Zmizí ukrajinští asistenti z českých škol? Co udělat, aby žáci-cizinci měli i po srpnu podporu

IMG_8167

Ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Od nového roku ministerstvo školství ve svém rozpočtu nepočítá s financemi na ukrajinské asistenty pedagoga. Úřad nicméně připravil mimořádnou výzvu, ve které mohou školy získat finance na tuto pozici do srpna 2024. Ve školách ale ukrajinští žáci nebo další děti s odlišným mateřským jazykem zůstávají. EDUin proto přináší doporučení, jak od září 2024 jejich situaci systémově řešit.

Pokud se školy chtějí zapojit do mimořádné výzvy, musí během týdne v lednu (od 15. do 19. 1.) vyplnit formulář a požádat o finanční prostředky. Ty pak ministerstvo poskytne prostřednictvím krajských úřadů a pražského magistrátu. Od září 2024 se již nepočítá s tím, že by ministerstvo ukrajinské asistenty financovalo.

Podle EDUinu má tento postup svou logiku. Děti z Ukrajiny už v dnešní době alespoň minimálně česky umí a pomoc ukrajinských asistentů už není ve výuce naprosto nezbytná. 
Žáci s odlišným mateřským jazykem ale ve školách dál zůstávají. EDUin proto doporučuje provést tyto kroky:
  1. Udržet v systému bývalé ukrajinské asistenty, kteří mají pedagogické vzdělání (jde o zhruba 600 lidí). Mohou pracovat buď jako učitelé (a často se to již děje), nebo jako asistenti pedagoga, případně dvojjazyční asistenti. Museli by si ale zvýšit znalost češtiny až na úrovně B2 (pro asistenta) nebo C1 (pro učitele).
  2. Prodloužit jazykovou přípravu žáků-cizinců z 200 na 400 hodin. Tito žáci mají v současné době nárok na jazykovou přípravu češtiny jako druhého jazyka pouze rok, pak jej ztrácejí. Tento požadavek je důležitý z toho důvodu, aby žáci s odlišným mateřským jazykem mohli úspěšně studovat, neměli výukové potíže a nevyžadovali mimořádnou speciální podporu přímo ve výuce. Na téma jsme upozornili v loňském Auditu.
  3. Odstranit podmínku schvalování jazykové přípravy jen v pedagogicko-psychologických poradnách. Podpůrné opatření jazykové přípravy v současné době musí doporučit poradny. Většina žáků však do poradny nedorazí, je odmítnuta, nebo se podpora na škole nerealizuje. Výuku češtiny jako druhého jazyka absolvuje jen malý zlomek z celkového počtu dětí/žáků, kteří by ji potřebovali. O podpoře by měla rozhodovat přímo škola se znalostí potřeb žáků.

Lucie Slejšková, analytička EDUinu: „Je dobře, že ministerstvo školství našlo peníze alespoň do srpna příštího roku. Pojďme nevyhodit již investované peníze do ukrajinských asistentů oknem a udržme další školní rok ve školách ty, kteří mají pedagogické vzdělání. Mohou učit typicky výchovy nebo působit jako asistenti pedagoga. Podmínkou bude samozřejmě to, aby ministerstvo počty asistentů příliš neomezilo parametrizací.“

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články