Bez podpory práce učitelů kázeňské problémy ve školách nevyřešíme

4. 5. 2011
EDUin

Členské organizace SKAV zveřejnily stanovisko k plánu ministra Dobeše uzavírat „smlouvy“ s rodiči problémových žáků.

 

Praha 2. května 2011 – V návaznosti na debatu v rámci Kulatého stolu uspořádaného 28. dubna 2011 na téma Stačí na cestě za ukázněnou třídou jen „utahovat šrouby“? zveřejnily členské organizace Stálé konference asociací ve vzdělávání stručný materiál, který hledá cesty řešení stále obtížnější práce učitelů s problémovými žáky.

 

Stanovisko, jehož plné znění najdete v příloze této tiskové zprávy, konstatuje, že:

  • V rámci šetření PISA 2009 patříme spolu s Austrálií a Irskem ke třem zemím, kde se nejvíce zhoršilo kázeňské klima při výuce jazyků.

  • Při hledání cest k ukázněnější třídě a lepšímu pracovnímu klimatu ve školách nelze vychovávat budoucí občany demokratického státu nedemokratickými přístupy. Situaci tedy nemůže vyřešit prostá represe, ani přijetí vnějších pravidel, s nimiž se žáci neztotožní.

  • Problém kázně nelze řešit odděleně od celého vzdělávacího systému. Kromě zvyšující se agrese je podstatnou příčinou zhoršení kázně i fakt, že většina děti se při vyučování nudí. I  ve zlepšování kázně žáků schází učitelům skutečná systémová podpora, aby dokázali reagovat na nároky, které plynou jak ze společenských změn, tak z rozvoje technologií.

  • Zaměření na jednotlivé mimořádné případy nekázně – ať formou smluv s rodiči či jinými opatřeními – nepovažujeme za systémové řešení. Od MŠMT bychom očekávali hlavně jasné vyjádření, jaký systém pomoci a podpory může nabídnout učitelům, aby prostřednictvím posílení svých dovedností a kompetencí mohli zajistit žákům dobré kázeňské klima ve výuce.

 

Celou debatu na téma, jak zvládnout kázeňské problémy na školách, jíž se kromě psychologů a speciálních pedagogů zúčastnili i ředitelé základních škol, si můžete poslechnout v podobě dvouhodinového audiozáznamu, který je ke stažení ZDE.

 

Jana Nováčková, SKAV o.s.: „Smlouvy s rodiči nebo Individuální výchovné plány, jak jim říká ministerstvo školství, neřeší podstatu, ale jen projevy hlubšího problému a tou je neschopnost současné školy děti opravdu zaujmout a přimět je k práci. Dítě, které intenzivně pracuje, nezlobí.Ale ať už je příčina kázně jakákoli, cesta moci, kázeňských postihů a trestů je cestou, která buď nesprávné chování utvrdí, nebo ho sice potlačí, ale jen navenek a dočasně. Jakmile nehrozí postih, nesprávné chování se objeví znova. “

 

Kontakty:

Za SKAV Silvie Pýchová, výkonná ředitelka

e-mail: silvie.pychova@gmail.com, mobil: 774446637

 


Poznámky pro editory:

  • Kulaté stoly SKAV a EDUin se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1, od 10.00 hodin. Jsou určeny především odborné veřejnosti a novinářům. Jedná se v současnosti o jediné pravidelné setkání odborníku zaměřené na vzdělávací politiku.

  • Videozáznamy z kulatých stolů najdete ZDE, audionahrávky si můžete poslechnout ZDE.

  • Kulatý stůl je možné sledovat v reálném čase prostřednictvím webináře – specifické formy semináře přenášeného v síti internet. Zde může účastník slyšet přímý přenos diskuse, sledovat prezentace a prostřednictvím chatu i pokládat otázky. Ke vstupu je nutné se zaregistrovat na adrese www.webináře.cz. Přímý odkaz k registraci ZDE.

  • Na technickém zajištění kulatých stolů se podílejí firmy webináře.czKAMERAMAN.CZ

  • Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. (SKAV, o. s.) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Více se dozvíte na www.skav.cz

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články