ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH SEXUÁLNÍ VÝCHOVU VÝZNAMNĚ NEOVLIVNÍ

25. 4. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Změny při revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání kladou větší důraz na manželství rodinu a respekt k názoru rodičů.

Praha 25. dubna 2012 – První z týdenní série seminářů organizovaných ministerstvem školství k revizi RVP ZV se věnoval oblasti Výchova ke zdraví, kam patří i nedávno tolik diskutovaná sexuální výchova. K jeho podobě se bude ještě možné vyjádřit v internetové diskusi, ale dosavadní změny naznačují uspokojivý výsledek, přijatelný pro konzervativně i liberálně orientované školy.

 

Pondělního semináře se zúčastnilo 16 učitelů, kteří měli diskutovat o úpravách RVP ZV. Reagovali na změny ve vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví, které prosadila pracovní skupina, kam docházeli i reprezentanti křesťansky orientovaného Výboru na obranu rodičovských práv. Ty kladou větší důraz na rodinná témata, manželství a sexuální abstinenci jako formu prevence před přenosnými chorobami. Přesto tyto změny umožňují všem školám vyučovat sexuální výchovu podle svých dosavadních zvyklostí a nabízejí dost prostoru pro široké spektrum přístupu k tomuto tématu, včetně například informování o problematice homosexuality a antikoncepce.

 

Za pozitivní změnu lze považovat povinnost školy respektovat názorové přesvědčení rodičů a jejich představy o tom, jak má sexuální výchova probíhat. Bylo by rozumné, kdyby každá škola v této citlivé oblasti už ve svém vzdělávacím programu jasně definovala, jakým způsobem – tedy s důrazem na jaké hodnoty a s jasně pojmenovanou mírou otevřenosti – chce o této oblasti děti poučit. A rodiče, kterým na tomto tématu záleží, by si mohli vybírat kromě jiných parametrů školu i podle pojetí a kvality vzdělání v oblasti rodinné a sexuální výchovy.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Diskuse na pondělním semináři, který se věnoval tělesné výchově a výchově ke zdraví, kam tematicky patří i sexuální výchova, probíhala věcně a konstruktivně. Výsledek je uspokojivý pro všechny školy, protože nové znění rámcového vzdělávacího programu nabízí dost prostoru pro velmi různé pojetí osvěty v této oblasti. Předpokládám, že bude naplněn slib organizátorů, že veřejnost bude mít možnost přečíst si konkrétní znění textu na Metodickém portálu rvp.cz a vyjádřit se k němu v rámci internetové diskuse.“

 

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskové zprávy, které se věnují problému revize RVP ZV najdete ZDE.

  • Starší komentář k sexuální výchově najdete ZDE.

  • Pozvánku na diskusní seminář o revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství najdete ZDE.

  • Krátké video o problematice revize RVP ZV najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články