Tisková zpráva: Týdeník pro učitele dal prostor extremistickým názorům

ilustrační foto (c) katerina lanska

Praha 16. ledna – Hned dvakrát se v poslední době podařilo Učitelským novinám vyvolat bouřlivou diskusi na sociálních sítích, a to především mezi učiteli. Ani v jednom z těchto případů se přitom tato diskuse netýkala primárně vzdělávání, ale názorového zázemí textů, které dostávají prostor v médiu, mezi jehož předplatitele patří řada škol v Česku.

V aktuálním čísle zveřejnily Učitelské noviny na čtyřech stranách rozhovor s kontroverzním sociologem Petrem Hamplem pod titulkem Evropa se bezpochyby islamizuje. Hampl, který se v rozhovoru vedle hrozby islámu vyjadřuje například i k islamizaci evropského školství nebo k úrovni studia humanitních oborů na vysokých školách, je mimo jiné bývalým místopředsedou Bloku proti islámu.

Během listopadu minulého roku Učitelské noviny otiskly článek s titulkem Klimakult. Ten vyzývá čtenáře, aby si místo přijímání dogmat kladli otázky, a to i ve škole. Informace a fakta, na jejichž základě si mají čtenáři Učitelských novin ty správné otázky pokládat, ale přední český klimatolog Radim Tolasz označil za „shromáždění snad všech nesmyslů, které se kolem tohoto tématu u nás vyskytují“.

„Učitelské noviny si za peníze, které dostávají ze státního rozpočtu, předplácejí veřejné školy po celém Česku. Vzhledem k tomu, že se učitelé zvlášť v aktuálních tématech potřebují kontinuálně vzdělávat a mnozí k tomu využívají odborný tisk, je naprosto nemístné, že se podobné texty v pedagogickém periodiku, jako jsou Učitelské noviny, vůbec objevují,“ říká programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

“Učitelské noviny se v posledních měsících pozoruhodným způsobem přihlásily k mediálnímu proudu, jenž v mnohém koresponduje s obsahem dezinformačních zdrojů. V prvním případě dogmatickým popíráním vlivu lidské činnosti na klimatické změny, v případě druhém rozhovorem s člověkem, jenž systematicky šíří xenofobní postoje na základě vysoce manipulativních fabulací. Tato aktivita posouvá údajně odborný školský časopis, jehož autorita stojí primárně na dlouhé existenci, na radikální a populistický okraj společenské diskuse. Počínání redakce je těžko pochopitelné. Vzhledem k tomu, že jde o časopis hojně odebíraný školami, je žádoucí, aby se k dané situaci vyjádřili lidé odpovědní za řízení vzdělávacího systému,” komentuje úroveň publikovaných textů Bob Kartous.

Reakce Učitelských novin na tiskovou zprávu EDUin nazvanou Týdeník pro učitele dal prostor extremistickým názorům:

Pravidelným a dlouhodobým čtenářům našeho týdeníku je bezpochyby znám fakt, že UN se již řadu let vyjadřují mimo jiné jednak ke kontroverzním společenským otázkám, jednak k tématům, která nejsou a priori školská, ovšem vždy více či méně nějak se vzděláváním souvisejí. Anebo snad chce někdo tvrdit, že publicisticky zpracovaná témata například z oblasti historie, zeměpisu či literatury nemají se vzděláním nic společného? Nepohodlná fakta, nekorektní názory nebo opomíjená očitá svědectví se v UN běžně objevovala, a to u fenoménů, jako jsou třeba inkluze, migrace, rasismus, extremismus, multikulturalismus nebo nacionalismus. Pokud zástupci neziskové organizace EDUin tento jednoznačně prokazatelný fakt ignorují, znamená to, že buď naši tiskovinu prakticky neznají, anebo záměrně lžou a manipulují. Důkazem budiž i tvrzení, že UN popírají vliv lidské činnosti na klimatické změny. Nic takového jsme nikdy nenapsali, pouze jsme nenalezli objektivní vědecký fakt (nikoliv jen hypotézu, jakkoliv široce podporovanou), který by jednoznačně potvrzoval, že současné klimatické výkyvy jsou primárně, a to slovo zdůrazňujeme, způsobeny průmyslovým nebo zemědělským působením člověka.

Pokud jde o článek Klimakult, zabývající se právě takzvaným globálním oteplováním, jeho kritice jsme zcela otevřeně čelili a všechny alespoň trochu věcné reakce zaslané naší redakci jsme uveřejnili. Ba co víc, dokonce jsme opakovaně vyzývali k tomu, ať někdo z daných specialistů napíše edukativní text, který čtenářům jednoznačně a na základě nezpochybnitelných důkazů vysvětlí, co je skutečnou příčinou současných změn klimatu a jak jim opravdu efektivně čelit. Doposud jsme ale žádný takovýto materiál neobdrželi…

A Radim Tolasz? Ten se na UN nikdy nijak neobrátil, pouze na svém webu uveřejnil soubor bodů zcela vytrhaných z kontextu, z nichž některé ukazují na to, že buď onen článek četl nepozorně, nebo záměrně určité vybrané údaje dezinterpretoval. Soudní čtenáři se pak v následných diskuzích (včetně webů, které jeho text pasivně převzaly) též dotazovali: A kde na internetu je vlastně ten text, který je právě kritizován?

