Stanovisko k tiskové zprávě EDUin ze 7. 12. 2020 a odpověď na dopis Asociace děkanů pedagogických fakult

Element5 Digital

Publikujeme stanovisko k tiskové zprávě EDUin ze dne 7. prosince 2020, která vyvolala řadu reakcí. Ve stanovisku reagujeme konkrétně na dopis profesora Jana Picka, doručený za představitele pedagogických fakult. Tisková zpráva vznikla v reakci na text profesorky Vladimíry Spilkové, který vyšel v listopadovém vydání časopisu Řízení školy.

Dovolte mi, abych se vyjádřil k reakcím, které vzbudila naše tisková zpráva k neudělení akreditace programu Učitel naživo nazvaná Stát nemá skutečný zájem zlepšit vzdělávání budoucích pedagogů, která byla publikována 7. prosince 2020.

Účel vydání tiskové zprávy byl dvojí:

  1. Ukázat na současné problémy a do jisté míry patovou situaci v akreditacích vysokoškolských učitelských studijních programů.
  2. Upozornit na článek prof. Vladimíry Spilkové Příběh jedné inovace ve vzdělávání učitelů v té samé chvíli vycházející v časopise Řízení školy 12/20, který popisoval průběh neudělení akreditace společnému projektu Univerzity Pardubice, její Filozofické fakulty a Učitele naživo.

Osobně mne velmi mrzí směr, který následná diskuze nabrala. Stalo se tak především vytržením mé citace z tiskové zprávy a zkopírování bez širšího kontextu a odkazu na článek prof. Spilkové na osobní facebookový profil doc. Kopeckého, kde proběhla většina diskuze zástupců akademické obce. Jak se ukázalo, mnozí z diskutujících celou tiskovou zprávu ani původní článek, který obsahuje konkrétní argumenty, nečetli.

Chápu emoce, které se rozpoutaly a uznávám, že ve svém výroku, který byl zjednodušený pro účely tiskové zprávy, jsem se dopustil paušalizace. Nečekal jsem, že má slova si vezme osobně mnoho lidí, kteří se na fakultách o inovace snaží a kterých si velmi vážím. Proto takto formulované citace lituji a podruhé bych ji rozhodně napsal jinak.

Na druhou stranu konstatuji, že i nadále problém s akreditačním řízením a profesně pojatými učitelskými programy z našeho pohledu existuje a stanovisko příslušného odboru MŠMT i NAÚ k podané žádosti nepovažujeme za objektivní a dostatečně vyargumentované. 

Nejde jen o konkrétní práci lidí na fakultách, ale i celkový kontext v podobě toho, jak představitelé fakult s vlivem jednají v rámci celého systému – při změnách legislativy, v kuloárech ministerstva nebo třeba v akreditačních komisích.

Přeji si, abychom se pokusili všichni soustředit na systémový posun vpřed, vyřešení dostatku absolventů učitelství nastupujících do škol s kvalitní výbavou pro svoji profesi. Věřím, že k tomu přispějí inovace v pregraduální přípravě, zvětšování podílu reflektované praxe v rámci studia, jakož i přehodnocení systému akreditačních mechanismů v učitelských programech. EDUin se bude věnovat otázce přípravy na učitelskou profesi ve svém každoročním Auditu vzdělávacího systému, jehož aktuální verze bude zveřejněná na konci zimy. V novém roce chystáme i seriál mapující pozitivní změny na fakultách, abychom vyzdvihli příklady dobré praxe.

Vím, že v první řadě k nadšení studentů učitelství a zájmu o obor jako takový přispějí obětaví a entuziastičtí vyučující na fakultách a všem takovým, kteří se o toto snaží, za to ze srdce děkuji a spolu se mnou i celý EDUin. 

Miroslav Hřebecký, programový ředitel
17. prosince 2020

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Janek Wagner
Janek Wagner
2 years ago

Kde je požadovaná omluva za sprostý a manipulativní útok?

Vaclav Votruba
Vaclav Votruba
2 years ago
Reply to  Janek Wagner

„Chápu emoce, které se rozpoutaly a uznávám, že ve svém výroku, který byl zjednodušený pro účely tiskové zprávy, jsem se dopustil paušalizace. Nečekal jsem, že má slova si vezme osobně mnoho lidí, kteří se na fakultách o inovace snaží a kterých si velmi vážím. Proto takto formulované citace lituji a podruhé bych ji rozhodně napsal jinak. Na druhou stranu konstatuji, že i nadále problém s akreditačním řízením a profesně pojatými učitelskými programy z našeho pohledu existuje a stanovisko příslušného odboru MŠMT i NAÚ k podané žádosti nepovažujeme za objektivní a dostatečně vyargumentované.“ Aneb je to pravda, ale řekl jsem to… Více »