EDUin žádá Cermat, aby zveřejnil posudky sporných maturitních testů

Je nutné co nejdříve začít hledat novou a funkčnější podobu státní maturity

Praha 20. června 2011 Dnes ráno odeslal výkonný ředitel EDUin Zdeněk Slejška na adresu Cermat žádost o zveřejnění odborných posudků na maturitní testy z matematiky a českého jazyka. Oba maturitní testy základní úrovně vykazují podle odborných posudků zveřejněných minulý týden společností EDUin zásadní pochybení.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které se věnuje přípravě maturitní zkoušky, by mělo zveřejnit odborné posudky všech maturitních testů, nebo alespoň těch, v nichž odborníci oslovení společností EDUin shledali vážné chyby. Urychlené zveřejnění testových zadání a odborných posudků je nutné také kvůli omezenému času, které mají maturující studenti na podání případné stížnosti na maturitní zkoušku (pět dní od oznámení výsledků maturity). Vzhledem k tmou, že nejsou oficiálně zveřejněna maturitní zadání a není jasné, jestli opravdu byly maturitní testy po odborné stránce v pořádku, nemají studenti v současné době pro kvalifikovanou stížnost dostatek podkladů. Tento fakt odporuje školskému zákonu (§ 82 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.), který konstatuje, že každý student má právo „nahlédnout do VŠECH materiálů (…), které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky“. Takovým materiálem jistě jsou i testová zadání. Rozhodnutí ministra Dobeše zveřejnit zadání a výsledky testů až v červenci je tedy nezákonné.

Ministr Dobeš zatím jakoukoli věcnou debatu o pochybeních v maturitě odmítá. Její současná podoba ale škodí především kvalitnějším školám a celkově snižuje laťku závěrečné středoškolské zkoušky. Je tedy třeba co nejdříve začít hledat novou podobu státní maturity, která by splnila požadavek státu zaručit jistou minimální úroveň středoškolského vzdělání, a zároveň neškodila těm školám, které dosahují podstatně lepších vzdělávacích výsledků. Jde o zásadní téma, proto je nutné, aby bylo projednáno na vládní úrovni a vláda změnu kurzu státní maturity uložila ministru Dobešovi. Zatím se ovšem postupuje obráceně, neboť v novele školského zákona, která postoupila minulý týden do 2. čtení v poslanecké sněmovně, navrhuje MŠMT zakonzervovat podobu státní maturity na dobu dvou let.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Snažíme se o co nejvěcnější debatu s Cermatem o kvalitě nové státní maturity. Proto jsme minulý týden zveřejnili dvě odborné recenze na nejspornější maturitní testy, které konstatovaly v obou několik zásadních pochybení. Ministr Dobeš kritiku odmítl slovy, že testy kontrolovalo mnoho odborníků a jsou tedy v pořádku. To nelze považovat za věcný argument. Pokud se k testům opravdu odborníci oslovení Cermatem vyjádřili, měl by jeho ředitel Pavel Zelený posudky zveřejnit. Pak je teprve možné začít kvalifikovanou debatu. Žádám tedy pana inženýra Zeleného, aby tak neprodleně učinil.“

Kontakty:

·Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin o.p.s.
e-mail: zdeněk.slejska@eduin.cz, mobil: 605967368

 

Poznámky pro editory:

  • Odborné recenze maturitních testů z Čj – ZU a Ma – ZU najdete ZDE.

  • Formulář stížnosti na průběh a výsledky státní maturity najdete ZDE.

  • Tiskovou zprávu shrnující problémy státní maturity najdete ZDE.

  • Kritické dopisy ředitelů a učitelů ke státní maturitě najdete ZDE a ZDE.

  • Aktuální počet signatářů studentské výzvy najdete ZDE, stránka obsahuje i množství dalších důležitých odkazů k tématu a přesný výčet výhrad ke kvalitě státní maturity.

  • Zadání maturitních testů, případně správné odpovědi a komentáře naleznete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz