Tisková zpráva: Více žáků na učilištích je proti veřejnému zájmu

ilustrační foto. by 邰秉宥 (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Výsledkem jednotných přijímacích zkoušek bude více žáků na učilištích. Učiliště ale nezajišťují potřebnou úroveň základních gramotností, říká PIAAC.

Praha 26. srpna – Takzvané „nepodkročitelné minimum“, které mají zajistit jednotné přijímací zkoušky na střední školy, má sloužit k tomu, aby se na maturitní obory dostali pouze ti žáci, kteří jej překročí. Je vysoce pravděpodobné, že důsledkem této snahy bude více žáků na učilištích. Podle výsledků v odborných kruzích respektovaného mezinárodního šetření PIAAC však žáci učilišť v základních gramotnostech buď stagnují, nebo je dokonce ztrácejí.

Cílem jednotných přijímacích zkoušek je posílit stavy žáků na českých učilištích. Tento cíl je vzhledem ke známým faktům o úrovni učňovského školství, uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce i poměru žáků na jednotlivých typech středních škol velmi kontroverzní.

Podle průzkumu Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC, organizováno OECD), který mezinárodně srovnává úroveň základních gramotností (čtenářské, numerické a dovednosti řešit problémy v prostředí informačních technologií), jsou absolventi českých učilišť v průměru pod úrovní těch, kdo absolvovali pouze základní školu (pouze v numerické gramotnosti dosahují lepších výsledků). Z pohledu těchto gramotností je tedy vzdělání na učilištích vysoce neefektivní a pro žáky rizikové, protože selhává v rozvíjení dovedností, které jsou klíčové.

Podíl vyučených v české populaci je v současnosti více než 32 %. Poměr lidí s odborně zaměřeným středoškolským vzděláním (oproti všeobecnému) v ČR vysoce překračuje průměr zemí OECD. Na nezaměstnanosti v ČR se přitom, z hlediska dosaženého vzdělání, podílejí nejvíce právě vyučení bez maturity.

Bohumil Kartous, spolupracovník EDUin, řekl: „Pokud se podíváme na možné důsledky, jsou očividné. Přístup k maturitním oborům bude omezen a tím pádem přibude více žáků na učilištích. Při znalosti výsledků PIAAC je tato snaha zarážející. MŠMT by nejprve mělo vyvinout zvýšené úsilí o to, aby učiliště byla schopná vzdělávat své žáky v elementárních dovednostech. Jestliže v tomto učiliště selhávají, nelze žáky vystavovat riziku snížené gramotnosti. Taková snaha je nezodpovědná a stojí proti veřejnému zájmu. Prospěšná může být v podstatě jen některým průmyslovým odvětvím, postaveným na levné pracovní síle, kterou dodá stát. Dlouhodobý problém s nezaměstnaností lidí s nižším dosaženým vzděláním neřeší.“ 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
26 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Hučín
Jan Hučín
8 years ago

Souhlasím s tím, že při příliš přísné volbě nepodkročitelného minima opravdu může významně vzrůst podíl žáků na nematuritních oborech. A pro život v 21. století se opravdu hodí víc všeobecné než úzce speciální oborové vzdělání. Na druhou stranu, pokud povolíme středním školám brát na maturitní (teoreticky) kohokoliv bez ohledu na schopnosti, vrátí se nám to u maturity. Ledaže bychom maturitní laťku dali dostatečně nízko. Chceme to? To není řečnická otázka. Metodická poznámka: šetření PIAAC se účastnili dospělí, tudíž v základních gramotnostech měli problémy absolventi učilišť, ne žáci. Z jakých let to ale byli absolventi? Je také třeba si uvědomit, že… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Souhlasím. Nemůžeme zvedat maturitní laťku a zároveň snižovat(nebo nedávat žádnou)laťku přijímací. Skutečným problémem nejsou tedy jednotné přijímačky s nepodkročitelným minimem, ale to, že nevíme, co vlastně chceme, ale že děláme navzájem si odporující věci. Otázka tedy zní: Co vlastně chceme? Co kdybychom na chvíli zapomněli na maturitu a bavili se o všeobecném středním vzdělání? Nechceme, abychom měli více maturantů, ale abychom měli více absolventů středního všeobecného vzdělání. To nemusí nutně končit maturitou.

