Tisková zpráva: Přijímací zkoušky na střední školy představují riziko

Audit vzdělávacího systému v ČR definoval klíčová témata vzdělávání v ČR, na která by se měla zaměřit pozornost při řízení a rozvoji systému. Přinášíme sérii tiskových zpráv, v nichž se jim budeme postupně věnovat.

Praha, 12. ledna 2017 – EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.

Jedním z nich jsou přijímací zkoušky, které poprvé proběhnou v jejich plošné a povinné podobě na jaře 2017. Steně jako u státních maturit chyběla při jejich zavádění analýza dopadu do systému a jejich přínos ke vzdělávání v ČR tak zůstává sporný. Navíc představují skrytá rizika spočívající v prohloubení socioekonomické nerovnosti v českém vzdělávacím systému a v možném zneužití tohoto nástroje pro účelové směřování uchazečů do nematuritních studijních oborů.

Jednotné přijímací zkoušky podle nového schématu proběhnou poprvé naostro na jaře 2017. Kvalifikovaná předpověď jejich dopadu do systému je následující:

  • Vzhledem k nastavení jejich parametrů nelze očekávat, že by se nějak významně promítly do přijímání na střední školy: ačkoliv musejí ředitelé brát v úvahu výsledky plošných testů a dát jim v kritériích pro přijetí váhu minimálně 60 %, vzhledem k absenci minimální úrovně pro splnění mohou školy hypoteticky přijímat i ty uchazeče, kteří v testování neuspějí.
  • Přesto lze ale očekávat, že přijímací zkoušky budou mít vliv, paradoxně však nikoliv na akt přijímání na SŠ, ale na výuku v ZŠ. Dle zkušeností ze zahraničí i z minulosti se bude výuka v ZŠ v klíčových předmětech (český jazyk, matematika) orientovat zejména na přípravu na přijímací testy.
  • Přijímací zkoušky nepřímo ovlivní vzdělávání cca 30 % žáků, kteří se na maturitní obory hlásit nebudou, ale octnou se tak mimo zájem škol.
  • Hrozba přijímacích zkoušek zvýší tlak zejména na ty rodiče, kteří mají ekonomické problémy a nemohou svým dětem dopřát extra přípravu. U některých rodičů to může vést k tomu, že svým dětem budou doporučovat nematuritní obory, které nepředstavují překážku v podobě přijímacích zkoušek.
  • Může docházet k tomu, že na úrovni zřizovatelů středních škol budou vydávána „nezávazná doporučení” školám k tomu, aby stanovily minimální úroveň splnění požadavků v plošných testech. Ačkoliv plnou odpovědnost i pravomoc nese ředitel či ředitelka školy, tato doporučení bývají většinou ředitelů respektována, jakkoliv nemají žádnou právní závaznost.

Doporučení Auditu:

  • MŠMT by mělo po prvním roce povinných přijímacích zkoušek vyhodnotit jejich dopad. Podle toho dále rozhodnout o pokračování či revizi tohoto projektu.
  • Rodiče by měli být pravdivě informováni o podmínkách přijímacích zkoušek a o reálných bariérách, které představují, aby nedocházelo k unáhleným rozhodnutím, jež mohou mít dopad na budoucí život dětí. Zejména v případě nízkopříjmových rodin.
  • Je třeba pozorně sledovat, zda nedochází k nastavování umělých bariér v podobě minimálních požadavků na výsledky plošných testů na základě nezávazných doporučení ze strany zřizovatelů.

Tomáš Bouda, expertní oponent Auditu a výzkumník PedF OU, řekl: „Přijímací zkoušky budou mít vliv na reálné kurikulum. Vycházím z vlastní zkušenosti učitele ČJ v ZŠ, který zažil jednotné přijímací zkoušky: k redukci učiva výrazně docházelo, pochopitelně neoficiálně, výuka u žáků hlásících se na maturitní obory se soustředila na testované učivo. Přijímací zkoušky jako nástroj regulace nemohou vést k vyšší kvalitě vzdělávání ani směřování k strukturálně žádoucím druhům a typů vzdělávání.


 

  • Audit vzdělávacího systému v ČR 2016 ZDE.
  • Národní zpráva z šetření PISA 2015, která mimo jiné upozorňuje na nadprůměrně silnou socioekonomickou vazbu na dosahované vzdělání v ČR ZDE.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
6 years ago

Hrozba přijímacích zkoušek zvýší tlak zejména na ty rodiče, kteří mají ekonomické problémy a nemohou svým dětem dopřát extra přípravu.

Proč se EDUin ze stejných důvodů neopře do sciotestů ???

Mirek
Mirek
6 years ago

Nevím, jaké riziko? Já jsem chodil taky do ZŠ v době, kdy byly jednotné přijímačky. Všichni jsme se učili všechno, naprostá většina z nás žádné doučování nepotřebovala (žádné doučovací instituce ani neexistovaly), všichni jsme se dostali nejen na SŠ, ale skoro všichni i na VŠ. Mnoho z nás zastává i vedoucí pozice v různých oborech. Ale ve škole se učilo, neměli jsme žádné projekty, průřezová témata atd. A ač jsem vystudoval humanitní obor, v matematice ještě nyní (po cca 45 letech od ZŠ) spočítám např. matematického klokana pro 9. třídu min. na 90%. Ale nyní díky v podstatě neexistující koncepci… Více »

Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
5 years ago

…….Dle zkušeností ze zahraničí i z minulosti se bude výuka v ZŠ v klíčových předmětech (český jazyk, matematika) orientovat zejména na přípravu na přijímací testy…………….. Ne ve všem se zaplať bůh, naši učitelé opičí . Představy expertů, jak učitelé hltají zahraniční vzory ,jsou mylné. ……….Tomáš Bouda, expertní oponent Auditu a výzkumník PedF OU, řekl: „Přijímací zkoušky budou mít vliv na reálné kurikulum. Vycházím z vlastní zkušenosti učitele ČJ v ZŠ, který zažil jednotné přijímací zkoušky: k redukci učiva výrazně docházelo, pochopitelně neoficiálně, výuka u žáků hlásících se na maturitní obory se soustředila na testované učivo. ……….. Já také vycházím reálu,… Více »

Lenka
Lenka
5 years ago

Bohužel i já jsem matkou letošního deváťáka. S lítostí musím konstatovat, že vzdělávací školní programy vedou k tomu, že žáci ze základních škol zvládají méně učiva než dříve – beru to dle srovnání obou našich dětí, kdy starší se na prvním stupni ZŠ učilo dle obecné školy, mladší dle školního vzdělávacího programu už od první třídy. Bohužel již na prvním stupni byly patrné dost velké rozdíly ve vědomostech a orientaci v učivu. Klokan a tomu podobné akce mi rovněž nedělají problém a jsem schopná dětem učivo základní školy vysvětlit. Ale sciotesty , nezlobte se na mě, nejsou pro absoloventy ZŠ… Více »