ní nebyli informováni.

Iniciativa rodičů a dalších občanů vznikla na základě podpisu otevřeného dopisu pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci 1. května 2012.  Signatáři žádají zrušení zavádění povinného plošného srovnávacího testování dětí v 5. a 9. ročnících základních škol. Iniciativa navrhuje otevřít znovu veřejnou diskusi a nespouštět v pondělí 21. května 2012 tento typ testování žáků, organizovaný Českou školní inspekcí.

Z dopisu, diskusí a komentářů podepsaných rodičů a občanů: „Chceme základní školu, která podporuje rozvoj celé osobnosti dítěte, která respektuje různorodé talenty dětí, styly učení dětí a rozvíjí všechny typy inteligence a důležité dovednosti pro život. Chceme školu, kde je hodnocen individuální pokrok dětí v učení více než srovnávání jejich nesrovnatelných jedinečných osobností.  Nechceme školu, kde budou děti jen nacvičovat testy, na zlepšení výkonu a jen opakovat krátkodobě zapamatované znalosti bez hlubšího porozumění a bez schopnosti je v životě využít.“  

Dopis svým podpisem podpořilo k dnešnímu dni více než 500 občanů, z toho více než 50 ředitelů škol. Kromě rodičů, učitelů a ředitelů připojili podpisy i odborníci a další občané. Například podepsali odborníci z Pedagogických fakult Karel Rýdl, Ondřej Hausenblas,  Anna Hogenová, politik Ondřej Liška, režisér Martin Mareček, šéfredaktorka Nina Rutová, dětský psycholog Václav Mertin a další.

Dne 15. května proběhla panelová diskuse k tématu plošného testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, kam byla pozvána široká veřejnost i zodpovědné instituce za zavádění plošného testování (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce).
Výsledkem setkání je výzva účastníků diskuse pro rodiče a školy „Pokud se nechcete účastnit testů od 21.5., nebojte se odmítnout účast vašich dětí a žáků“ a výzva pro Českou školní inspekci a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: „Nespouštějte plošné testování 21.5., obnovme širokou diskusi k tématu hodnocení a zlepšování kvality vzdělávání.“  Iniciativa dále šíří informace mezi všemi rodiči a školami, plánuje další panelovou diskusi.

Na webové stránce http://stopplosnetestovani.webnode.cz/  je pro rodiče žáků 5. a 9. tříd připraven vzor dopisu pro jejich školy. Dopis obsahuje zdůvodnění oprávněného nesouhlasu s účastí dítěte na povinných plošných srovnávacích testech od 21.5. Mnoho škol s podporou rodičů a právního rozboru dokladujícího „nepovinnost“ testování umožní dětem se testování nezúčastnit. Rodiče a školy, které se nezúčastní testování, budou mít zajištěnu právní pomoc.

Plné znění dopisu rodičů a občanů, formulář k podpisu, seznam podepsaných, jejich komentáře, další informace, články a odkazy k tématu naleznete zde:
http://stopplosnetestovani.webnode.cz/

Kontakt pro média: Hana Chalušová, tel: 774414213, email: hana.chalus@gmail.com

Další organizace a iniciativy, které podporují tuto tiskovou zprávu a iniciativu rodičů:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články