E.Kocourek
E.Kocourek
8 years ago

Přístup „co chceme?“, „nechceme více maturantů“ (atd.) je přístupem centrálních plánovačů a ředitelů zeměkoule. Nikdo a nic nedává nikomu (ani státu) právo mařit záměry žáků, resp. rodičů žáků. Ostatně, ani předepisování školám, koho smějí a koho nesmějí přijmout není tou rolí, kvůli které si lidé vytvářejí a platí stát. Zdá se, že ministerským úředníkům jejich moc zachutnala.

Chce-li někdo studovat na gymnáziu, měl by tu možnost dostat, maximálně po vyhovění rozumným a SPLNITELNÝM podmínkám.

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Už skoro dvacet let opravuji (občas i připravuji) přijímací testy z češtiny na víceleté gymnázium. Nejsou dokonalé, ale zcela bezpečně dokážou odlišit skupinu žáků na studium vyloženě nepřipravených, po stránce znalostí, ale také schopností (k nimž řadím např. schopnost pochopit jednoduché zadání úkolu). Totéž dnes dokážou (potvrdí) testy maturitní, a ještě lépe celá maturita z češtiny, probíhá-li tak, jak probíhat má. Viděl jsem různé testy z různých škol různých stupňů. Některé byly špatné, ale vytvořit test z matematiky nebo češtiny tak, aby se úplně míjel se zjišťováním schopností, mi přijde nemožné. Už nějaký čas se snažím upozornit, že cesta k… Více »

Václav Votruba
Václav Votruba
8 years ago

Pane Soukale, já vím, vy víte, ale podle některých je svobodnější nechat studenty jít na školu, na kterou chtějí, ne na jakou mají schopnosti. Nevím, jestli je to i ekononomičtější nechat studenty opakovat dva a více ročníků (odhadem 5-10 % ročníku), ale asi podle „odborníků“ a „expertů“ ano.

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Přičemž úrovni středoškolské výuky neodpovídá ještě větší procento žáků.

Miroslav Vaněk
Miroslav Vaněk
8 years ago

Zase demagogie. Obyvatelstvo je takové, jaké je. Pokud 80% populačního ročníku má maturitu, tak jen 20% nejhloupějších ji nemá. A podle toho také úroveň maturity vypadá. Myslet si, že naše zdevastované školství udělá ze slabých žáků génie je naivní. Naše školství a systém honby za papírem devastuje žákovskou mysl absencí jakékoli soutěživosti a snahy něco umět, znát a dokázat. Co dělat s těmi, co nemají na vědeckou práci. Nemají chuť ani schopnosti studovat. Nezajímá je všeobecný rozhled. Chtějí žít a přežít. Uspokojit základní potřeby. Potřebují se naučit základní dovednosti, které by mohli použít pro svou obživu, protože ničeho víc nejsou… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Zásadní otázka:
Kolik dnes existuje kvalitních učilišť produkujících kvalitní řemeslníky poptávaných trhem práce?

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

To je pořád dokola. Naštěstí, většina lidí má rozum, tak to bude snad tak, jak navrhuje ministr, ať se Kocourek a spol. třeba zblázní. Kocourku, já opravdu nechci, aby mě, nebo mé blízké, operovalo Vaše „geniální“ dítě jen proto, že chce. Stejně odmítám, aby někdo stavěl mosty, po kterých musím jezdit, když neovládá malou násobilku. A odmítám také dětem, které nemají vlohy, nebo dostatečnou vůli, platit několikaletý lázeňský pobyt na školách všeho druhu jen proto, že pan Kartous, nebo nějaký jiný „odborník“, se domnívá, že je to pro společnost výhodnější. Smolík pacholík. Jestli se to někomu nelíbí, a jeho dítě… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Ministr zmírňuje formulace o jednotných přijímáčkách (viz Interview ČT 21.1.), takže to nakonec bude velmi pozitivní posun. Tedy přijímačky povinné (to je v pořádku), nejednotné (tedy více možných forem), s doporučenou hranici úspěšnosti a v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. S nutnou reformou financování regionálního školství a s nutnosti zmenšení počtu středních škol. I když to bude těžké zrealizovat, nejsou to lehké cíle. Pane Doležele, Vaše interpretace Listiny o vzdělání a toho, co píše jiná skupina diskutujících o šanci se vzdělávat, je pořád stejný princip: Vnutit oponentům, to co nikdy nenapsali, a pak je na základě vnuceného zesměšnit – že… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