V případě rozhovoru s Petrem Hamplem, který vyšel v nové rubrice Nekorektně, se EDUin pokouší z veřejné diskuze vyřadit známého sociologa, který se obává islamizace naší země, školství nevyjímaje. A nejsou to proto především zrovna učitelé, kteří by měli vědět o faktech, jež mnohá média nepovažují za podstatná, nebo i o názorech, s nimiž případně nebudou souhlasit? Vždyť někteří zřejmě znají jen jméno tohoto sociologa, aniž by se s jeho postoji skutečně seznámili. Je smutné, že EDUin, který se označuje za Informační centrum o vzdělávání, nevznesl kromě dehonestujícího nálepkování jediný konkrétní příklad nepravdivého, či dokonce třeba protizákonného výroku pana Hampla v daném rozhovoru zveřejněném v UN. To de facto znamená, že EDUin brání svobodě slova a snaží se manipulovat s pedagogy, kteří jsou jistě natolik vzdělaní a přemýšliví, že si dokážou učinit svobodný a erudovaný názor i bez autoritativní intervence subjektu, který se o sobě na vlastním webu vyjadřuje jako o nezávislé, nestranné a otevřené neziskové organizaci.

Tato situace je o to závažnější, že vlivný EDUin bez relevantních důkazů zaútočil na svobodné médium a pokusil se tak ohrozit jeho samotnou existenci tím, že v podstatě vyzval k naší cenzuře, či dokonce k postupné likvidaci! O odbornosti a profesionalitě ekonomicky i autorsky zcela nezávislých UN totiž nerozhoduje na rozdíl od praxe neziskových organizací žijících z grantů a darů (nebo případně ještě z takzvaného sociálního podnikání jako u EDUin) náklonnost vybraných fyzických nebo právnických osob, ale zcela výhradně svobodný trh.

Redakce UN

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jana Karvaiova
Jana Karvaiova
3 years ago

Eduinu se dostává hodně slyšení, i jeho jednotlivým členům. proto se obávám, že platí toto:

bajka Ivana Andrejeviče Krylova:

Slon vojvoda

Kdo mocí vládne jen,

ne rozumem,

i kdyby hodný byl, zdroj pohrom číhá v něm.

Jiri Sika
Jiri Sika
3 years ago

Takže text z vaší preambule : Našim hlavním cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet. Byste si měli přepsat na : Našim hlavním cílem je, aby veřejnost byla seznámena jen se správnými názory. Je mi z vás nevolno.

Josef Ludvicek
Josef Ludvicek
3 years ago

Vážení pedagogové, nevím, čeho by si eduin od školství přálo. Marie-Terezie nám zde zavedla povinnou základní výuku čtení, psaní a počítání a jako mustr si vzala výuku v pruské kadetce a produktem měl být gramotný oddaný voják, resp. gramotný poslušný dělník. Tento základní rys by se dal označit jako základ DNA i našeho současného školství. Máte-li dojem, že to tak je správné, tak je podle vás nejspíš správné také to, aby děti byly vedeny k poznání jedné jediné shora (nejlépe Vámi) nadiktované pravdy a o žádné jiné možnosti výkladu jakékoli reality se nedozvěděly. A pokud s jiným než s Vaším… Více »

Dmitrij Bondarev
Dmitrij Bondarev
3 years ago

Vážení. Učitelské noviny mají plné právo publikovat rozhovor s kompetentním odborníkem, který se věnuje i tématům považovaným některými aktivisty za kontroverzní. Svoboda slova je podle mě důležitější než propagace nějaké ideologie a zamlčování témat, jak to předvádíte vy. Připadá mi dost chucpe, když se zrovna vaše organizace pouští do kritiky náplně práce a zodpovědnosti UN vůči školám a daňovým poplatníkům. Co produkujete vy v tolika lidech? Pár diskusí, soutěží a komentářů? Komu se zodpovídáte vy? S pozdravem Dmitrij Bondarev

Alexandra Bufakova
Alexandra Bufakova
3 years ago

Mnoho škol odebírá v dnešní době UN pouze ze zvyku. Není v nich obvykle nic podstatného pro chod školy, co by se nedalo zjistit z jiných, kvalifikovanějších zdrojů. Je tedy velmi snadná pomoc, zrušme ve školách předplatné UN. Provoz škol tím jistě neohrozíme a ještě trochu ušetříme.

Jana Karvaiova
Jana Karvaiova
3 years ago

Naopak, je v nich leccos podstatného. já je čtu a nacházím tam dobré info nebo názory. Jelikož jsem speciální pedagog, tak tam bylo uveřejněno velké množství názorů na inkluzi. Zato zde, na Eduinu, jen názory , které přizvukují tvůrcům zpotvořené podoby inkluze u nás. Proto si UN vážím, že uveřejnily i zcela odlišné věci.

Bose Vanek
Bose Vanek
2 years ago

Dobře vědět, na které straně Učitelské noviny stojí. Zase o důvod víc, dát dítě do jakékoli školy, jen ne tradiční české.