bEDUin 29/2012

1. 10. 2012
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 24. – 30. 9. 2012

Témata týdne:

Národní program vzdělávání, maturity, víceletá gymnázia

Výrok týdne:

„Kůň, který není zapřažený, netáhne. Jakmile se k nám děti dostanou, získají kolem sebe vysokou konkurenci a začnou makat,“ ředitel Gymnázia Český Brod Ivo Kocum k nálezům ČŠI, týkajících se víceletých gymnázií  (více čtěte níže).

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • Národní program vzdělávání – školský Yeti? ČŠI se přidržela doporučení OECD a trvá na tom, že by v ČR měl vzniknout Národní program vzdělávání, který ve školském zákoně figuruje již od roku 2004. René Brož provedl na toto téma anketní šetření mezi politiky a odborníky – přečtěte si, proč podle nich tento dokument zatím nevznikl, jak by mohl vypadat a čím by mohl být důležitý. EDUin v tiskové zprávě zdůrazňuje doporučení ČŠI s nutnými kroky, které musí tvorbu dokumentu provázet či předcházet.
 •  

 • Sledujte dvě studentské akce – unikátní vzdělávací projekt pro studenty SŠ a VŠ, Pražský studentský summit, který vzdělává mladé lidi především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací, OSN, NATO a EU, a jehož přijímací řízení probíhá ještě do 21. 10. Letošní ročník nese název Připrav se na budoucnost, propagační video na stránkách Respektu najdete zde. Druhou akcí je studentská konference Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech, která se uskuteční 18. a 19. 10. na UK PedF a na které budou prezentovat studenti učitelství své vzdělávací projekty.

 •  

 • Maturity mají dva roky jasné: Sněmovnou prošel návrh na úpravu maturitní zkoušky na další 2 roky, čtěte vystoupení ministra FialyAnny Putnové. Pokud novelu schválí Senát a prezident, bude třeba vyřešit řadu sporných otázek – sumarizuje je EDUin zde. Oldřich Botlík na téma maturit publikoval článek, kde vysvětluje, jakým způsobem se zjišťuje míra chybovosti při hodnocení maturitních písemných prací, a dokládá, proč je podle něj tvrzení, že letos byla chybovost jen půlprocentní, chybné.
 •  

 • Začne pře o víceletá gymnázia? ČŠI na základě první generálky testování v 5. a 9. třídách tvrdí, že velká část obyčejných deváťáků dosahuje srovnatelných, nebo lepších studijních výsledků než mnoho jejich vrstevníků z víceletých gymnázií. Toto zjištění je v rozporu s nedávnými závěry společnosti Scio (Srovnání výsledků testů žáků základních škol v letech 2005-2011), která uvedla, že žáci víceletých gymnázií dosahují ve všech testech mnohem lepších výsledků než žáci ZŠ. Zajímavé by bylo zjistit, jak oba výsledky ovlivnila podoba a obsah testů.
 •  

 • Roboti místo rodičů: Ve výzkumu Robots @ School se děti vyjadřovaly k tomu, jak by si přály, aby s nimi ve škole i mimo ni spolupracovali roboti. Děti si přály roboty jako společníky, 75 % dětí také ocenilo, že s nimi robot, který je dostatečně trpělivý a nesoudí je za neúspěch, může dělat úkoly a učit se, zatímco na ně prý rodiče nemají čas.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 5. 10. Veřejná diskuse ke zprávě OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání (Ústí n. Labem)
 • 9. 10. konference Naše odpovědnost za obsah sociálních médií: využití, příležitosti a rizika v pedagogické praxi (Praha)
 • 11. 10. Konference Rodiče vítáni – Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem (Praha)
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články