Pane Šnirchu, nemám potřebu s vámi vést planou diskusi. Vaše argumenty vycházejí z vašich zkušeností, vašeho typu myšlení „zdola“ a starých traumat. Jste typem člověka, s nímž si mohu rozumět osobně, ale nikoliv odborně a v názorech systémových a politických. Pan Kocourek níže napsal, mimo jiné toto: „Chce-li někdo studovat na gymnáziu, měl by tu možnost dostat…“ A já jsem se ráčil vyjádřit, že bych nerad byl operován někým jen proto, že dotyčný operovat chce. Jistě, Kocourek toto nikdy nenapsal, ale domníval jsem se, že máte jistý stupeň abstraktního myšlení a že pochopíte, že jde o dovedení této myšlenky ad… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Doležele možnost studovat nejsou lázně, to asi nechápete -ale to je Vaše věc, že používáte nekorektní formulace, jak jsem již psal. Nevytahujte neustále lživou kartu o mých traumatech (jinak doložte mé nějaké trauma) – stojí Vám za to neustále vypadat jako lhář? Já o žádném svém traumatu nevím, vy je znáte. Napíšete mě o nich něco konkrétního? Klidně veřejně, ať se všichni pobaví. Pohledy rádoby mé zdola a Vaše rádoby shora jsou jen fikce. Vy nadřazujte peníze nad lidi, já to mám naopak. Nevím, který pohled je správný, netvrdím, že můj, ale v tom se lišíme. Já nadřazuji svou… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

Vidíte to, a já jsem zažil osobně už mnoho studentů a i od svých kolegů znám případy, kdy studenti chodí do školy jen proto, že nechtějí pracovat a v podstatě si jen prodlužují bezstarostné mládí. Obzvláště studenti bohatších rodičů. I já jsem měl několik spolužáků na gymnáziu, kteří si studium pletli s lázeňským pobytem. Nejpitoresknější postavičkou byl jakýsi pan P.K., dnes „novinář“ pracující jako redaktor Lidových Novin, která chodila do školy nezřídka opilá, z poloviny předmětů propadala a ještě navíc měla vadu řeči. Z matematiky permanentně čtyřky z milosti. A dnes tato postavička dělá rozhovory s prezidentem. Pravda, pan prezident… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

„Nemluvil jsem o snižování kvality maturit apod., to jsem si vymyslel (jinak doložte) a opakovaně píšete.“ Ale nikdo netvrdí, že jste mluvil o snižování kvality maturit. Já vám jen vysvětluji, a nejen já, že čím více studentů, ceteris paribus maturitu udělá, tím nižší bude její kvalita. Prostě vy říkáte, že budeme se stejným rozpočtem dělat více aut a zároveň kvalita auta se nesníží a já vám říkám, že to není možné. Jinými slovy, vy říkáte A, z kterého plyne z 99% B, já vám říkám, že B odmítám a vy na to reagujete, že B jste nikdy neřekl. Netvrdím, že… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

„Vy nadřazujte peníze nad lidi, já to mám naopak.“

Ó nikoliv. Já jsem si jen na rozdíl od vás plně vědom toho, že lidi nejste jen vy a vaši studenti, ale i ti pacienti s roztroušenou sklerózou, či důchodci, kteří mají 50 Kč na den a beru to do úvahy. Je jedno, co čemu nadřazujete, fyzikálním zákonům se nevyhnete, ani se z nich marketingově nevylžete. Tady jsou prostředky, které jsou k dispozici, tady je možná spotřeba. Víc peněz prostě není. Můžete pouze přerozdělovat, nebo vytisknout peníze nové, což je jistě také varianta, ale ta s sebou nese poměrně vysoká rizika.

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Pane Doležele nepsal jsem, že do škol (středních i vysokých)nechodí flákači, chodí, já to neschvaluji a nepodporuji, jen daný systém financování to dovoluje a v podstatě, pokud ředitel není osobnost, je to i způsob přežití škol či aspoň nepropouštění. Dostat šanci studovat se, po které volám, a na studiích se flákat, jsou 2 zcela rozdílné věci, které vy s oblibou zaměňujete a vnucujete diskutujícím. „Jste ovlivněn tím, co jste zažil a formuje to, vedle jiných věcí, váš názor na současnost, což ale není racionální, protože současnost není historie. Vymezujete se proti něčemu, co považujete za zlo, ačkoliv to něco, dávno… Více »

l.snirch
l.snirch
8 years ago

Šance studovat a udělat maturitu není totéž, s kvalitou maturity to tedy nesouvisí. Nemusím snižovat kvalitu.

Nesrovnávejte výrobu aut se schopnosti lidí se vzdělávat.

