Britské listy: Návod, jak můžete i vy pomoci učitelům k vyšším platům a této společnosti k prosperitě

7. 9. 2017
EDUin
8009388474_8bd893b855_z

Publikujeme výzvu Boba Kartouse, který apeluje na otevřené vyjádření nespokojenosti se stavem vzdělávacího systému. Text vyšel na Britských listech.

Když jsem publikoval na Facebooku výzvu k tomu, aby občané ČR začali jednat proti ostudnému zanedbávání českého vzdělávacího systému, který mimo jiné nutí učitele shánět si přivýdělek jako nekvalifikovaná pracovní síla, vyvolalo to několik reakcí typu „a co máme tedy dělat“. Je to vcelku prosté, je třeba vzbudit politickou objednávku, a to nejlépe přímým oslovením lidí, kteří kandidují ve volbách. Nabízím jednoduchý návod o třech krocích s připraveným obsahem. Tohle může udělat skutečně každý. Zabere Vám to asi 2 hodiny vašeho času práce na počítači. Pokud to udělá jen 100 tisíc lidí, pravděpodobně můžete vyvolat hnutí, které by mohlo pomoci napravit desítky let trvající ignoranci.
  1. Zjistěte, kdo ve vašem volebním obvodu kandiduje do poslanecké sněmovny za ANO, ČSSD, KSČM, ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Piráty. Extremisty ze strany SPD zahrňte dle vlastního uvážení.
  2. Vyberte prvních 5 jmen z kandidátek, případně člověka, o němž víte, že by mohl být ve sněmovně na základě preferenčních hlasů. Přidejte volebního lídra strany, předsedu strany a předsedu v daném kraji. Většina z nich bude mít veřejný email, případně budou na sociálních sítích (nejotravnější může být shánění adres, cca 40; nemůžete-li, oslovte tolik, kolik můžete; pomůžete ostatním, když mailing list zveřejníte na sítích).
  3. Rozešlete kandidátům téže strany v otevřeném emailu následující text, vždy kandidátům téže strany hromadně (nedoporučuju posílat kandidátům různých stran dohromady). Tentýž zkopírujte a přidejte na zeď jejich Facebooku (osobní profil), případně také oficiální stránku strany.
Vážená paní, vážený pane,
připojuji se tímto k dalším lidem, kteří jsou znepokojeni varovným a dlouhodobým podfinancováním českého vzdělávacího systému.
ČR patří mezi země, které ve srovnání v rámci OECD a EU investují do svého vzdělávacího systému jedno z nejmenších procent z HDP. Jak ukazuje každoroční srovnání OECD Education at a Glance (1), jde o desítky miliard korun, o které je tak český vzdělávací systém každý rok chudší než vzdělávací systémy drtivé většiny rozvinutých zemí.
Podle dostupných výzkumů jde ve vzdělávání zejména o kvalitu učitelů (2). Na nich v prvé řadě závisí výsledky školního vzdělávání. Učitelé v ČR jsou přitom placeni takřka nejhůře, použijeme-li srovnání v rámci OECD a EU. Oproti jiným VŠ vzdělaným lidem pobírají čeští učitelé výrazně podprůměrnou mzdu, jak dokazuje analýza think tanku IDEA (3).
Za těchto podmínek nelze očekávat žádné změny k lepšímu. Jakýkoliv krok, který budete chtít ve vzdělávání prosadit, narazí na přirozenou hranici způsobenou ostudně nízkými učitelskými platy. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že právě vzdělávání bude už v krátkodobém a střednědobém horizontu zcela zásadním faktorem další prosperity této společnosti. Jak ukazuje analýza OECD Employment Outlook 2017 (4), ČR bude patří mezi země s největším procentem změn na pracovním trhu vyvolaných automatizací. To znamená, že velká část práce schopné populace se bude muset v následujících dekádách stále učit nové dovednosti, aby se dokázali uplatnit. Současní žáci by se měli zase učit, jak z rychle se měnících podmínek umět těžit.
K tomu potřebujeme učitele, kteří patří mezi elitu této společnosti. Bez vyšších platů učitelů, bez vyšších platů ředitelů škol jako klíčových lidí, kteří dokážou efektivně ovlivnit chod škol, a bez možnosti dát jim do rukou motivační nástroje, které jim pomohou odměňovat dobré učitele, jak poukazuje expertní materiál Vzdělávání přede_vším zpracovaný 17 organizacemi působícími ve vzdělávání (5), pravděpodobně čeká tuto zemi místo prosperity celkové snížení životní úrovně a trvalá ztráta konkurenceschopnosti.
Vážená paní, vážený pane,
vzhledem k tomu, že kandidujete na volitelném místě do Poslanecké sněmovny PČR, považuji za důležité, abyste si tuto skutečnost uvědomili. Očekávám, že ještě v rámci kampaně a zejména v případě, že budete zvolena či zvolen, budete prosazovat okamžité a výrazné navýšení investic do vzdělávacího systému tak, aby během čtyřletého volebního období došlo minimálně na dorovnání průměru OECD co se týká procenta investic z HDP. Zároveň očekávám, že primárně budou tyto prostředky použity na navýšení platů učitelů tak, aby střední hodnota jejich platu dosáhla během tohoto období minimálně 35 tisíc Kč. Jde však o minimální hranici. Navýšení na střední hodnotu 40 tis. Kč by při počtu učitelů (6) a současné střední hodnotě platu učitelů (3) znamenalo investice okolo 17 mld. Kč ročně. Při uvažovaném narovnání dlouholetého deficitu v podobě navýšení investic do vzdělávání na průměr OECD a při současné hodnotě HDP (7) by takové prostředky byly k dispozici (zvýšení o procento HDP by znamenalo cca 42 mld. Kč).
Jde o zásadní investici do budoucnosti, na které se můžete i Vy zásadním způsobem podílet. Nejen to. Pokud si tento cíl vezmete za svůj, můžete se zasadit o to, aby politika v ČR opět nabyla vyšší smysluplnosti a tedy i důvěry. Ocením, pokud se vyjádříte, zda a jak se o to chcete zasadit. I podle toho se budu ve volbách rozhodovat a také přesvědčovat voliče v mém okolí.
S poděkováním a důvěrou
Zdroje:
(1) Education at the Glance 2016, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#.WbBOicgjHIU#page203, str. 201
(2) Z dlouhodobého mezinárodního výzkumu ekonoma Erica A. Hanusheka (Stanford University) o dominantním vlivu učitelů na výsledky vzdělávání, http://hanushek.stanford.edu/publications/valuing-teachers-how-much-good-teacher-worth
(3) Nízké platy učitelů: hodně drahé šetření, IDEA, https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_10_2017_Platy_ucitelu/mobile/index.html#p=6, str. 7 a 17
(4) OECD Employment Outlook 2017, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2017_empl_outlook-2017-en#.WbBb-8gjHIU#page109, str. 107
(5) Vzdělávání přede_vším, expertní materiál s návrhem hlavních priorit vzdělávací politiky pro další 4 roky, https://www.eduin.cz/app/uploads/2017/08/EDUIN_TEXT_VOLBY_2017-1.pdf
(6) Počet učitelů dle jednotlivých typů škol, Český statistický úřad, https://www.czso.cz/documents/10180/20541835/30000414k04.pdf/1c36bae7-8e79-48c2-a3c5-1e808158d603?version=1.1
(7) Údaje Světové banky o vývoji HDP v ČR, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CZ

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články