České školství v minulém roce neměnila jen pandemie. Co nového přinesl rok 2021?

13. 12. 2021
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek4

Co přinesl týden  6. 12. – 12. 12. 2021 

Krátce:

Výrok týdne:

„Kreativita vzniká, když je namíchán správný koktejl mezi strukturou a volností. Klíčové je, aby fungoval ten poměr. Ve škole by tedy bylo nejlepší střídat fáze soustředěné práce a momentů, kdy cíleně necháváme dětskému mozku volnost. Takové přestávky jsou pro mozek osvěžující. V praxi by to znamenalo záměrně nechat děti nedávat pozor, ale samozřejmě je to otázka míry. Každopádně dobře funguje přepínání mezi napětím a uvolněním mozku,“ říká Rainer M. Holm-Hadulla (lidovky.cz).

 

V souvislostech

 • České školství v minulém roce neměnila jen pandemie. Co nového přinesl rok 2021 (nejen) ve školské legislativě?

V posledním letošním bEDUinu se ohlížíme za minulými dvanácti měsíci. Došlo během nich k řadě důležitých změn v legislativě, které budou ovlivňovat české školství i poté, co pandemie odezní.

 • 1. ledna

V platnost vstoupila kritizovaná novela tzv. inkluzivní vyhlášky. Pedagogická intervence (například ve formě doučování) byla přesunuta mezi podpůrná opatření 1. stupně. O nich nerozhoduje poradna, ale škola – MŠMT to odůvodnilo snižováním zátěže pro školy i poradny. Novela tak znamená, že školy nedostávají peníze přímo pro intervence a nic je nenutí intervence nabízet.

 • 21. ledna

Byla zahájena pilotáž středního článku podpory. Posílení střední úrovně podpory a vedení v rámci systému je jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v jednotlivých regionech. Ministerstvo školství si pro pilotáž vybralo Semilsko a Svitavsko. Současně s pilotním projektem MŠMT pracuje na své vizi pro střední článek Partnerství pro vzdělávání 2030+. Funkci středního článku podpory se věnoval i EDUinem každoročně vydávaný Audit vzdělávacího systému.

 • 1. února

MŠMT zveřejnilo upravený RVP pro základní vzdělávání, který zohlednil „malou“ revizi informatiky. Dokument si vysloužil vlnu kritiky za necitlivé škrtání ve vzdělávacím obsahu a hodinových dotacích v jiných vzdělávacích oblastech, ale také za, že neřeší začlenění digitální kompetence do jiných oblastí.

 • 19. července

Byla schválena vyhláška, která mění jazykovou výuku žáků cizinců. Nově mají nárok na jazykovou přípravu děti v mateřských školách. Na základních školách kraj určuje školy, které výuku zajišťují s tím, že výuka se bude moci konat online i offline, a to nově v době, kdy probíhá běžné vyučování. Nezisková organizace META, která se vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem zabývá, novelu obecně přivítala, vidí v ní ale řadu nedomyšleností.

 • 28. července

Novela zákona o dětské skupině umožnila jejich další fungování. Budoucnost dětských skupin byla s blížícím se koncem financování z evropských dotací dlouho nejistá. Podle novely, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí, se měly přeměnit na jesle, to ale neprošlo. Dětské skupiny budou nadále i pro starší děti. 

 • 16. srpna

Třídní učitelé dostali přidáno. Dosud vyplácely školy třídním učitelům navíc 500 až 1300 korun měsíčně, od nového školního roku je to 1500 až 3000 korun měsíčně.

 • 1. září

787 škol začalo učit informatiku podle upraveného RVP. Upravit výuku informatiky podle něj musí všechny školy nejpozději od školního roku 2023/24.

 • 1. září

Začal pracovat Expertní panel k revizi RVP. Jeho úkolem je připravit zadání pro tzv. velkou revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Práce na revizi RVP se v minulých letech opakovaně dostala do slepé uličky. Naposledy ji zastavil ministr Plaga (nyní v demisi) s odkazem na teprve připravovanou Strategii 2030+. Podle plánu současného vedení MŠMT by revize měla být hotová v roce 2024.

 • 8. září

Byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Umožňuje z dávek hmotné nouzi včetně doplatku na bydlení pokutovat rodiče, kteří neposílají děti do školy. Zákon kritizoval ombudsman i řada odborníků, může zásadně zhoršit podmínky, ve kterých tyto děti žijí.

 • 15. září

Sněmovnou neprošla novela zákona o pedagogických pracovnících. Ta ji původně přijala i s pozměňovacím návrhem Pirátů na fixaci učitelských platů na 130 % národního průměru. Poté, co ji Senát vrátil, ale právě kvůli tomu ve vládě i u poslanců narazila. Spolu s tím spadlo pod stůl řešení dalších otázek (zakotvení pozice sociálního pedagoga v systému, zaměstnávání nepedagogů atp.).

 • 17. září

Ministerstvo školství podruhé prohrálo soudní spor o výsledek maturitního testu. Soud mu již podruhé vytkl, že odmítlo odvolání maturanta, aniž by dostatečně zdůvodnilo, proč na jaře 2019 nedostal ani jeden bod ve sporné úloze s velikostí úhlů. Na sporné zadání této úlohy poprvé upozornil Oldřich Botlík, poté se o něm strhla ostrá debata v odborných kruzích. Poprvé soud rozhodnutí ministerstva zrušil na jaře 2020.

 • 30. září

Aktualizovaný RVP mají po základních školách i gymnázia. Stejně jako u základních škol jde především o revizi informatiky, učit podle nového RVP mohou školy od roku 2022.

Z edukalendáře:

 • 13. 1. → Praha → Otevřené skupinové supervize (zdarma): pro pražské asistenty pedagoga a učitele
 • 27. 1. → Praha → ČAS od ČASU s Tomášem Feřtekem

 

 

 

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články