Tisková zpráva: Následky chyb Cermatu a škol při organizaci maturity nesmějí nést žáci

ilustrační foto by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Pravidlům státní maturity schází jasné pojmenování, kdo nese zodpovědnost za pochybení.

Praha, 9. září 2016 – Během letošního jarního kola maturit se ukázalo, že státní orgány neumějí řešit situaci, kdy chybou Cermatu, ministerstva nebo školy dojde k poškození maturanta nebo celé skupiny maturantů. Na základě této zkušenosti a zkušeností z aktuálně probíhajícího podzimního kola maturit by mělo ministerstvo školství veřejnosti sdělit, jak chce v budoucnosti takové situace řešit.

Jednotlivé maturanty nebo skupiny maturantů poškozují  tyto kroky:

Zařazení úloh ověřujících učivo, které není obsaženo v RVP školy.

Na tento problém jsme na jaře opakovaně upozorňovali na případu zařazení úlohy vyžadující vyřešení logaritmické rovnice v testu z matematiky, byť část škol nemá v rámcovém vzdělávacím programu předepsáno tuto látku vyučovat. Podrobněji ZDE. Jde o obecný problém nesouladu rámcových vzdělávacích programů, maturitního katalogu a maturitních testů. Přestože jde o zjevné pochybení ministerstva a Cermatu, následky nesli především maturanti pohybující se v testu na hraně úspěšnosti.

Postupná proměna testů do podoby, která diskriminuje žáky odborných škol.

Na datech ze státní maturity lze prokázat, že testy společné části se postupně proměňují a kladou stále větší důraz na akademické znalosti (jako příklad mohou sloužit úlohy logaritmická rovnice a epizeuxis), což výrazně snižuje úspěšnost žáků odborných škol u maturity. Podrobněji ZDE a ZDE. Proto je nutné, aby součástí přípravy a obhajoby podoby státní maturity byla zdůvodnění, proč byla konkrétní úloha do testu zařazena a co ověřuje. A ministerstvo by se mělo jasně postavit k prokázanému faktu, že se vlivem nerovných podmínek zásadně zvyšuje neúspěšnost jedné skupiny středoškoláků.

Následky organizačního pochybení školy a Cermatu nese žák.

EDUin má k dispozici dokumentaci případu z jarního kola státních maturit, kdy chybou školy při zadávání maturitního testu došlo k poškození žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Přestože šlo o zjevnou a dokumentovatelnou chybu, škola a Cermat si přehazovaly zodpovědnost tak dlouho, až byl žák nucen přihlásit se k podzimnímu termínu a zkoušku opakovat, přestože pochybení nebylo na jeho straně. Je třeba, aby ministerstvo jasně sdělilo, jak bude v takových případech v budoucnosti postupovat, kam bude možné se obrátit, aby situace byla vyřešena co nejrychleji a způsobem, který neumožní ignorování oprávněných stížností žáků školami a státními institucemi.

Tomáš Feřtek,  odborný konzultant EDUin, řekl: „Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele Cermatu, je tu s novým vedením příležitost opravit ty chyby, které současná podoba státní maturity zjevně má. Právě nerovný přístup a poškozování práv žáků jsou o to závažnější, že státní maturita je jedním z prvních zásadních setkání mladých lidí s vlivem státu na jejich životy. Je důležité, aby měli pocit rovného a spravedlivého zacházení, protože to formuje jejich postoj ke společnosti a státu jako takovému.“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Soukal
Josef Soukal
6 years ago

V bodě 1 a 2 jde pouze o názor EDUinu a jemu blízkých kritiků státní maturity. Je zajímavé, že v posledních týdnech z takovýchto textů zmizelo tvrzení, že v nesouladu s RVP jsou i některé úlohy z češtiny. Zřejmě už i botlíkovsko-eduinskému myšlenkovém trustu došlo, že na vyvrácení mnohastránkové a nabubřelé Botlíkovy zprávy na toto téma v případě češtiny skutečně postačí dvě souvětí, jak jsem konstatoval hned na začátku. Přesto se bez jakékoli stopy sebereflexe objevuje další text snažící se představy svých autorů prezentovat jako nepopiratelnou skutečnost. Znovu musím konstatovat, že se vaří polévka ze směsi nadměrného sebevědomí, drzosti a… Více »