Zpráva OECD pro Českou republiku: Umožněte praxi absolventům, propojte učiliště s průmyslem, budujte školky a jesle

4. 4. 2014
EDUin
gurriaz

Nabízíme stručný přehled zjištění a doporučení obsažených ve zprávě OECD, kterou u nás v březnu prezentoval generální tajemník OECD Angel Gurría. Vzdělávání dostalo ve zprávě velký prostor, A. Gurría zdůraznil, že pokud nechce česká společnost ustrnout v průměru, musí uskutečnit zásadní změny v postoji ke vzdělávání. Český překlad shrnutí Hospodářského přehledu ČR 2014 si můžete stáhnout ZDE, anglickou verzi ZDE. Prezentace ze semináře, který v souvislosti s představením Hospodářského přehledu OECD uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí, jsou ke stažení ZDE.

Prostor, který je v přehledu věnován vzdělávání, svědčí o naléhavosti otázek české vzdělávací politiky, které je třeba řešit. Některá zjištění se v přehledech OECD opakují: příliš časné dělení dětí do různých vzdělávacích proudů, malá prostupnost vzdělávacího systému, výsledky žáků se vysokou měrou odvíjejí od jejich socioekonomického zázemí. Dalším setrvalým nešvarem je malá spolupráce škol a soukromého sektoru.

Podle Hospodářského přehledu ČR 2014 je třeba:

  • Motivovat zaměstnavatele, aby poskytovali školení mladým pracovníkům bez potřebných dovedností, pomocí daňové podpory nebo cíleného snížení odvodů na sociální pojištění.
  • Zvýšit zapojení zaměstnavatelů v soukromé sféře do odborného vzdělávání zjednodušením institucionálního rámce a řízení. Zavést smluvní pracovněprávní vztah mezi učněm a zaměstnavatelem (tzv. duální systém).
  • Zajistit kvalitu terciárního vzdělávání zavedením akreditačních kritérií založených na výsledcích. Zavést školné, které posílí zdroje pro veřejné vysoké školy. Školné by mělo být doprovázeno smíšeným systémem sociálních stipendií a úvěrů se splácením podmíněným výší příjmu.
  • Umožnit ženám větší uplatnění na trhu práce. Pomoci rodinám lépe sladit rodinný a pracovní život prostřednictvím odpovídající nabídky finančně dostupných a kvalitních předškolních zařízení. Až bude tato podmínka splněna, zkrátit maximální dobu trvání rodičovské dovolené.

Ze sdělení OECD vyplývá, že pokud se chceme přiblížit zemím, které jsou na špici hospodářsky i ve školních výsledcích dětí, musí se v České republice změnit postoj společnosti ke vzdělávání. K tomu je třeba, aby na všech úrovních společnosti působily skutečně vůdčí osobnosti, kterým půjde o společný cíl.

K závěru, že české školství potřebuje sdílenou kulturu vzdělávání, která bude pramenit z celospolečenské debaty, došla i loňská kampaň „Česko mluví o vzdělávání“.

Balíček se závěry kampaně si můžete stáhnout ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články