Čím zaplnit prázdný prostor mezi centrem a školami? Ministerstvo spustilo pilotáž středního článku

3. 5. 2021
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek4

Co přinesl týden  26.4. – 2. 5. 2021

Krátce:

Výrok týdne:

„Problém je, že čeští studenti zřídkakdy vyjíždějí za hranice. V Anglii a Americe se děti ve škole naučí myslet jinak, než myslíme my ve střední Evropě. My jsme trénovaní školou stát se úředníkem v bance, všichni ve třídě mají naučené úplně to samé. Kdežto v anglickém nebo americkém systému v dobrých školách jsou studenti učeni podle svých kompetencí a možností. Proto je cestování a výměna mezi studenty tak velice, velice důležitá,“ řekl molekulární biolog Josef Jiřičný v pořadu Hyde park (ČT24).

V souvislostech:

  • ČÍM ZAPLNIT PRÁZDNÝ PROSTOR MEZI CENTREM A ŠKOLAMI? MINISTERSTVO SPUSTILO PILOTÁŽ STŘEDNÍHO ČLÁNKU

Na podzim vláda schválila Strategii 2030+. Spolu s tím se vybudování středního článku vzdělávání stalo jednou z priorit. Teď ministerstvo školství spouští na Semilsku a Svitavsku dvouletou pilotáž, během níž chce hledat, jakou podobu by nová úroveň školského systému mohla mít. České školství je od roku 2000, kdy školy dostaly právní subjektivitu, extrémně decentralizované. „Byly zrušeny školské úřady jakožto prvek státní správy organizovaný v okresní struktuře a jejich tabulková místa byla pro podporu škol v území přesunuta na vznikající obce s rozšířenou působností,“ vysvětluje programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký v Auditu vzdělávacího systému za rok 2020, který se podrobněji věnuje dopadům snahy dát školám svobodu.

Co s tím dál, o tom se diskutovalo už před pandemií, úvahy o řízení škol shrnul v roce 2018 například Arnošt Veselý (rizeniskoly.cz). Dlouhé období výuky na dálku potvrdilo, že ministerstvo nedokáže v decentralizovaném systému na úrovni škol garantovat kvalitu (nejen) distanční výuky, zatímco školy se zřizovateli jsou na zvládání krizové situace do značné míry samy. Na podzim vláda schválila Strategii 2030+ a spolu s tím se vybudování středního článku stalo jednou z priorit pro příští léta (strategická linie 4). „Řešením slabých míst není návrat k centralizovanému řízení a odebírání kompetencí školám a zřizovatelům, ale spíš podpora a pomoc,“ konstatuje se v dokumentu.

Dvouletá pilotáž nemá testovat jedno dopředu dané řešení, konkrétní podoba středního článku by měla vyplynout až z ní. Do vybraných okresů posílá ministerstvo své metodiky, pro pilotáž má vyčleněno finanční prostředky na čtyři úvazky v každém regionu. „Nebudou to čtyři lidé, řada jich chce zůstat na zkrácený úvazek na školách. Počítáme také s dohodami na expertní činnost,“ říká Martina Běťáková z MŠMT. Každý metodik bude mít svoji skupinu škol, kterou bude navštěvovat. „Bude jim poskytovat podporu podle jejich potřeb. Starat se bude také o zřizovatele, to je druhá linie. Cílem je přímá, individualizovaná podpora. Máme vytipované návrhy činností, ale není to seznam, který bychom předložili a řekli ‚vyberte si‘, nechceme, aby to bylo dopředu něčím zatížené,“ vysvětluje Martina Běťáková.

K obdobnému cíli už nyní směřuje na Kutnohorsku projekt Eduzměna, který se soustředí na podporu škol na území obce s rozšířenou působností (ORP). „V tomto menším územním celku chceme také nabídnout odbřemenění, a to nejen od administrativy. Reálně zprostředkujeme služby, které školy potřebují – například IT, pomoc se zpracováním projektů nebo koordinaci sociálních a zdravotních služeb. Zároveň jim poskytujeme externí pracovníky, kteří už nyní podporují pedagogické činnosti. A počítáme s tím, že pro tento typ podpory vyškolíme lidi přímo na území ORP,“ říká ředitel Eduzměny Zdeněk Slejška. Konzultanti školy provázejí například zpracováním rozvojového plánu, z potřeb škol vyplynula společná pedagogická témata – například jak vést žáky k reflexi nebo jak pracovat s chybou. Nyní je čeká také vyhodnocení funkčnosti už poskytovaného právního servisu, na dvou základních školách mají začít působit mobilní týmy duševního zdraví, které zajišťuje ČOSIV.

Na vizi středního článku pracuje od září 2020 také jedenáctičlenný tým učitelů, ředitelů a odborníků v pracovní skupině Střední článek projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. „Dokončili jsme první interní verzi naší vize a zorganizovali dvacet odborných diskusí, do kterých se zapojilo více než 400 lidí,“ říká vedoucí pracovní skupiny Vladimír Srb ze Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Výsledek chtějí představit v červnu. Zatímco ministerská pilotáž i aktivity Eduzměny se soustředí na konkrétní aktivity na školách, pracovní skupina jim chce poskytnout teoretickou oporu i konkrétní podněty. „Hlavní účel středního článku je zlepšovat vzdělávací výsledky, wellbeing a rovné šance žáků na úrovni okresu. Potřebujeme pouze takový střední článek, který dokáže prokazatelně zvyšovat kvalitu učení dětí. To by podle nás mělo být i hlavním kritériem pro vyhodnocování pilotáže,“ zdůrazňuje Vladimír Srb. Za nejvhodnější územní jednotku pro vznikající střední článek považují experti pracovní skupiny okres.

Výběr z Edukalendáře:  

  • 19. 5., 15.30, online, Webinář Komiks ve výuce
  • 19.5., 14.00, online, debata Základkou to nekončí – pokračujme na střední
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články