Vzdělání dokonce není odvisle od toho, zda maturitu dodělám. Můžu být vzdělán bez toho, že jsem maturitu dodělal (a společenská investice do vzdělávání měla smysl), jiný maturitu udělal, má diplom, ale vzdělaný přesto není (neb ji třeba opsal či jim diplomku někdo jiný napsal)- jsou takoví. Jsou to vyhozené peníze. Diplom a vzdělání není totéž.
Strašně to zjednodušujete a pak Vám vycházejí nesmysly.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

„Jak financovat regionální školství – je asi nejtěžší problém – aby nebránilo vzdělání společnosti (viz před 30 lety), aby byl motivační, inspirující (což dnešní není). S dovolením, toto po mě nechtějte, pokud to umíte vyřešit, staňte se ministrem a prosaďte to, já nejsem ministr a býti jim nechci. Vaše otázka je stejně absurdní, jako byste se mě ptal, jak vyřešit válku na Ukrajině. Stávající stav je špatný, řešení neznám.“ A jsme u toho. Je to blbě, ale jak je to správně, to nikdo neví. No, školství se bude muset vrátit pod centrální řízení, jinak to nevidím. A školy, které budou… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

„Jestli současnost není ovlivněna minulosti – tak bez přehánění a bez zbytečné skromnosti, navrhuji Vás na Nobelovku. A jestli komunismus neexistuje, tak Váš rozhled nemá světové parametry.“

Komunismus neexistuje a nikdy nikde neexistoval. Jen se o něm vedou vášnivé diskuse. Tím vášnivější, čím většími traumaty trpí zarytí antikomunisté. U někoho to dospělo až k siderickému kyvadélku, kterým se zjišťuje příslušnost jedince ke KGB, či GRU.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

„Že mám rozdílný názor od Vašeho na komunistické školství je moje trauma a Vaše pravda?“ Vaše trauma tkví v tom, že máte neustále potřebu se zabývat komunistickým školstvím. Pitoreskní na tom je už to, že žádné komunistické zřízení u nás nikdy nebylo. Možná by vás uklidnilo, kdybych vám sdělil, že ani nebude a můžeme toto nesouvisející téma snad opustit. Pro mě člověk, který si potřebuje nálepkovat minulost nějakými hesly a který nechápe, že režim nepáchá zločiny, že to jsou vždy konkrétní lidé, není člověkem, který je vyrovnán s minulostí. Vyznačuje se to rovněž neschopností odlišovat specifické rysy zřízení od rysů… Více »

L.snirch
L.snirch
8 years ago

K posledním 3 příspěvkům, pane Doležele, nemám potřebu cokoli v dodávat, myslím, že nyní už bylo vše řečeno.
Teď je na každém, pokud to vůbec někdo četl, aby si z toho odnesl, co uzná za vhodné.

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

„Nesrovnávejte výrobu aut se schopnosti lidí se vzdělávat.“ Proč ne? Já vím, jaké kořeny má vaše víra. Vy prostě věříte, že z blbce zázračně uděláte inteligenta. Dovoluji si ocitovat komentář k vystoupení našeho asi nejznámějšího neuropatologa, doktora Koukolíka, který se dlouhodobě zabývá funkcemi mozku: „Inteligenční rozdíly v se staly v posledních desetiletích spíše politickým než vědeckým tématem, a proto pustit se do diferenciální psychologie vyžaduje určitou míru otrlosti a odvahy. František Koukolík se obtížné problematiky zhostil se ctí a úspěšně se vyhnul některým stereotypním představám, pro které neexistují empirické doklady. Zajímavá je už úvodní poznámka o genetické odlišnosti jednovaječných dvojčat,… Více »

Pavel Doležel
Pavel Doležel
8 years ago

Pane Šnirchu, trpíte sociální halucinací? No, věřím, že až tak moc netrpíte, jen prostě bojujete proti realitě. Tak hodně štěstí.

L.snirch
L.snirch
8 years ago

Krom IQ mě zajímá i EQ. Co na ni říká věda, pane Doležele ?
S pozdravem Váš zbožně vzhlížející a nedočkavý student

Nora Mildred
7 years ago

Da li vam je potrebna hitna kredit? da li ste u dugovima? da li vam je potrebna hitna kredit za financiranje vaše poslovanje ?, da li ste odbijen od strane vaše banke, ne brini više, naše usluge su Brzo, jednostavno i sigurno kredita sada pod bilo kojim okolnostima. Posuditi do 2.000 eura – 1,000.000 eura danas! Obratite nam se s informacijama kredit na ovaj email: noramildred.loan@hotmail.com

Napomena: Vi ćete očekivati preliminarni odgovor i sredstava u roku od 24 sata

Pozdrav.
mrs Nora