Asociace školní psychologie ČR: Dobeš likviduje psychologické služby školám

23. 11. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Ministr školství neodpovídá na otázky, které mu kladou školní psychologové

Praha 23. listopadu 2011 – Ministr školství ani přes veřejné upozornění z minulého týdne už šest týdnů neodpovídá na otázky, které mu položili představitelé Asociace školní psychologie ČR. Ptají se ho po smyslu jím prosazovaných opatření, která ohrožují psychologické služby školám, a upozorňují ho na důsledky sloučení a omezení činnosti odborných ústavů ministerstva.

Asociace konstatuje, že nesystémovost, nekompetentnost a nehospodárnost jsou hlavními důsledky „slučování a šetření“. Byl zrušen Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) a počet pracovníků pro poradenství se natolik snížil, že umožňuje kvalitně zajišťovat pouhý zlomek dosavadních aktivit pro školy. Proto AŠP žádá ministra školství o jasnou a rychlou odpověď na tyto otázky:

  • Kdo – podle MŠMT – převezme a bude garantovat kvalitu činností, jež dosud IPPP zajišťoval. Tj. koncepční a metodické řízení poradenských pracovišť v celé České republice, garanci za rozvoj poradenských pracovišť přímo na školách, další vzdělávání pracovníků poradenských zařízení a tvorbu psychodiagnostických nástrojů pro pedagogicko-psychologické poradenství.

  • Jak stát zajistí, aby systém poradenských služeb pro školství fungoval ve veřejném zájmu, aby kvalita poskytovaných služeb byla kontrolovatelná a státem ovlivnitelná?

  • Kdo a na základě čeho je autorem organizačních změn, jež ohrožují činnosti, které dosud zajišťoval IPPP? Změn, které hrozí likvidací funkčního systému pedagogicko-psychologického poradenství. Odborná veřejnost je znepokojena a měla by vědět, kdo ponese odpovědnost za dlouhodobé dopady těchto riskantních změn.

Že jde opravdu jen o údajné úspory, lze ukázat například na připravovaném projektu podpory školních poradenských pracovišť. Služby dosud zajišťované přímo řízenou státní organizací IPPP s ročními náklady v rozsahu maximálně do 10 milionů Kč budou nahrazeny zakázkami pro soukromé subjekty. Dojde tak k až několikanásobnému zvýšení nákladů, což lze doložit již existujícími ministerskými návrhy na zakázky na technickou podporu projektů. Tu dosud zajišťoval IPPP, nyní ale bude jen tato dílčí činnost stát 18 milionů Kč.

Stanislav Štech, místopředseda Asociace školní psychologie ČR, řekl: V situaci, kdy decentralizace státní správy vedla k velké autonomii v krajích, je zánik centrální expertní instituce v oblasti poradenství a školní psychologie hrozbou podobnou zrušení Úřadu pro kontrolu léčiv. Můžeme čelit situaci, kdy bude existovat čtrnáct malých poradenských systémů. Každý z nich bude rozhodovat o povaze a míře poskytovaných služeb, respektive o užívání nástrojů, jejichž vhodnost či kvalita již nebude nikým certifikována.“

 

Kontakty:

· Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., místopředseda AŠP ČR a SR

e-mail: stanislav.stech@pedf.cuni.cz, mobil: 606 588 424

 

Poznámky pro editory:

  • Plné znění prohlášení Asociace školní psychologie najdete ZDE.

  • Původní dopis ministru Dobešovi, který se AŠP rozhodla zveřejnit, čtěte ZDE.

  • Asociace školní psychologie ČR je českou částí Asociace školní psychologie ČR a SR. Je profesním sdružením především školních a poradenských psychologů, psychologů z akademické sféry, výzkumníků, ale také zájemců z řad speciálních pedagogů, výchovných poradců a ředitelů škol. Více ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články